Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

238 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • twivelders. De boer mocht graach beanen. Hy sei gauris: 'Wy treffe it wer — wy ite hjoed beanen'. Dan wie 't foar de feint al
 • boer, heeft hij het niet zo breed. Hij komt bij zijn vroegere werkgever bedelen om eten voor zijn familie. De boer heeft
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel
 • boer
 • eten
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • boer
 • eten
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het
 • boer
 • eten
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De
 • boer
 • eten
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1978
 • der yn it Grouster Leechlân in boer, dy hiet Hindrik Jonkman. Alle jierren helle Jonkman yn 'e foarsimmer fjouwer poepen
 • oan tsjuster ta troch dwaan. 'Kinne jim dat no fuort wol strûze?' frege er de poepen. 'Jawis wol, boer, dat kinne wy skoan
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen
 • de lunch en het avondeten krijgen. Na het avondeten wil de boer ze aan het werk hebben, maar ze zeggen dat ze gewend zijn
 • boer
 • eten
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen. De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor…

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het meisje voor om nu maar eens aan het werk
 • boer
 • eten
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sprookje uit 1930
 • aarten mit te eten. Smid mos hom ain moaken, dei grooter was, en dou was koustsal ook krekt ain vörk vol. Boer was ien zien
 • nuimden ze starke Jaan, omdat e zoo staark was as 'n beer. Dei jong kon allervreezelkst eten. Zien moeke kon hom op 'n duur de
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • eten
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sprookje uit 1930
 • der 'n dag of drei west, mor krigt gain eten. Boer geft hom niks, mor hai mout wel aarbaiden. Hai krigt slim honger en dou
 • vragt e boer, woarom of hai gain eten krigt. Hes doe 't bredje den nait hangen zain, jong? vragt boer. Doar staait op
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze
 • niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele dag moeten werken en geen eten krijgen
 • boer
 • eten
 • Ten Boer (Groningen)
 • Ten Boer
 • Ten Boer
 • Een boer komt met drie broers overeen dat ze voor hem komen werken. Zowel de boer als de drie broers beloven dat ze niet kwaad zullen worden. De eerste twee broers worden echter kwaad als ze de hele…

Trefwoorden: boer, boos, broer, dochter, eten, ossen, paarden, werken


sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • eten
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1937
 • schuld van dien diefstal en zou ze een poets spelen. Daar de dwergjes gewoon waren uit den koeketel te eten, hing hij op
 • bed liggend, hoorde hij des nachts de kabouters komen, die zich aan het eten te goed wilden doen. Zoals men denken kan
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als
 • straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te schotelen. De kabouters hebben van hun leven
 • boer
 • eten
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te…

mop uit 1971
 • Mar fiif minuten Der wie ris in boer, dy begrutte it altiten, dat syn hynders wol in bulte frieten, mar gjin molke
 • slagget, sei de boer, dêr kin 'k aansen in ko foar yn 't plak ha. De sechste deis hie er it bist op in healoere. It lûken
 • Een boer wil erachter komen hoeveel minder zijn paard eten nodig heeft om toch te kunnen werken. In het begin liet hij
 • . Toen het paard uiteindelijk stierf scheelde het volgens de boer maar vijf minuten.
 • boer
 • eten
 • Een boer wil erachter komen hoeveel minder zijn paard eten nodig heeft om toch te kunnen werken. In het begin liet hij het paard iedere dag een uur minder grazen. Na verloop van tijd verminderde hij…

Trefwoorden: boer, eten, onderzoek, paard, sterfte


mop uit 1977
 • stien. De boer hie in hûn, en dy hûn wie al sa'n bêst beest. Der wie feitlik gjin better te finen. Allinne hie er noch gjin
 • , neamden se him 'Fan alles'. Dy boer en boerinne hienen in faam, en wrychtich, dat wie ek al in bêst fanke. En elkenien
 • Een boer en een boerin hebben een hond die "Van alles" heet. Tijdens de voorbereiding van een doopfeest heeft de boerin
 • drijvende hond in de soep vertelt wordt er geen soep meer gegeten en de boer moet naar een nieuwe hond opzoek.
 • boer
 • eten
 • Een boer en een boerin hebben een hond die "Van alles" heet. Tijdens de voorbereiding van een doopfeest heeft de boerin geen tijd meer om soep te koken. Zij geeft aan de meid opdracht om "van alles in…

mop uit 1973
 • knecht en dy moesten dêr bij de boer werke. Onderweg naar dy boer seit dy skilder teugen syn knecht: 'Jan, nou ete we fandaag
 • gewoan eten en wat onhuur freten is? Want ik kan nyt aanders, ik weet nyt aanders, ik eet omdat ut my lekker smaakt'. 'Nou
 • stapt de knecht de verkeerde kamer in. Het eten legt hij in het bed van de boer en de boerin. In de goede kamer aangekomen
 • gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met zijn knecht af dat hij een teken geeft als
 • boer
 • eten
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Foute diagnose Een vrouw die op het platteland met vakantie was met haar gezin kreeg wat paddestoelen van een boer, die
 • eten. Toch deed ze er voor alle zekerheid een paar door het eten van haar poes. Toen ze zag dat de poes net zo rustig
 • Een vrouw kreeg paddestoelen van een boer, die volgens hem veilig waren en zo gegeten konden worden. Voor alle
 • boer
 • eten
 • Een vrouw kreeg paddestoelen van een boer, die volgens hem veilig waren en zo gegeten konden worden. Voor alle zekerheid probeerde de vrouw ze eerst uit op de poes. Er gebeurde niks, en de hele…

sprookje uit 1966
 • De fokse en de roek Der wie in boer, dy hie in protte lêst fan in fokse, hwant dy friet syn hinnen allegear op. Dêrom
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer
 • uitkomen. In een boom zit een raaf en de vos dreigt de jongen van de raaf op te eten als deze de kuil niet vol gooit met takken
 • boer
 • eten
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer uitkomen. In een boom zit een raaf en de vos dreigt de jongen van de raaf op te…

sage uit 1966
 • Twa jongens hienen de godgânske dei omswalke. Hja wienen warch en kamen by in buorkerij. Se fregen de boer of se dêr
 • oernachtsje mochten. De boer makke gjin biswier, mar hy warskôge har, it wie in spoekhûs, dêr 't se yn tolânne kaem wienen. "Jimme
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven
 • als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze durven niet te antwoorden en er klinkt een
 • boer
 • eten
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

mop uit 1966
 • fierder en op it lêst wienen se wol trije ûren fan hûs. Dêr wenne in boer, dêr hie Jan kunde oan. Jan sei tsjin Griet: "Dêr
 • matte wy fannacht mar bliuwe. De berntsjes matte har sa lang mar rêdde." It jounmiel stie ré en de boer en de boerinne
 • naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet weer zoveel moest eten als de vorige keer
 • weer naar huis. Thuisgekomen kocht Grietje midden in de nacht eten, en de kinderen hadden toch nog een feestmaal!
 • boer
 • eten
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • eten
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • eten
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had
 • boer
 • eten
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

sage uit 1966
 • De nije lytsfeint. Der wie in jonge, dy kaem by de boer as lytsfeint. Oan 'e tafel iet er safolle, dat de greatfeint
 • it tsjuster wie, kaem er mei de sleef by 't forkearde bêd. Dêr leinen de boer en de boerinne togearre. De boerinne lei
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop
 • boer
 • eten
 • Een boerenknecht zei tegen de nieuwe jongste knecht dat hij niet zoveel moest eten. Hij zou hem voortaaan wel een schop onder de tafel geven, als teken om zijn lepel neer te leggen. Al heel snel…

sprookje uit 1966
 • lawaei, dat de boer waerd der wekker fan en gong mei in grouwe kneppel op it leven ôf. Doe foun er de wolf yn 'e kelder, dy't
 • Een vos wijst een wolf eten aan in een kelder. Ze kunnen net door de spijlen van het raam binnenkomen en samen eten ze
 • tussen de spijlen. De vos moet zo hard lachen dat de boer er wakker van wordt. De vos maakte dat hij wegkwam, en de wolf werd
 • boer
 • eten
 • Een vos wijst een wolf eten aan in een kelder. Ze kunnen net door de spijlen van het raam binnenkomen en samen eten ze van het geslachte varken. De vos let op dat hij niet teveel eet, maar de wolf eet…

mop uit 2000
 • streken van de vogels gaan leren.' Dus die vrouw moet eten voor hem klaarmaken dat hij meeneemt, want hij gaat leren - ik weet
 • niet in wat voor land. Toen dacht die vrouw: als die man de hele dag werkt, hè, dan hebben we 's middags wat eten. Als die
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt
 • , verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later door de boer worden gevonden. Hij brengt de vissen
 • boer
 • eten
 • Een arme boer met droge akkers wil de listen van de vogels gaan leren. Omdat zijn vrouw niet wil dat hij erop uit trekt, verzint zij een list. Zij verstopt twee verse vissen op de akker, die later…

sprookje uit 1970
 • KANNETJE VOL Er was eens een arme weduwe, zo arm was ze dat ze haar laatste stuiver had uitgegeven. Ze had daar eten
 • jawel, daar ging het kannetje aan het rollen en het rolde naar de veemarkt. Daar had juist een boer zijn koe verkocht en hij
 • , nu het gevuld is, weer terug naar huis. De weduwe heeft weer te eten. Ze zet het kannetje voor de tweede keer buiten en
 • boer
 • eten
 • Een arme weduwe heeft net haar laatste geld uitgegeven en bezit nog slechts een oud kannetje dat ze buiten de deur neerzet. Het kannetje begint te rollen en komt bij de slager. Een vrouw pakt het op…

mop uit 1994
 • Een boer en een knecht werken op het land. Als ze 's avonds thuiskomen, staat er een pan boerenkool op tafel. De boer
 • en zijn knecht beginnen flink te eten. Als ze de volgende avond van het land komen, staat er weer boerenkool op tafel. En
 • Een boer en zijn knecht krijgen elke dag boerenkool te eten. Op een dag gooit de boer de pan het raam uit. De knecht
 • gooit er een stoel achteraan: hij denkt dat ze buiten gaan eten.
 • boer
 • eten
 • Een boer en zijn knecht krijgen elke dag boerenkool te eten. Op een dag gooit de boer de pan het raam uit. De knecht gooit er een stoel achteraan: hij denkt dat ze buiten gaan eten.