Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • halen. Dan krijgt de boer een gans in ruil voor het schaap. Ook hiermee is de vrouw tevreden, met de veren kan ze de kussens
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • boer
 • gans
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

sprookje uit 1973
 • pakken. Dy skreaude wakker en de oare guozzen joegen ek in bulte spul út. Meiïens kaam de boer der oan. Dit wienen de boer
 • syn guozzen net om se no sa kwyt te reitsjen. De bear tochte, doe't er dy boer fernaam, ik naai der út. De foks smearde
 • beer zegt hij, dat de boer het ene eind van de gans vast had en hijzelf het andere, en dat ze toen zo hard hebben staan
 • kruipen. Hij krijgt een van de ganzen te pakken. Dan komt de boer eraan. De beer en de vos vluchten allebei weg, maar alleen
 • boer
 • gans
 • De vos neemt de beer mee op ganzenjacht. Als de beer nou een paar planken opzij duwt, kan de vos door het hek heen kruipen. Hij krijgt een van de ganzen te pakken. Dan komt de boer eraan. De beer en…

Trefwoorden: beer, boer, delen, gans, list, vos


sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • boer
 • gans
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

mop uit 1659
 • Herberge, en pleeghden de konst, bedanckten malkander, ende sy gingh met de Gans nae huys: Den Boer een loosen Boeve zijnde
 • ; Waer op sy antwoorde, het gelt voor de Gans; Wel seyde de Man, hoe laet ghy den onnooselen Boer so lange staen; Hy is my
 • Van een Boer die sijn Gansen verkocht.
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura
 • betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man thuis is. Hij komt het geld voor de gans
 • boer
 • gans
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

mop uit 1969
 • 't tou. Dêr sil er mei nei de merk. "Hoe matte wy ruilje?" sei Greult tsjin 'e boer. De boer sei: "Lyk om." "Goed", sei
 • Greult. De boer gong mei it hynder werom. Mar Greult dy't nou in koe oan 't tou hie roan fierder. Hy woe nei de merk ta. Even
 • waarde: een koe, een schaap, een varken, een gans, een zak rotte appels. Uiteindelijk kwam hij met de zak rotte appels terug
 • boer
 • gans
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard naar de markt, om deze te verkopen. Onderweg ruilde hij het dier een paar maal om,…

mop uit 1651
 • boer siende een gans plucken, seyde: 'Wel hoe, dat is wonderlijck! Plucken hier de boeren de gansen, bij ons plucken de
 • Een man uyt Den Bosch vandaen, (daer de heer Gans ontfanger is) quam in Den Hage over de marckt wandelen, alwaer een
 • In Den Bosch was de heer Gans ambtenaar van het beheer van inkomsten en uitgaven. In Den Haag zag een inwoner van Den
 • Bosch iemand een gans plukken en zei: "Dat is wonderlijk! Hier plukken de boeren de ganzen, bij ons plukken de Gansen de
 • Gans
 • boer
 • gans
 • In Den Bosch was de heer Gans ambtenaar van het beheer van inkomsten en uitgaven. In Den Haag zag een inwoner van Den Bosch iemand een gans plukken en zei: "Dat is wonderlijk! Hier plukken de boeren…

mop uit 1651
 • De vriend verwijst naar ambtenaar van financiën Gans uit Den Bosch, die ook besproken wordt in OVER0523.
 • boer
 • gans
 • Het lukte iemand niet om ganzen vet te mesten. Een vriend zei, dat hij ze naar Den Bosch moest sturen, want daar zouden ze meteen vet worden.

mop uit 1651
 • een boer een gans pluckte. 'Wel hoe', seyde hij, 'dat is wonderlijck! Plucken hier de boeren de gansen, bij ons plucken de
 • Een man uyt 's Hertogenbosch (alwaer de heer Gans ontfanger is) quam in Den Hage over de marckt wandelen en sach dat
 • Een man uit 's Hertogenbosch (waar de heer Gans penningmeester is) wandelt in Den Haag over de markt en ziet een boer
 • een gans plukken. 'Dat is vreemd' zegt hij, 'hier plukken de boeren de gansen, terwijl bij ons de Gansen de boeren plukken.'
 • Gans
 • boer
 • gans
 • Een man uit 's Hertogenbosch (waar de heer Gans penningmeester is) wandelt in Den Haag over de markt en ziet een boer een gans plukken. 'Dat is vreemd' zegt hij, 'hier plukken de boeren de gansen,…


mop uit 1974
 • boer
 • gans
 • Dominee die van zijn eenden en ganzen wordt bestolen laat dat met een rijm vanaf de preekstoel merken.