Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • gedachte
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • gedachte
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sprookje uit 1969
 • Der wie us in boer, dy hie op syn hekke skilderje litten: Zonder zorgen. Syn landhear kom dêr lâns en lêsde dat. Dy
 • leare hwat soargen binne." Doe't de boer by him kom, sei er tsjin him: "Hastû noait soargen?" "Né", sei de boer. "Dan wurdt
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die
 • , moest hij van zijn land af. De boer kwam wanhopig thuis, en vertelde alles aan zijn knecht. Die wist er wel raad mee. De
 • boer
 • gedachte
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die maar geen zorgen had, en hij riep hem bij zich. Hij zei dat hij drie opdrachten…

mop uit 1678
 • dinghen op te lossen, siende daer geen kans toe; Soo komt 'er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende waerom hy soo treurigh
 • boer dit verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef my u kleeren en ick sal u de mijne
 • van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in zijn plaats de oplossingen geeft
 • denkt dat hij de gevangene is, maar dat is onjuist, want hij is een boer.
 • boer
 • gedachte
 • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…

sage uit 1963
 • Vrouw Van Dijk hier in Hekendorp, die kon ok meer dan een ander. D'r was een boer, z'n koei mankeerde 't een of 't
 • ander, hij had in 't water gezete. Hij naar vrouw Van Dijk. "Ik heb de koei al helegaar in me gedachte", zee ze, "die koei
 • De vrouw van Van Dijk in Hekendorp kon dingen zien zonder dat ze er was. Zo was er ooit een boer wiens koe in het water
 • had gezeten. Mevrouw Van Dijk zei dat ze de koe helemaal in gedachte had en precies wist hoe die koe eruit zag en dat hij
 • boer
 • gedachte
 • De vrouw van Van Dijk in Hekendorp kon dingen zien zonder dat ze er was. Zo was er ooit een boer wiens koe in het water had gezeten. Mevrouw Van Dijk zei dat ze de koe helemaal in gedachte had en…