Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • boer
 • gierig
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • boer
 • gierig
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


mop uit 1970
 • zien parochianen, een rieken boer. Mor hi'j wis zeker die boer schoaf noait wat af. Dén gaf um niks; benauwd was e. Toe
 • denkt e: "Ik gao toch is een praatje met um make." Hi'j geet nao de boer toe; geet een poosje ien huus zitte praote. En zi'j
 • Wandelende pastoor komt langs een rijke, gierige boer, die net een varken heeft geslacht. De pastoor merkt op, dat het
 • een flink beest is, waarop de boer vraagt of hij het verschil weet tussen dat varken en Onze Lieve Heer. De pastoor weet
 • boer
 • gierig
 • Wandelende pastoor komt langs een rijke, gierige boer, die net een varken heeft geslacht. De pastoor merkt op, dat het een flink beest is, waarop de boer vraagt of hij het verschil weet tussen dat…

sage uit 1967
 • boer
 • gierig
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1970
 • Der wie in arbeider, dy koe bûksprekke. De boer wie deun. Hy joech it fé fierstomin to fretten en ien fan 'e kij sei op
 • in kear: "Dat is in lyts hoekje, boer." (Mar 't wie de arbeider dy't it sei) De boer woarde ôfgryslike kjel. Letter kom
 • Een arbeider heeft de gierige boer wel eens laten schrikken door met een koe te buikspreken.
 • boer
 • gierig
 • Een arbeider heeft de gierige boer wel eens laten schrikken door met een koe te buikspreken.

mop uit 1659
 • , ick wil heen Boeren schinden. Soo ghebeurde het op een tijdt dat daer een Boer quam die een Koe af-ghestorven was
 • vraghende aen de Poortier, waer dat de Schinder woonde, ende de Poortier wees hem aen des Burghemeesters huys: De Boer daer
 • een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de poortwachter verwijst hem naar het huis
 • boer
 • gierig
 • Een gierige burgemeester verlaat vaak heel vroeg de stad en zegt tegen de poortwachter dat hij boeren gaat villen. Op een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de…

mop uit 1659
 • , dienende op Ruynder-wolt, by een rijcke gierige Boer, alwaer niet wel gheschaft [p. 249] en worde, ende leet aldaer grooten
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar
 • boer
 • gierig
 • Een knecht werkte een tijd bij een gierige boer en kreeg slecht te eten. Wanneer hij nieuw werk gevonden heeft en daar goed te eten krijgt, besluit hij wraak te nemen op zijn oude baas. Hij laat hem…

mop uit 1977
 • Der wienen twa hantsjemieren, dy kamen by in boer. Hja woenen graech wurk ha om hwat to fortsjinjen, mar dy boer wie o
 • beide poepen bigounen to meanen. In skoft letter kamen se by de boer. Binne jimme klear? frege dy. Ja, seinen se, wy hawwe
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen
 • boer
 • gierig
 • Boer, Sjouke de
 • Twee knechten krijgen maar 35 stuivers voor het afmaaien van het land. Om de gierigheid van de boer te bestraffen maaien ze alleen de buitenste randen van het land en trekken met de zeis een baan…

mop uit 1977
 • Der wie ris in boer en dêr wie ris in skuonmaker. It wie in rike boer mar o sa gjirrich. De skuonmakker hie 't mar earm
 • . Op in kear bleau dy boer foar de etalage fan 'e skuonmakker stean. Hy seach nei in pear skuon dêr't er tige sin oan hie
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil
 • de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op bed wil liggen met de handen op het lijf
 • boer
 • gierig
 • Boer, Sjouke de
 • Een arme schoenmaker neemt een rijke boer te pakken die te gierig is om een paar schoenen te kopen: de schoenmaker wil de schoenen gratis meegeven als de boer drie dagen en nachten achter elkaar op…

mop uit 1973
 • Om-Auke en syn maet wienen togearre by de boer to meanen. Mar dat wie in deune boer, sy krigen dêr gjin spek. Doe
 • achter de bargen oan." Dat die dy maet. Doe sei de boer tsjin Om-Auke: "Hwat bitsjut dat? Mei de seine achter de bargen oan
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de
 • varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke dat zijn maat zo graag spek wilde, dat hij
 • boer
 • gierig
 • Auke en zijn maat waren aan het maaien bij een gierige boer. Ze kregen geen spek te eten. De maat ging toen achter de varkens aan jagen. Toen de boer aan Auke vroeg wat dat moest voorstellen, zei Auke…

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • gierig
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1972
 • Der wienen al ris twa poepen by de boer to meanen. It wie oannaem wurk en hja fortsjinnen der eins to min oan. De boer
 • , gongen se nei de boer ta en seinen: "Het land is omsneden, boer!" Doe bitelle de boer har it lean út, dêr't se it wurk foar
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te
 • boer
 • gierig
 • Een gierige boer wilde twee poepen niet zoveel loon betalen. Toen besloten de twee alleen de randen van een veld te maaien. Ze zeiden dat ze het land hadden gemaaid, en kregen hun loon.

mop uit 2006
 • boer
 • gierig
 • God heeft de wereld gemaakt, maar een engel vertelt hem dat Hij Groningen, Friesland en Drenthe vergeten is. Wanneer God Groningen heeft geschapen en Hij bevestigend antwoordt op de vraag van de…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie frijgesel. Hy hie in protte jild. Hy hie ek in feint. Dy boer wie sa deun dat hy gunde de feint
 • . Mar de feint soarge der dêrom wol foar dat er oar iten krige, mar dat wist de boer net. De feint bleau dus gewoan by syn
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat
 • de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan eten. De boer weet niet dat de knecht
 • boer
 • gierig
 • Een rijke, maar gierige boer geeft zijn knecht hooi te eten omdat hij eten en drinken te duur vindt. Als hij ziet dat de knecht van het hooi kan leven, besluit hij zelf uit zuinigheid ook hooi te gaan…

sage uit 1979
 • Heit timmere by in boer. Dêr wie ek in opperman by. Se wienen dêr by dy boer sa gjirrich, dat se gunden heit en dy net
 • Een opperman die bij een gierige boer in dienst is, dreigt de karnton te betoveren als de boer hem geen soep te eten
 • boer
 • gierig
 • Een opperman die bij een gierige boer in dienst is, dreigt de karnton te betoveren als de boer hem geen soep te eten geeft. De opperman heft de toverij later weer op door kokend water in de karnton te…

sage uit 1962
 • boer
 • gierig
 • Een mank boertje dat melk verkocht was zo bezeten op geld, dat hij op een keer een rijksdaalder op de toonbank zag springen.

sage uit 1978
 • Heksen en gedaanteverwisseling In Helvoirt woonde vroeger een welgestelde boer die bijzonder gierig was. Op zekere dag
 • kwam een oud vrouwtje bij hem aan de deur en vroeg om wat eten. Hooghartig wees de boer het oude vrouwtje af. ‘Maak dat je
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie
 • maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds slechter en hij sterft in armoede.
 • boer
 • gierig
 • Vrouw die geen eten krijgt van een rijke boer dringt als slang zijn huis binnen. De slang verdwijnt als de pastoor drie maal zegenend met wijwater rond het huis gaat. Het vergaat de boer steeds…

sage uit 2006
 • genaamd Geert Loche. Deze rijke boer was ook heel erg gierig en zei altijd tijdens zijn leven dat hij zijn land altijd goed
 • monnik is vermoord of omgekomen is bij een ongeluk. Sindsdien wil er niets meer groeien." "Grappig is dat laatst de boer die
 • Linda de Boer
 • ' wil niets meer groeien, sinds daar ooit een monnik is gestorven. De rijke boer Geert Loche was zo gierig dat hij zijn
 • boer
 • gierig
 • geestverschijningen worden in de omgeving van de geïnterviewde als negatief opgevat. Op de de heuvel de 'zwarte dam' wil niets meer groeien, sinds daar ooit een monnik is gestorven. De rijke boer…

sage uit 1966
 • boern warn vrouger zo gierig as de pest. Zulf vratn ze zuk de pokkel vol, moar de knechtn kreegn moar zunig wat. Dizze boer
 • Was n moal n hail minne boer, dei zien waarkvolk slecht behandelde. Nou was dat niks gain biezunders, want de mainste
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp
 • boer niet meer gezien.
 • boer
 • gierig
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1902
 • , anders vervolgt hem de geest zijn leven lang. Ter illustratie: Een boer was steeds erg gierig geweest, een echte woekeraar
 • Vandaag werd mijn hulp ingeroepen door een boer alhier, geboortig uit Nijkerk. We kregen het over bijgeloof. Hij deed
 • Verteller: anonieme boer, geboren in Nijkerk (Gelderland)
 • de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden herinnerd. Na de dood van een gierige boer
 • boer
 • gierig
 • Voorbeeld dat aan een spook geen vragen moeten worden gesteld, want de kans bestaat dat er een antwoord komt, en moet de vrager de opdracht vervullen om niet levenslang aan de opdracht te worden…

sage uit 2007
 • boer
 • gierig
 • Hiplichten zijn de zielen van mensen die langs de weg vermoord zijn, waarvan de identiteit niet te achterhalen is, en dus zonder naam begraven zijn. Deze lichten zijn op zoek naar een kerkhof. Ook…

sage uit 1966
 • Was ook n keer n hail gierige boer; dei binnen dr nog veul heur. Hai har aan hail wat klaine luchies geld laind; moar
 • Bij het sterven van een gierige boer weigerden zijn eigen paarden de wagen met de kist te trekken.
 • boer
 • gierig
 • Bij het sterven van een gierige boer weigerden zijn eigen paarden de wagen met de kist te trekken.

sage uit 1963
 • Vroeger hadje ok van de vrouwgies, die ginge de boer op om te bedele. Nou had je van die gierige boere. En as ze daar
 • kwamme, dan hield de een de boer an de praat en dan liep de ander om de karn heen. Dan kon de boer in geen drie weke karne!
 • Er waren vroeger ook vrouwtjes die gingen bedelen. En bij de gierige boeren hield de een de boer aan de praat, terwijl
 • de ander om de karn heen liep. Dan kon de boer drie weken niet karnen.
 • boer
 • gierig
 • Er waren vroeger ook vrouwtjes die gingen bedelen. En bij de gierige boeren hield de een de boer aan de praat, terwijl de ander om de karn heen liep. Dan kon de boer drie weken niet karnen.

sage uit 1963
 • jaar geworden. En hij was ne rijke boer. Luister, ze zeggen dat er tegenwoordig geen spoken of heksen meer bestaan, die
 • . Ze zeed: "Ach zeg, gij zijt de reekste en ik de armste uit het dorp. Mee ene rijksdaalder, boer, ach help m'n erdeur. God
 • Een arme vrouw bezoekt een rijke boer, maar wordt hulp geweigerd. Zij betovert de boerderij en de paarden van de boer
 • . De pastoor gelooft de gierige boer niet.
 • boer
 • gierig
 • Een arme vrouw bezoekt een rijke boer, maar wordt hulp geweigerd. Zij betovert de boerderij en de paarden van de boer. De pastoor gelooft de gierige boer niet.

sage uit 1963
 • zo'n boer gierig was, niks kon missen, dan kon ze hem wegtoveren als een hond.
 • verhalen. Ze vertelde ook eens, dat er een vrouw was, die kon een boer veranderen in een hond met een mensenkop. Dat was, als
 • Een vrouw kon een boer veranderen in een hond met een mensenkop.
 • boer
 • gierig
 • Een vrouw kon een boer veranderen in een hond met een mensenkop.