Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven
 • boer
 • groeten
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • groeten
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

mop uit 1969
 • Der wie in pastoar, dy hie in stik lân achter 'e pasterije lizzen. Dat stik lân paste in boer tige bêst, omdat syn
 • buorkerij flak njonken de pasterije stie. Mar dat stik lân woarde altyd publyk forhierd. De boer woe 't wol fan him keapje, mar
 • Een boer wilde graag een stuk land kopen van de pastoor. Maar hij wilde er niet meer dan 800 gulden voor betalen, en de
 • . Die nacht klom de boer bij de pastoor in de boom. Hij zag de pastoor wel drie keer bij de huishoudster in bed komen. Toen
 • boer
 • groeten
 • Een boer wilde graag een stuk land kopen van de pastoor. Maar hij wilde er niet meer dan 800 gulden voor betalen, en de pastoor vroeg 1000 gulden. Toen spraken ze af dat degene die de volgende dag het…

mop uit 1969
 • tiid om 'moarn' to sizzen, dat ik kin wol lizzen bliuwe oan't nei melkerstiid ta." Mar dy boer dy tochte: "ik lit it melken
 • stie iepen. De boer seach dat de faem wekker wie en út bêd stapte. Sy wie pûr-neaken. Doe kom de doomny ta 't keammerke yn
 • boer
 • groeten
 • Een appelboom stond voor de helft op het erf van een man en voor de andere helft op het terrein van een dominee. Ze spraken af dat degene die de volgende ochtend het eerst 'goedemorgen' zou zeggen, de…

sage uit 1979
 • Jehannes van der Zee wenne op Sumarreheide. Hy wie fêste arbeider by in boer yn Sumar. Op in moarn, doe't it noch
 • , duvel, net prate of kìnst net prate?" Sa wie dy gedaente ek by him wei. Doe kaem er by de boer yn 't bûthús. En sûnder dat
 • verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de gedaante plotseling. Als de arbeider even later bij de boer
 • boer
 • groeten
 • Een arbeider groet tot drie keer toe een passant maar de groet blijft al die keren onbeantwoord. Als de arbeider hierop verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de…

mop uit 1979
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • Der wie in boer, dy wenne op in pleats fan 'e roomske tsjerke. Dêr wie in greate tún by mei in great hôf en de pastoar
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de
 • boer
 • groeten
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

sage uit 1979
 • de boer ta. Doe stie dêr ûnderweis ien yn 'e berm. Jehannes hie in stok by him. "Goeije moarn", sei er. Dy oare sei neat
 • boer ta, mar dy roan net, mar hy sweefde. Hy brûkte gjin fuotten. Dyselde brocht him oan 'e pleats fan Bonne Sjoerds ta. En
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant
 • aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de arbeider al zwevend naar de boer. Bij de
 • boer
 • groeten
 • Een arbeider op weg naar de boer groet een voorbijganger maar zijn groet blijft onbeantwoord. Als hij de passant aanspreekt met de woorden 'Nou duivel, kan je praten of niet?', vergezelt de passant de…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy hie in arbeider. De boer sei moarns oars neat tsjin 'e arbeider as 'moarn'. Net in inkel wurd. Hy
 • . Doe sei de boer: "Moarn. hast in nije fyts krige?" "Ja", sei de arbeider. Mar de oare moarns bleau de arbeider wei. En de
 • Een boer begroet zijn arbeider elke dag met 'morgen'. Op een dag komt de arbeider met een nieuwe fiets, waarop de boer
 • de arbeider weggebleven is omdat de boer altijd zo zeurde over de nieuwe fiets.
 • boer
 • groeten
 • Een boer begroet zijn arbeider elke dag met 'morgen'. Op een dag komt de arbeider met een nieuwe fiets, waarop de boer vraagt of hij een nieuwe fiets heeft. De arbeider blijft vanaf de volgende dag…

sprookje uit 1901
 • een goeje keer gaat de koning op reis, in komt naast een boer te zitte om de Noord vandaan. Die man was erg klaagzaam, en
 • onderdane ondersteune." De koning zei niks, maar een poossie later gaat ie as een gewoon heer nee die boer toe en zeit: "Ik ben
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied
 • , en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito laat de koning het de boer nog eens
 • boer
 • groeten
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied, en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito…