Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

130 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • heks
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sage uit 1937
 • Aan de vaart woonde een heks in een klein huisje met onder en bovendeur, waar ze uit keek. Een boer, die te Haamstede
 • hout had gekocht, wilde in de vaart voorbij met zijn schuit. Tweemaal kapte deze om, en toen zei hij tot de heks: "Dat doe
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur
 • op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee maal om. De boer beschuldigt de heks ervan
 • boer
 • heks
 • Een boer wil met het hout dat hij gekocht heeft de vaart oversteken. Langs de vaart woont een heks die vanuit haar deur op de vaart kan kijken. Wanneer de boer wil overvaren, slaat zijn schuit twee…

sage uit 1953
 • boer
 • heks
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • de tobbe stie to waskjen, en oan 't sjongen wie, kom de boer by har en sei: "Net sa lûd, hwant de frou is net by de tiid
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • boer
 • heks
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • bezit geen blinde duit, om ievers een korst brood te koopen..." "Blijf mij van het lijf, oude heks," riep de oudste, "en
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • heks
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sage uit 1891
 • boer
 • heks
 • Een zekere linde is bekend als vergaderplaats van tovenares, spoken en dergelijke. Als men er zeven keer omheen loopt en "hebt ge mij niet, pak mij" zegt, dan verschijnt er een veulen. Een werkman…

sage uit 1970
 • 95. Bi'j een boer hier ien de buurt daor spoeken 't altied. De beeste zatte vas ien de stal. Zi'j harre töwwe aangehad
 • . En 't pead had zich dén nach dood gelopen ien de wei. Den boer is toe nao de paoters ien Huusse gegaon. Die ginge met um
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren
 • dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug komen omde boer te helpen. Nadat de paters
 • boer
 • heks
 • Een aantal dieren van een boer worden 's morgens dood gevonden. De boer haalt de hulp van paters erbij. Zij constateren dat de hekserij vanuit een bepaald huis komt. Ze zullen na veertien dagen terug…

sage uit 1964
 • 304. Aan den diek ien Old Zèvender wonen een tachtig, negentig jaor geleje een heks. Bi'j een boer ien de buurt kwam op
 • de kat de vandeur. Mao den boer vule zich helemaol nie gerös, umdat de kat nor 't huus van de heks liep. En jaowel heur
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks
 • boer
 • heks
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.

sage uit 1964
 • 305. Op een kier zagge ze de heks boaven ien een knotwilg zitte, die nève de wei stong. Een jaor later hieuw den boer
 • Als een boer het hout van een knotwilg, waar eens de heks opzat, brandt, sist het net of er slangen inzitten; daarom
 • boer
 • heks
 • Als een boer het hout van een knotwilg, waar eens de heks opzat, brandt, sist het net of er slangen inzitten; daarom geeft hij het aan zijn buurman.

sage uit 1948
 • 309. len de wei van een boer molk een heks duk aan een biezepol. Daordeur kon zi'j de beeste van den boer lèègmelke.
 • Heks melkt koe met biezepol.
 • boer
 • heks
 • Heks melkt koe met biezepol.

Trefwoorden: biezenpol, boer, heks, koeien, melken, wei


sage uit 1970
 • 55. Dorus de Prul löp op een kier op te Diekweg aj op te kerk aan gaot. Toe kump taor een boer met te kar langs. Toe
 • zeit e tege den boer: "Geef mien dén gulde". Toe zeit den boer: "Die kriej niet". "Now jao", zeit te Prul, "dan lao'k ow
 • Een man loopt naar de kerk als hij een boer met een kar tegenkomt. Hij wil een gulden van de boer, maar krijgt die niet
 • . Hij laat de kar aan het gras plakken en de boer kan niet meer verder voordat hij de gulden heeft gegeven.
 • boer
 • heks
 • Een man loopt naar de kerk als hij een boer met een kar tegenkomt. Hij wil een gulden van de boer, maar krijgt die niet. Hij laat de kar aan het gras plakken en de boer kan niet meer verder voordat…

Trefwoorden: boer, heks, hekserij, kar, tovenaar


sage uit 1970
 • Een paard blijft staan voor een huis, waar het hekst, en afladen van de kar helpt niet. Dan houwt de boer een spaak uit
 • boer
 • heks
 • Een paard blijft staan voor een huis, waar het hekst, en afladen van de kar helpt niet. Dan houwt de boer een spaak uit het wiel, waarna het paard los is. De volgende dag zien ze, dat de vrouw (van…

Trefwoorden: boer, heks, heksen, huis, kreupel, paard, rad, spaak, vrouw, wiel


sage uit 1968
 • Petrus Mulder wie boer op it Wytfean. Hy wie us in kear mei hynders op 't lân oan 't ploeijen. 't Wie op 'e Dunen. Doe
 • De paarden van de boer worden plotseling bestormd door een stel katten. De katten - heksenkatten - beginnen de manen
 • boer
 • heks
 • De paarden van de boer worden plotseling bestormd door een stel katten. De katten - heksenkatten - beginnen de manen van de paarden te vlechten en zorgen dat de dieren geen stap meer kunnen verzetten.…

sage uit 1966
 • boer yn 't strie op 'e koustâl. Mar dat strie, dat waerd stadichoan ûnder him weiskuord. Op it lêst hied er net in strieke
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een
 • boer
 • heks
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij…

sage uit 1967
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan
 • door een mannelijke heks.
 • boer
 • heks
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan. Ook met zijn kippen is iets vreemds aan de hand: ze kunnen praten, maar leggen…

sage uit 1967
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Als een beruchte heks sterft, gooit de boer die belast is met haar begrafenis haar in het grootste gat dat hij kan
 • boer
 • heks
 • Als een beruchte heks sterft, gooit de boer die belast is met haar begrafenis haar in het grootste gat dat hij kan vinden. Hij is woedend op haar omdat ze eens zijn kind betoverd heeft.

sage uit 1968
 • boer
 • heks
 • De boeren hingen vroeger altijd een zakje met duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders groeiden de dieren niet. De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet…

sage uit 1968
 • Yn 'e Dokkumer Wâlden wenne in boer, dy hie in koe, dy waerd siik. It buorwyfke krige de skuld, dy hie dy koe yn 'e
 • macht, mienden se. Doe helle dy boer it buorwyfke der by. Hy sei tsjin har: "Dû hast de koe siik makke, dû mast him ek wer
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Een vrouw wordt ervan verdacht de koe van haar buurman ziek gemaakt te hebben. De boer dreigt de vrouw dood te maken
 • boer
 • heks
 • Een vrouw wordt ervan verdacht de koe van haar buurman ziek gemaakt te hebben. De boer dreigt de vrouw dood te maken, als ze zijn koe niet geneest.

sage uit 1974
 • Een boer wil een varken vetmesten en verkopen. De boer is blij als hij een koper bereid vindt het dier binnen een paar
 • weken te kopen. In die tussentijd wordt het dier echter betoverd door een heks, die het hele verhaal gehoord heeft. Het
 • boer
 • heks
 • Een boer wil een varken vetmesten en verkopen. De boer is blij als hij een koper bereid vindt het dier binnen een paar weken te kopen. In die tussentijd wordt het dier echter betoverd door een heks,…

sage uit 1969
 • boer
 • heks
 • Tovenaarsters gaan bij boeren op de paarden zitten en maken vlechten in de manen.

sage uit 1968
 • Hjir hat in tsjoenster wenne dy koe har foroarje yn in kat. Har man wie boer. Dy kom us op in kear thús ta de
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.
 • boer
 • heks
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.

sage uit 1969
 • boer
 • heks
 • De boeren deden vroeger altijd duivelsdrek onder de varkenstrog. Dan konden de heksen geen vat op het vee krijgen.

sage uit 1969
 • Als men een appel, die men van een heks heeft gekregen, bewaart, dan wordt dat een pad. De boeren hadden vroeger bij
 • boer
 • heks
 • Als men een appel, die men van een heks heeft gekregen, bewaart, dan wordt dat een pad. De boeren hadden vroeger bij hun huis een pad op een paaltje staan.

sage uit 1970
 • by in boer, dy wenne oan 'e Simmerdyk ûnder Burgum. It famke fan dy boer rekke siik. De boerinne tocht net oars of it
 • Heks maakt kind (mens) ziek
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier
 • boer
 • heks
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht…

sage uit 1972
 • mocht net by de boer yn 't bûthús komme, hwant dan woe 't net tsjernje; dan koenen se gjin bûter krije.
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet
 • boer
 • heks
 • Jong - de Boer, Aefke
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet karnen, dan konden ze geen boter krijgen.