Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • er it lân yn. En dêr trof er in boer. Dy boer wie oan 't wurk en dêr song er by. De kening gong nei dy boer ta en sei
 • minister hadden gezien, wilden zij wel voor de helft werken en zo had de boer en heleboel geld gespaard.
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • boer
 • helft
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sprookje uit 1970
 • WAAROM DE VARKENS ALTIJD WROETEN Een boer had op de markt een mooie pannekoek gekocht. Toen hij thuis was, wilde hij er
 • goed," zei de pannekoek, en hij liep voorbij de snuit van flapoor, maar die zei opeens: "Hap!" en beet de ene helft uit de
 • Een pannekoek is bij een boer weggelopen. Hij weet een haas te ontlopen en een vos. Dan komt de pannekoek langs een
 • boer
 • helft
 • Een pannekoek is bij een boer weggelopen. Hij weet een haas te ontlopen en een vos. Dan komt de pannekoek langs een varken. Het varken vraagt waar de pannekoek heen moet. De pannekoek geeft antwoord,…

sprookje uit 1967
 • sauntich slaggen foar dy, boer." "Dat tochten jo mar", sei it boerke noch us. "Lit de twadde skyldwacht hjir mar us komme. Dy
 • boertje alleen naar de koning begeleiden voor de helft van de beloning. Schoorvoetend stemt het boertje toe. De koning is erg
 • boer
 • helft
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

legende uit 1950
 • In boer wie troud mei in frou, dy wie o sa goed. Hja koe gjin earmoed sjen en joech winterdeis altyd in soad jirpels
 • wei. De boer wie in nepert en koe soks net daeije. Hy sei: "Astû safolle jirpels weijowste, bou ik takomme jier de helte
 • verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter twee keer zo groot.
 • boer
 • helft
 • Een aardappelboer kan het niet hebben dat zijn liefdadige vrouw zoveel van de oogst weggeeft aan arme mensen en verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter…

mop uit 1973
 • Der wie in boer, dy kaem op 'e merk. Doe wie dêr in koopman, dy bea him in kou to keap oan. Dy kou like de boer wol
 • goed", sei de koopman. In pear wiken letter wie de boer wèr op 'e merk. Doe sei de koopman tsjin 'e boer: "Ik wol myn
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 26: "De ene helft meteen betalen, de andere later."
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een
 • paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te goed zou houden en dus niet zou hoeven
 • boer
 • helft
 • Een boer kocht op de markt een koe. Hij zou de ene helft nu betalen en de andere zou de koopman te goed houden. Een paar weken later vroeg de koopman om zijn geld. De boer zei echter, dat hij hem te…

mop uit 1554
 • noot. Doen seyde de meester: 'Ick sal u wat ordineeren, dat suldy half 's morghens eten ende d'ander helft tsavonts,' ende
 • Een boerenkinkel was ziek en ging naar de dokter. De dokter zou hem wat voorschrijven, waarvan hij de helft 's ochtends
 • moest eten en de andere helft 's avonds. Hij gaf hem een briefje mee. Thuis sneed de kinkel het briefje in twee stukken en
 • boer
 • helft
 • Een boerenkinkel was ziek en ging naar de dokter. De dokter zou hem wat voorschrijven, waarvan hij de helft 's ochtends moest eten en de andere helft 's avonds. Hij gaf hem een briefje mee. Thuis…

sage uit 1978
 • In de buurt van Den Bosch woonde vroeger eens een zeer rijk heer. Het was een boer, die aan God noch gebod geloofde
 • . Wel had deze rijke boer een zeer vrome vrouw. Het was vastentijd en Goede Vrijdag. Om zijn vrouw verdriet te doen gebood
 • de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de duivelsworst wil eten, ook al stikt hij er in
 • . Hij verslikt zich in het eerste stuk en stikt. Het lijk wordt voor de helft zwart en wordt in ongewijde grond begraven. De
 • boer
 • helft
 • Een godloochenaar gebiedt zijn vrome vrouw op Goede Vrijdag en vastentijd hem worst voor te zetten. De worst vliegt uit de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de…

sage uit 1966
 • Was n moal n hail minne boer, dei zien waarkvolk slecht behandelde. Nou was dat niks gain biezunders, want de mainste
 • boern warn vrouger zo gierig as de pest. Zulf vratn ze zuk de pokkel vol, moar de knechtn kreegn moar zunig wat. Dizze boer
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp
 • boer niet meer gezien.
 • boer
 • helft
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

mop uit 1980
 • : "Vertel op, heb je mij je hele plas gegeven?" "Nee," zei de boer, "de helft. Wat ik 's ochtends pis, kan niet in zo'n klein
 • flesje." "Nou," zei de wonderdokter, "dan zitten er nog twee wielen in de andere helft." Daar had de boer niet van terug. Hij
 • . De wonderdokter vraagt dan of het alle urine was, en zegt als de boer antwoordt dat het de helft is, dat de andere twee
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem
 • boer
 • helft
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem uit, de wonderdokter luistert hen af. In de urine van de boer ziet hij dat die een…

sage uit 1965
 • Der wenne in boer to Súd-Drachten. Japik Ingberts kaem ris by him om in soadtsje jirpels to freegjen. "Mei alle leafde
 • ," sei de boer, "mar op ien bitingst. Jo moatte my dêr ris hwat fiten út jou libben foar fortelle. Hwat jo alsa útheefd ha
 • samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het en nemen ieder de helft mee. Als Japik tegen
 • harder, gaat Japik terug en neemt de andere helft mee. De boer is boos, maar geeft de aardappelen.
 • boer
 • helft
 • Boer wil Japik Ingberts alleen aardappelen geven als hij wat streken uit zijn leven vertelt. Japik vertelt dat hoe hij samen met een maat deze boer een schaap afhandig heeft gemaakt. Ze slachten het…