Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • Yn'e bûse en yn'e mage In naaister kaam ienkear om 'e fjouwer wike by in boer te skroarjen en dan wie se dêr ek op 'e
 • jirpels troch, mei flink spekt`et en in tsjok stik spek der ta. 'Ik kin it my net foarstelle', sei se tsjin'e boer, 'wêr't dy
 • boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om achter hun hemd te stoppen. Tegen de
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De
 • boer
 • hemd
 • Een naaister eet af en toe bij de boer waar ze voor werkt. Ze vindt dat de knecht altijd zo ontzettend veel eet. De boer zal het uitleggen. Hij geeft de naaister en de knecht allebei een stuk brood om…

mop uit 1889
 • andere boeren, een wit hemd over zijne kleederen aantrok, om "spook te spelen." Meer dan eenen voorbijganger had hij alzoo
 • den dood op het lijf gejaagd, toen eindelijk een andere boer, die den moed niet zoo spoedig in zijn laerzen liet zinken
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee
 • voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te maken. Met een wit laken over zijn hoofd klimt
 • boer
 • hemd
 • Een boerenknecht speelt af en toe voor spook door een wit hemd over zijn kleren aan te trekken. Hij jaagt hiermee voorbijgangers de stuipen op het lijf. Een boer besluit om het spook zelf eens bang te…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • boer
 • hemd
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

mop uit 1967
 • Der wienen twa Poepen by de boer oan 't wurk. Sy wedden mei de boer, dat sy soenen in bipaeld stik lân dyselde deis
 • noch ôfmeane. De boer tocht: dat rêdde se noait op, mar doe't er de twa oan 'e gong seach, sei er by himsels: As se
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de
 • weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de moffen heel de middag naar de wc zouden moeten. Na
 • boer
 • hemd
 • Twee moffen wedden met de boer dat ze een bepaald stuk land diezelfde dag nog helemaal gemaaid zullen hebben. Om de weddenschap niet te verliezen, deed de boer wat wonderolie in de brij, zodat de…

mop uit 1973
 • Der wienen twa poepen by in boer yn 'e ûngetiid. 't Wie sutrich, reinich waer. Doe sei de iene poep tsjin 'e oare: "As
 • de boer ús nou aensens wer der op útstjûrt to stiensykjen, dan liz ik binnen 'e ûre yn 'e boer syn bêd mei syn himd oan
 • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd
 • botsingen met de kruiwagen. Uiteindelijk kwam hij in de sloot terecht, en mocht hij inderdaad met het hemd van de boer in het
 • boer
 • hemd
 • In de hooitijd moesten twee maaiers van de boer stenen zoeken. De ene maaier had voorspeld dat hij later met het hemd van de boer in het bed van de boer zou liggen. Tijdens het zoeken van stenen had…

mop uit 1902
 • Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die nog al erg verstandig was. Die knecht
 • kijken. Daar was een man an zijn eigen te verschoone, maar van boven was het hemd dicht, en van ondere open, dat zijn hoofd
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij
 • boer
 • hemd
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

sage uit 1980
 • De duivelsprent in Stiens In Stiens woonde lang geleden een boer, die zijn ziel aan de duivel had verkocht. Toen de hem
 • riep: "De duivel is bij de boer in de kamer!" Dit leek de vrouw sterk; om zich te overtuigen, legde ze haar oor te
 • Een boer, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, krijgt bezoek van een zwarte man. Zijn tijd is bijna verstreken
 • eerst zijn wambuis wil dichtknopen. De duivel stemt toe. Vervolgens zegt de boer de wambuis nooit dicht te zullen knopen. De
 • boer
 • hemd
 • Een boer, die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, krijgt bezoek van een zwarte man. Zijn tijd is bijna verstreken. De knecht stelt verschrikt de boerin op de hoogte. De boerin luistert aan de…

mop uit 1913
 • Vandaag hoorde ik toevallig weer twee sprookjes. Een man had een vrouw, die zeer dom was. Hij was boer en wilde graag
 • moeite de ƒ100 krijgt. Later ontmoet hij een vrouw die haar man helpt verschoonen, geen gat in het hemd heeft gemaakt en hem
 • Informant uit Den Ilp Zie CBAK0302. Strikt genomen komt de boer in het verhaal maar twee vrouwen tegen die dommer zijn
 • boer
 • hemd
 • Domme vrouw verkoopt onderweg naar de markt de koe voor de prijs van de kip aan een bakker. Op de markt raakt ze de kip niet kwijt, zodat ze de bakker op de terugweg vraagt te mogen overnachten, uit…

sprookje uit 1978
 • boer dêr't ús heit by arbeidet dy hat him altyd fierste min jûn, en dy hie dat wol betelje kinnen'. Doe waard de heit sa
 • lilk, dat hy gong nei de boer ta en sei him goed it mannewaar op. En doe sei dy boer: 'Mar dat is net wier, ik ha dy altyd
 • de laatste mouw. Het meisje begrijpt dat, maar ze vindt dat de boer bij wie haar vader werkt de stof had kunnen betalen
 • omdat die te weinig loon uitbetaalt. De vader is kwaad en gaat naar de boer die hij bijna vermoordt. De vader komt voor het
 • boer
 • hemd
 • Een moeder maakt voor haar pas gestorven dochtertje een doodshemd, waaraan één mouw ontbreekt. Het meisje roept nu altijd uit haar graf: "Mijn mouw, mijn mouw." Want haar armpje is steeds koud. Haar…

sage uit 1963
 • Je had hier vroeger een zeker persoon, die kwam bij z'n meissie vandaan. Hij moes bij een boer over z'n erf en toen zag
 • niet zo bang uitgevalIe, die ging kijke. Toen was 't een wit hemd, dat over een draad hing.
 • bij zijn vriendin vandaan kwam. Het bleek om een wit hemd te gaan dat over een draad hing.
 • boer
 • hemd
 • Een jongeman kwam bij zijn vriendin vandaan en zag toen een spook. Iemand anders zag ook een witte gedaante toen hij bij zijn vriendin vandaan kwam. Het bleek om een wit hemd te gaan dat over een…

sage uit 1962
 • ? Geef me mijn kleren!” De boer kon het niet langer aanhoren, en zei: “Gooi hem maar het hemd in de boom.” Toen vluchtten de
 • zich weg naar buiten, en bleef tot na twaalven zoek. De boer sprak met zijn andere knechts af, hem eens na te gaan. Hij
 • boer
 • hemd
 • Knecht onttrekt zich aan het 's avonds gezamenlijk rozenkrans bidden, en blijft tot na twaalf uur weg. Het blijkt dat hij ergens in een boom klimt, zich uitkleedt, en nadat hij zich schudt als een…

sprookje uit 1901
 • Van den man die uitging om domme menschen te zoeken. Er was ereis een erg domme boer en die had een knecht die nogal
 • ." Daar zat toen de boer, want hoe zou hij weer aan zoo'n goeien knecht komen? Hij bad en hij smeekte dus dat de knecht maar
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer
 • stuk uit het hek waar het paard doorheen kan. Dan ontmoet de knecht een man die een hemd probeert aan te trekken zonder gat
 • boer
 • hemd
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek…
7809033768_f2634d0a6d_z.jpg