Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

68 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid zat, en draaiden het weer 'terug'.
 • boer
 • hoofd
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

sprookje uit 1892
 • bang, maar ze bleef toch met het scherpe vleesmes in de hand bij het luik staan. Toen de eerste rover zijn hoofd door het
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • ontsnappen. Ze verstopt zich in een hooiwagen van een boer die haar terug naar de stad zal brengen. De boer komt de rovers tegen
 • . Zij willen dat hij de hooiwagen aflaadt. De boer weigert dit maar staat wel toe dat ze drie keer in het hooi prikken. Het
 • boer
 • hoofd
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • - : O boer, hwat hat dy koe in moai jaer. Doe tocht er: Dy moat 'k ha. Hy hierde dy feint. De feint bistege him mar. De oare
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • haar rokken over haar hoofd. De knecht maakt van de gelegenheid gebruik, terwijl het meisje roept: "Toe maar uiteletuit
 • boer
 • hoofd
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • boer
 • hoofd
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

mop uit 1995
 • telefoon overging. De Amerikaan trok een haar uit zijn hoofd en zei dat de telefoon overging. De Belg liet een boer en zei dat
 • telefoon overgaat. De Amerikaan trekt een haar uit zijn hoofd en zegt dat de telefoon overgaat. De Belg laat een boer en zegt
 • boer
 • hoofd
 • Een Amerikaan, een Japanner en een Belg zitten in een café. De Japanner trekt een haar uit zijn neus en zegt dat de telefoon overgaat. De Amerikaan trekt een haar uit zijn hoofd en zegt dat de…

sage uit 1964
 • 304. Aan den diek ien Old Zèvender wonen een tachtig, negentig jaor geleje een heks. Bi'j een boer ien de buurt kwam op
 • een kier een vremde kat aan de melk. Den boer grep een stuk holt en gaf de kat daormet een klap oave de kop. Bloeiend ging
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks
 • woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.
 • boer
 • hoofd
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.

sage uit 1968
 • As der in fôlle geboaren woarde hong de boer it fûlens yn 'e beam. Die er it net, dan woarde de fôlle kreupel, seinen
 • boer
 • hoofd
 • Boeren hangen de nageboorte van het veulen in een boom om te zorgen dat het dier niet kreupel zal worden of met zijn kop naar beneden zal lopen.

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts rukt boerin gouden oorijzer van het hoofd
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • hoofd
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sage uit 1967
 • en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns
 • nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.
 • boer
 • hoofd
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • hoofd
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1967
 • boer
 • hoofd
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1966
 • Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en
 • stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg ze slechts een stukje van de schedel af
 • boer
 • hoofd
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • hoofd, zodat de papegaai haar niet zou herkennen. Ze pakte het tientje en liet tegelijk een wind. Toen de boer later vroeg
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • boer
 • hoofd
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

sprookje uit 1966
 • . Sy krigen goed iten ûnderweis en sliepten de nachts by in boer yn 'e skuorre yn 't hea. De oare deis gongen se fierder
 • . By de earste boer dêr't se skoaiden, krigen se neat. Mar de twadde sei: "Gean mar even yn 'e hutte, dan sil 'k de frou
 • echtpaar leggen 's morgens altijd een warme pannenkoek op hun hoofd om de hoofdpijn te bestrijden; 's middags als ze uit school
 • boer
 • hoofd
 • Twee jongens vinden dat ze het thuis niet goed genoeg hebben en besluiten een zwervend bestaan te gaan leiden. In hun dagelijkse strijd hun kostje bij elkaar te scharrelen, belanden ze bij een…

sage uit 1967
 • Rinse wie arbeider op it Blauhûs ûnder Surhústerfean by in boer Poppinga. Rinse seach dêr kear op kear in greate swarte
 • houn. Dy kom dêr flak by him. "Hwat mat dy grouwe, swarte houn altyd by ús?" frege er de boer. Mar de boer sei: "Hjir is
 • Een boerenknecht ziet vaak een grote zwarte hond rond de boerderij dolen. De boer zegt dat dit onmogelijk is. De knecht
 • wordt bang en neemt ontslag. Hij heeft zich later voor het hoofd geschoten.
 • boer
 • hoofd
 • Een boerenknecht ziet vaak een grote zwarte hond rond de boerderij dolen. De boer zegt dat dit onmogelijk is. De knecht wordt bang en neemt ontslag. Hij heeft zich later voor het hoofd geschoten.

sprookje uit 1967
 • it moal leverje moast. De feint fan 'e boer hie krekt de beam fan 'e ezel ôfkapt. Ik gong nei de boer ta en frege om in
 • hazelnotenstruik door hem heen te steken; en over hoe hij klem komt te zitten tussen twee rotsen en dan zijn hoofd van zijn romp
 • boer
 • hoofd
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sage uit 1967
 • . Paardenham hingen de boeren, altijd hoog in de boom, dan zou het veulen het hoofd hoog houden.
 • boer
 • hoofd
 • Het volk was vroeger bang voor de kwade maandag. De beesten werden op maandag nooit buiten gelaten. Als Petrus Bededictus op maandag zou zichten, dan zichtte hij op zaterdag vast een klein hoekje. Dan…

sage uit 1968
 • Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de
 • omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút troch. Mar
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar
 • nachtbidders aan de deur, maar de meid gaf ze niets. Toen schoven ze een raam omhoog en er stak er een zijn hoofd onder door. Maar
 • boer
 • hoofd
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar nachtbidders aan de deur, maar de meid gaf ze niets. Toen schoven ze een raam omhoog…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy bistelden har by in boer yn 'e ûngetiid. Sy gongen togearre nei 't lân ta om hea op to
 • net, mar hy smoarde. Doe't se by de boer kommen, wied er dea.
 • een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn hoofd. Ze spraken af dat als het niet meer
 • zou gaan, hij zou fluiten. Maar de vastgebonden poep stikte, en kon daardoor niet fluiten. Toen ze bij de boer kwamen, was
 • boer
 • hoofd
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…

mop uit 1978
 • Geseur om 'e kop Der wenne ris in arbeider by in greidboer. As er moarns melkerstiid kaam, wie it: 'Moarn boer'. 'Moarn
 • ', sei de boer werom en den wie it goed. Mar op in moarntiid wie de arbeider oan 'e lette kant. Hy hie krekt in nije brommer
 • gezeur aan mijn hoofd. Hij komt nooit meer bij de boer.
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en
 • boer
 • hoofd
 • Er was eens een arbeider die bij een veehouder werkte. Als hij rond melktijd kwam, zei hij altijd goedemorgen boer en de boer groette terug en dan was de dag goed. Op een dag was de arbeider aan de…

mop uit 1974
 • Der wienen in adfokaet en in boer, dy kamen faek by elkoar. Op in kear wie dat wer it gefal en doe soenen se ite. Doe
 • woun. De adfokaet hie in prachtich lekkens pak oan. De boer krige in leppel fet en smiet dat de advokaet oer de klean en
 • lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat slaat de boer hierop op het hoofd met de
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een
 • boer
 • hoofd
 • Een boer en een advocaat spreken af elkaar met zo min mogelijk woorden - zelfs letters - te beledigen. Als de boer een lepel vet op de kleren van de advocaat gooit, zegt hij 'Vet smet'. De advodaat…

mop uit 1659
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor. Een Boer komende tot Leeuwaerden, in een Apoteeckers huys, alwaer de
 • scheert hier geen hair, ghy moet tot een Barbier gaen: De Boer seide weder, gerieft my, ick hebbe het ghelt ghereed in de hant
 • Van een Apteeckers knecht die een Boer schoor.
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer
 • naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de knecht stemt uiteindelijk toe en strijkt hem
 • boer
 • hoofd
 • Een boer wil zich laten scheren en gaat bij een apotheker naar binnen. Alleen de knecht is aanwezig en zegt dat de boer naar een barbier moet. De boer staat er echter op geschoren te worden en de…

mop uit 1659
 • VVeddeschap tusschen een Duyvel en een Boer. Een geklaeude Duivel quam te wedden met een vierkante Boer, dat hy alle
 • Voghelen kende die daer in de Lucht sweefden, die boer daer teghen van neen, soo wees die boer hem allerley soorteeringhe van
 • VVeddeschap tusschen een Duyvel en een Boer.
 • De duivel wedt met een boer dat hij alle soorten vogels kent. De boer smeert zijn vrouw vol met teer en laat haar
 • boer
 • hoofd
 • De duivel wedt met een boer dat hij alle soorten vogels kent. De boer smeert zijn vrouw vol met teer en laat haar daarna in een ton met veren kruipen. De duivel heeft zo'n vogel met twee monden nog…

sprookje uit 1968
 • fortrouwen tsjin 'e boer: "Jimme matte al in bytsje foarsichtich wêze. Hjir komme rovers. Dy wolle jo bistelle. Dat ha 'k
 • allegear ôflústere." Hy hie de kommandant frege of er hjir de jouns wol hinne mocht om de boer to helpen, hwant sa en sa, dat
 • achterdeur binnen te komen, hakt de soldaat ze één voor één het hoofd af. Twee rovers weten te ontkomen. De boer heeft later
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is
 • boer
 • hoofd
 • Een soldaat die bij een boer overnacht waarschuwt de boer voor rovers die op de loer zouden liggen. De soldaat is bewust naar de boerderij gegaan om de boer van deze rovers te verlossen. Als er op een…

mop uit 1969
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het
 • ongeluk liet de boer de koeienhuid vallen. De rovers dachten dat de wereld verging, en gingen er snel vandoor. Het geld dat ze
 • boer
 • hoofd
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…