Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

85 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • der yn it Grouster Leechlân in boer, dy hiet Hindrik Jonkman. Alle jierren helle Jonkman yn 'e foarsimmer fjouwer poepen
 • oan tsjuster ta troch dwaan. 'Kinne jim dat no fuort wol strûze?' frege er de poepen. 'Jawis wol, boer, dat kinne wy skoan
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen
 • de lunch en het avondeten krijgen. Na het avondeten wil de boer ze aan het werk hebben, maar ze zeggen dat ze gewend zijn
 • boer
 • hooi
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen. De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor…

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • achtergelaten voor de witte wieven, die zouden het hooi dan wel in oppers zetten. De volgende dag toen boer B. terugkwam waren de
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • ze de volgende dag op het land komen, zijn de pannekoeken verdwenen, en is al het hooi in oppers gezet.
 • Boer B.
 • boer
 • hooi
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1953
 • . Ze stookten midden in 't hooi 'n vuurtje, maar je hoefde niet bang te zijn dat je huis in brand vloog, want "ons vuurtje
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.
 • boer
 • hooi
 • Witte wieven stoken soms een vuurtje in het hooi, maar dat hooi gaat niet branden.

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te betrappen. Hij valt in slaap. Er is weer
 • boer
 • hooi
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

mop uit 1968
 • Der wie in boer dy harke nei de waerbirichten foar de radio. Doe hearde er dat der sein woarde: "Verwacht wordt in 't
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • hooi naar het midden van zijn land.
 • boer
 • hooi
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

sage uit 1970
 • 293. Den olden buurman vetelde: hi'j had vroeger vekering gehad met een zuster van een boer uut den Diek
 • Een man, die 's avonds een wis hooi op de weg ziet, schopt ertegen en wordt de lucht ingesleurd en op de "Bargse Heuf
 • boer
 • hooi
 • Een man, die 's avonds een wis hooi op de weg ziet, schopt ertegen en wordt de lucht ingesleurd en op de "Bargse Heuf" neergekwakt en komt heel laat thuis.

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • moest zeggen. Een tijdje later waren de boer en de knecht hard aan het werk hooi uit de schuur te halen. Er liep een kat
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • boer
 • hooi
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1967
 • en dien. Yn 'e nacht rekken se der út. Ien fan dy ploech is ergens by in boer yn 't hea rekke. Dy ha se de oare moarns
 • nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn hoofd omgedraaid op zijn romp.
 • boer
 • hooi
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…

sage uit 1951
 • Op 'e Veenhoop stie in boereplaets, dat wie de Flearbosk. Dêr wenne in boer mei syn húshâldster. Der kommen op in joun
 • . De boer tocht net oars of it wienen hantlangers fan 'e beide oaren. Hy tinkt: de fyân binnen en de fyân bûten. Hy nom it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • boer
 • hooi
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1967
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende
 • boer
 • hooi
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1967
 • As in boer in stik lân ôfmeand hat en de kat rint oer it gers hinne, dan hoeft dy boer gjin noed to hawwen oer 't hea
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi
 • boer
 • hooi
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi omdat het niet zal gaan regenen.

sage uit 1967
 • ). Se fregen in boer of se yn 'e heakipe sliepe mochten. De boer hie dêr gjin biswier tsjin en sei: "Der mar goed ûnder
 • Twee zwagers overnachten bij een boer in de hooiberg en worden midden in de nacht opgeschrikt door een kalf. Het is een
 • boer
 • hooi
 • Twee zwagers overnachten bij een boer in de hooiberg en worden midden in de nacht opgeschrikt door een kalf. Het is een spookdier.

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie twa hynders. It iene wie siik, it oare wie soun. Hy nom hwat hier fan 'e beide hynders en gong
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes
 • mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor het gezonde paard.
 • boer
 • hooi
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor…

mop uit 1968
 • Der tsjinne in feint by de boer. 't Wie yn 'e winter en de minsken hienen 't krap. Der wie hast gjin wurk to krijen. De
 • ?" frege de boer. "Ja," sei de feint, "ik socht om in stikje spek." "Dat sit der yn", sei de boer. "It sit der net yn", sei de
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • boer
 • hooi
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • hooi
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sage uit 1967
 • woarde soms allinne mar hwat platstrutsen. Hja makken ek gjin dikke foeren hea. As de boer by harren kom en se hienen krekt
 • grote wagen met hooi."
 • maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan zeggen ze: "'t Is toch een grote wagen met
 • hooi."
 • boer
 • hooi
 • Hannekemaaiers zijn geen goede maaiers. Ze zijn gauw tevreden. Soms wordt het gras alleen maar wat platgeslagen. Ook maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan…

mop uit 1968
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter en de boer hie net folle wurk foar him en de jonge wie
 • bliid dat de boer him hâldde, hwant om oar wurk to finen by 't winter foel net ta. Hja sieten to iten en krigen koalrapen yn
 • werk. De boer vroeg de knecht snel een bindstok te geven om het hooi op de kar vast te leggen. Er liep juist een haas door
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden
 • boer
 • hooi
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1968
 • Der wienen us twa poepen, dy bistelden har by in boer yn 'e ûngetiid. Sy gongen togearre nei 't lân ta om hea op to
 • net, mar hy smoarde. Doe't se by de boer kommen, wied er dea.
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat
 • zou gaan, hij zou fluiten. Maar de vastgebonden poep stikte, en kon daardoor niet fluiten. Toen ze bij de boer kwamen, was
 • boer
 • hooi
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…

mop uit 1974
 • Der wie in boer, dy gong nei de merk ta to Ljouwert. Doe seach er dêr kokosnuten lizzen, mar dy hie er noch noait sjoen
 • lizze, en dan moest er dêr neaken op sitten gean to brieden, dan kommen der nei fjouwer dagen jonge oaljefanten út. De boer
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn. De koopman raadt de boer aan de eieren in het hooi
 • penis van de boer te pakken gehad.
 • boer
 • hooi
 • Een koopman maakt een boer wijs dat kokosnoten olifantseieren zijn. De koopman raadt de boer aan de eieren in het hooi en naakt te bebroeden. Na vier of vijf dagen zullen er jongen komen, aldus de…

mop uit 1974
 • Marten Protter wie boer yn Wergea. Hy kaem to Ljouwert op 'e merk en dêr hierde er twa ûngetiders yn: Greate Pôpe en
 • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal
 • boer
 • hooi
 • Een boer geeft twee onnozele knechten opdracht een praam vol hooi op te halen. De ene knecht moet zich helemaal uitkleden en - in het water staande - de praam voorttrekken. De andere knecht moet de…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy hie forlet fan jild, mar hy koe nergens jild krije. Doe kaem de duvel by him. "Kinst fan my wol
 • boer liende it jild, mar doe't de duvel letter op 'e ôfsprutsen datum forskynde, hie er it jild net. "Dan dyn siele", sei
 • duivel een opdracht kan geven die hij niet vervullen kan. De boer gooit eerst een zak hooi en een zak rogge door elkaar en
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met
 • boer
 • hooi
 • Een boer met geldgebrek leent geld van de duivel en belooft de duivel de som op een bepaalde datum af te lossen met rente. Kan hij het bedrag niet teruggeven, dan is hij zijn ziel kwijt, aldus de…

mop uit 1974
 • Der wienen arbeiders by de boer yn 'e ûngetiid. As se yn 't hea wienen, dan krigen se spek op brea, mar as it gjin
 • heawaer wie en der neat dien wurde koe, dan krigen se tsiis op brea. Dat wie sunigens fan 'e boer. Op in moarntiid doe stie de
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi
 • met het hooi aan de slag te gaan, zegt de knecht dat het een 'kaaslucht' is. Als de boer hem om uitleg vraagt, zegt de
 • boer
 • hooi
 • Een boer geeft zijn arbeiders spek op brood, als ze bij mooi weer met hooi werken. Als ze bij slecht weer niet met hooi kunnen werken, geeft de boer ze kaas op brood. Als de boer aan de knecht vraagt…

mop uit 1659
 • Van de Boer die Hooy at. Een seker Boer eens by een Pape komende, om sijn Biechte te doen, werde van de Paep gevraeght
 • ; hoe hy hem in de Vasten gehouden hadde, of hy hem oock verloopen hadde met Vlees, ofte Eyeren te eeten? De Boer antwoorde
 • Van de Boer die Hooy at.
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat
 • blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle vlees hooi is.
 • boer
 • hooi
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle…

sage uit 1969
 • deselfde boer. Piter sloapte doar in de schuur in 't hooi. Moar doar waren warkgeesten. Midden in de nacht kwoamen doar fan dy
 • geesten en die stoken met forken in 't hooi, "roerend bij mij langs", sei Piter. Hy is fan binaudens noar onderen flogen. Se
 • Boerenarbeiders sliepen vroeger in de schuur in het hooi. 's Nachts kwamen dan de werkgeesten, die met vorken in het
 • hooi staken.
 • boer
 • hooi
 • Boerenarbeiders sliepen vroeger in de schuur in het hooi. 's Nachts kwamen dan de werkgeesten, die met vorken in het hooi staken.

sage uit 1969
 • Der wie in boer, dy wie oan 't heamennen mei in hynder foar de wein. Sy moesten by de Foarwurker brêge op. Dêr liet it
 • hynder it foerke hea foar stean, hy koe 't net lûke. Doe sei dy boer tsjin syn jonge: "Gean dû even nei Hearke ta (Sterke
 • Een paard kreeg een vracht hooi niet over een brug heen. Toen nam Sterke Hearke het tuig en trok de vracht over de brug.
 • boer
 • hooi
 • Een paard kreeg een vracht hooi niet over een brug heen. Toen nam Sterke Hearke het tuig en trok de vracht over de brug.