Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Der bistege him us in feint by de boer. It wie in feint dy't wol hwat yn 'e bouten hie en de boer tochte, dat hy der in
 • . Sy gongen togearre nei 't lân ta. Mar op it lân dêrnjonken stie in arbeider fan in oare boer. De nije feint sei: "Nou
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en
 • hij de boer wat er gebeurd is en dat de jongeman toveren kan. De boer moet niks van die kunsten hebben. Dezelfde dag zegt
 • boer
 • jaar
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sprookje uit 1966
 • wie us in Grinslânske boer. Dy hearde, dat der hiele slimme jierren oanstaende wienen. Rogge en weit en hjouwer, alles soe
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • boer
 • jaar
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou
 • stelen van koper kreeg hij een half jaar gevangenisstraf. In de cel dacht hij zich zo benauwd, dat hij zichzelf met behulp
 • boer
 • jaar
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

mop uit 1659
 • VValgigheyt van een Hoovaerdighe en Laetdunckende Snijder. Een seecker Boer in Mastebroeck, hebbende een Soone die seer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.
 • boer
 • jaar
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

sage uit 1969
 • Us heit en Ielke-om gongen alle jierren togearre nei deselde boer to ûngetiidzjen. Doe droomde heit op in kear - krekt
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet
 • boer
 • jaar
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet mee zou gaan. Dat kwam ook zo uit. De twee broers praatten jarenlang niet meer met…

mop uit 1969
 • Op de Groninger Klei woonde een boer. Die boer die had een knecht. Die knecht, die was wat kieskeurig in het eten. Op
 • zonder werk en had geen eten in huis. Toen ging hij met een zakje naar diezelfde boer, waar hij vroeger knecht geweest was en
 • binnenkreeg. Bij elke 'hap' zei hij: "Zit op, die mee wil." Jaren later had de knecht een eigen gezin. Het was een armoedig jaar
 • , en de knecht kwam bij de boer om bonen vragen. De boer nam de schep en stak die omgekeerd in de bonen, en hij zei: "Zit
 • boer
 • jaar
 • Een boerenknecht had eens geen trek in de bruine bonen. Hij at met zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Bij elke 'hap' zei hij: "Zit op, die mee wil." Jaren later had de knecht een…

sprookje uit 1974
 • âldste. Dy moest it earst ta de doar út, omdat hy de âldste wie. Jan skarrele hwat om en op 't lêst kaem er by in boer. Hy
 • frege dy boer of dy ek wurk foar him hie. Ja, dy boer koe him wol brûke. It lean, dêr woarde earst net oer praet. De boer
 • boer
 • jaar
 • Drie broers uit een arme familie gaan ergens anders werken. De oudste broer krijgt als loon een tafeltje dat na de spreuk tafeltje dek je vol staat met eten. De kastelein waar hij overnacht ruilt dat…

sage uit 1974
 • . Om 'e 4 jier smiet er in aei nei ûnderen ta. Dat wie foar de boer.
 • Ooievaars die op een boerenschuur nestelen betalen huur door elke vier jaar een ei voor de boer naar beneden te gooien.
 • boer
 • jaar
 • Ooievaars die op een boerenschuur nestelen betalen huur door elke vier jaar een ei voor de boer naar beneden te gooien.

mop uit 1971
 • Der wie in boer, dy hie in arbeider. Dy arbeider woe dêr wei, mar de boer woe him graech hâlde. Op 't lêst sei de
 • de boer: "Dat is my noedlik genôch, jong. Hwant dû kinst op sa'n dei nuver hwat útheve. Dû kinst by wize fan sprekken myn
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed
 • . Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd met een andere man. Op een vrijdag wilde
 • boer
 • jaar
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

sage uit 1978
 • In Son moet vroeger een boer gewoond hebben die het heel goed ging. Hij werd met de dag rijker. Op een avond wilde hij
 • naar bed gaan, toen hij op de trap iemand zwaar hoorde zuchten, alsof die iemand een zware last met zich mee droeg. De boer
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft
 • boer
 • jaar
 • Rijke boer wordt steeds armer vanaf het moment dat hij een kabouter toestemming geeft om alles wat die op zolder heeft gebracht weer mee terug mag nemen.

sage uit 1962
 • . Ledeboer wie in jong kearel en in bêste aeisiker. Se kamen foar in brede sleat. De âld boer sprongde der oer, mar Ledeboer roun
 • boer
 • jaar
 • Als tachtigjarige springt sterke man over een brede sloot, terwijl een jongere man omloopt.

sage uit 1978
 • HEKSERIJ VOORKOMEN In Valkenswaard woonde vroeger een rijke boer die veel koeien en paarden had. Totdat er een jaar
 • kwam dat het hem niet erg meezat. Een aantal paarden en koeien stierf aan een onbekende ziekte. De boer zat er behoorlijk
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter
 • boer
 • jaar
 • Boer met sterfte onder vee krijgt van de paters de raad een kruis van vlierhout onder de mat voor de deur te leggen ter afweer van de vrouw die brood komt lenen en een deel daarvan aan het vee geeft.…

sage uit 1978
 • af, toen de lente weer nieuwe bladeren aan de boom toverde. Zo verdiende die boer ieder jaar mooi geld, terwijl de duivel
 • DE DUIVEL VERJAGEN Een boer uit Sterksel was de duivel te slim af. ‘Ik wil mijn ziel verkopen,’ zo zei hij tegen de
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de
 • herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.
 • boer
 • jaar
 • Een boer verkoopt zijn ziel aan de duivel als die hem geld blijf geven zolang bladeren aan de bomen zitten. In de herfst bindt de boer de bladeren vast met garen.

sage uit 1965
 • opengaan. De reden is dat de boer uit zuinigheid enkele jaren na het overlijden van zijn vrouw het hekje om haar graf heeft
 • verwijderd om het voor een ander graf te kunnen gebruiken. Uit angst voor de spokerij plaatst de boer het hekje terug, waarop de
 • boer
 • jaar
 • Ondanks vergrendelen en een balk aan de binnenkant van de deur blijven op een boerderij elke nacht vanzelf deuren opengaan. De reden is dat de boer uit zuinigheid enkele jaren na het overlijden van…

sage uit 1963
 • Joarn leden is hier brand west. Ik huilp de boer mit alles. De man stön aal man stil te kiekn en zee:“Nôn brand e ja
 • Boer kijkt en zegt dat het brandt. Hij heeft tien jaar stil gehouden dat toen hij bij zijn huis kwam alles in brand
 • boer
 • jaar
 • Boer kijkt en zegt dat het brandt. Hij heeft tien jaar stil gehouden dat toen hij bij zijn huis kwam alles in brand stond.

sage uit 1966
 • gait ze eevn noar boetn en blift n haile zet vot. De dochter van de boer wil doorom es kiekn, wat of de maid toch uut hangt
 • boer
 • jaar
 • Meisje zegt te zien hoe een dode een huis wordt uitgedragen, wie er meelopen in de stoet. Er is iemand in dat huis overleden, de mensen liepen zoals zij gezien had

mop uit 1901
 • buitenkwam, riep de boer: "Veel zegen in het nieuwe jaar, mijnheer pastoor." Deze schrok en riep: "Zit je daar al lang?" "O ja
 • zegen in zijn huis kwam. Maar na eenige jaren, toen de koe een jaar of acht werd, begon dat te veranderen. Hij melkte lang
 • pastoor naar buiten om naar de kerk te gaan, en de boer wenst hem veel zegen in het nieuwe jaar. Uit het antwoord van de boer
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan
 • boer
 • jaar
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan. Hij besluit zijn enige koe die steeds minder melk geeft, aan de pastoor te…

sage uit 1881
 • buten 't dorp stond. Gien boer wol heur in huus hebben en gien minsche kwam bij heur; want zee kon tooveren! Nou is ze al
 • boer
 • jaar
 • Iedereen in het dorp was bang voor een 80-jarige vrouw, die kon toveren (een van haar gekregen appel werd tot een pad), alleen Jan Japiks' vrouw Engel, een naam haar gegeven door de schoolmeester, die…

mop uit 1659
 • Potsigh bescheyt van een Ezel-drijver. Eenige Studenten, buyten de stadt Napels wandelende, ontmoeten eenen Boer, die
 • op een Ezel ree: en hoorende den Ezel ysselijk schreeuwen, soo beschrobden sy den Boer, dat hy sijn Ezel buyten de tijdt
 • Studenten geven commentaar op een boer, omdat zijn ezel buiten de tijd van het jaar aan het schreeuwen is (buiten de
 • lente). De boer zegt dat de ezel zo schreeuwt, omdat hij zijn soortgenoten ziet.
 • boer
 • jaar
 • Studenten geven commentaar op een boer, omdat zijn ezel buiten de tijd van het jaar aan het schreeuwen is (buiten de lente). De boer zegt dat de ezel zo schreeuwt, omdat hij zijn soortgenoten ziet.

sage uit 1933
 • vertelde en menigeen hoorde dan dingen, die hij liever niet had gehoord. Zo was er eens een nieuwsgierige boer, die op
 • spreken, maar zijn begeerte om te weten wat er 't volgend jaar gebeuren zou, was zo groot, dat hij de verzoeking niet had
 • van zijn koe en paard af, en hoort hoe zij het hebben over het zware komende jaar, vooral voor het paard dat de boer moet
 • Op oudejaarsavond als de klok twaalf uur slaat kunnen de dieren spreken. Een nieuwsgierige boer luistert het gesprek
 • boer
 • jaar
 • Op oudejaarsavond als de klok twaalf uur slaat kunnen de dieren spreken. Een nieuwsgierige boer luistert het gesprek van zijn koe en paard af, en hoort hoe zij het hebben over het zware komende jaar,…

sage uit 1960
 • bij de jaarwisseling kunnen spreken en elkaar vertellen wat in het afgelopen jaar heeft plaats gehad? (zo mogelijk nadere
 • konden spreken. Een zekere boer had de proef op de som willen nemen. Hij was tegen middernacht in zijn paardestal gegaan en
 • werk in het nieuwe jaar zal zijn, en schrikt zo van het antwoord van het paard dat hij als eerste de boer naar zijn graf
 • Boer wil ervaren of dieren tijdens de jaarwisseling om middernacht kunnen spreken. Hij vraagt het paard wat het eerste
 • boer
 • jaar
 • Boer wil ervaren of dieren tijdens de jaarwisseling om middernacht kunnen spreken. Hij vraagt het paard wat het eerste werk in het nieuwe jaar zal zijn, en schrikt zo van het antwoord van het paard…

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de vrouw
 • Linda de Boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • moeras gedempt is nadert de vrouw elk jaar met een hanetred.
 • boer
 • jaar
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…

sage uit 1919
 • zal uit Gorinchem verdwijnen, omdat men het niet meer waagt in onze stad te komen. De boer zal niet meer zaaien, want vóór
 • bekoring. Zullen we met elkaar afspreken… dat de schatkist, die bij u staat, steeds met geld gevuld houd…zeven jaar lang….zal
 • Linda de Boer
 • . Op een dag bemerkte de baron dat de schatkist leeg was. dan krijgt hij bezoek van de Duivel, die beloofd hem zeven jaar
 • een gevulde schatkist. daar tegenover staat dat over zeven jaar het slot van de baron met alles erin van de duivel zal
 • boer
 • jaar
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1960
 • , kwam zijn voorzegging uit. Het eerste werk in het aangevangen jaar was de tocht met de huifwagen met de boer naar zijn
 • bij de jaarwisseling kunnen spreken en elkaar vertellen wat in het afgelopen jaar heeft plaats gehad? (zo mogelijk nadere
 • Tijdens de jaarwisseling hoort boer het ene paard tegen het andere zeggen dat hun eerste werk in het nieuwe jaar zal
 • zijn de boer te begraven. De boer schrikt zo dat hij ziek wordt en enige dagen later sterft. De voorspelling van het paard
 • boer
 • jaar
 • Tijdens de jaarwisseling hoort boer het ene paard tegen het andere zeggen dat hun eerste werk in het nieuwe jaar zal zijn de boer te begraven. De boer schrikt zo dat hij ziek wordt en enige dagen…
De Jager Oudelande Handschrift.jpg