Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1971
 • lânhearre al fan 'e oare kant kommen. Hy seach, dat de boer weromkaam en strûpte yn in kast. De boer kaam op it hiem en doe sei
 • , hoe't it spul yninoar siet —: 'No sille wy tegearre dy kast efkes op 'e wein smite en dêr ride wy de wei mei út'. De boer
 • komen: "Laat me eruit!" De landheer blijkt zich in de kast verstopt te hebben. Deze vergreep zich elke week, als de boer
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de
 • boer
 • kast
 • Een knecht vraagt aan de boer voor wie hij werkt, of hij voor één dag de baas mag zijn. De boer stemt toe. Als de bewuste dag is aangebroken, zegt de knecht tegen de boer dat hij niet, zoals elke…

mop uit 1966
 • boer spande it hynder yn. De feint bleau wylst yn 'e keamer. "Nou dy kast op 'e wein", gebea de feint. En hy wiisde op in
 • net skansearre ha." Mar de feint sei tsjin 'e boer: "Jo hawwe 't wol forstien, nou?" De boerinne koe lipe of pipe, de kast
 • ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze
 • kast. De boer is bang, maar de knecht weet dat er een rijke boer uit de omgeving in de kast zit. Die heeft een affaire met
 • boer
 • kast
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sprookje uit 1889
 • beteekent dat hier vleesch in de kas zit," zei Sus. "Om den drommel, ja!", riep de boer, toen hij de kast had geopend. "Wat is
 • hoeve, waar hij vroeg, om te overnachten. Dit werd hem toegestaan, en men wees hem eene plaats op den zolder. De boer was
 • lekkere dingen bakt en de pastoor ontvangt. Als ze de boer horen aankomen stopt de vrouw alles in de kast en de pastoor gaat
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • boer
 • kast
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • duivel zóo voorgesteld?" vroeg de student. - "Neen," zei de boer, "zoo niet! Rechtuit gesproken, de rakker trok duivels wel
 • hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt het voedsel in de kast en de pastoor in een
 • kist. De boer, die nogal aangeschoten is, komt binnen en laat de student halen om wat te eten. De student beweert dat hij
 • boer
 • kast
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • boer sprong uit de kast en zei dat dat zijn geluk was, omdat hij anders wel met hem afgerekend zou hebben.
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • boer
 • kast
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1973
 • soenen. Mar de boerinne gong allinne. De boer forburch him yn 'e kast, dêr't er alles hwat der gebeurde, hearre en sjen koe
 • gedronken en nu maar weer lustig aan de arbeid." Doe sprong de boer út 'e kast en doe sei er: "Dàt makket datst bliuwe kinst
 • zeggen dat ze lekker gegeten en gedronken hebben en nu weer aan het werk moeten. Dan springt de boer uit kast en zegt dat ze
 • Knecht en meid gaan zich te buiten aan eten en drinken als boer en vrouw van huis waren. De boer krijgt argwaan, doet
 • boer
 • kast
 • Knecht en meid gaan zich te buiten aan eten en drinken als boer en vrouw van huis waren. De boer krijgt argwaan, doet alsof ze samen weggaan, maar verstopt zich in een kast waar hij alles kan zien en…

mop uit 1969
 • noch gau yn in lege kast. De feint sei tsjin 'e boer: "Hjoed wol ik boer wêze. Jo binne de feint." "Ofpraet", sei de boer
 • boer: "Kom nou mar mei yn 'e hûs." "Goed", sei de boer. "Sjoch," sei de feint, "dy kast mat op 'e wein." Dat wie de kast
 • aangeeft. De boer stemt toe. Als de boer een keer onverwachts uit de stad terugkomt, kruipt de landheer heel snel in de kast
 • . Op dit moment wordt de knecht de boer en beveelt de boer de kast op een wagen te laden en in het water te gooien. Bij het
 • boer
 • kast
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

mop uit 1971
 • ik mei hearre hwat der achter dy doarkes sit." (Lytse Klaes hie, doe't hy der yn kom, de kast iepen stean sjoen, doe't de
 • sek, hâldde him foar 't ear en fortelde de kastlein hwat der yn 'e kast siet. Dat kloppe allegear krekt. Doe sei de
 • vrouw van de kastelein in de kast bezig geweest. Een tijdje later hield hij de paardenhuid tegen zijn oor en deed hij of het
 • paard hem vertelde wat er in de kast zat. De kastelein was hier nogal van onder de indruk, en wilde de huid van hem kopen
 • boer
 • kast
 • Er waren eens twee boeren, Grote Klaas en Kleine Klaas. Kleine Klaas had maar een paard, en Grote Klaas wel zeven. Toch ergerde het Grote Klaas altijd hoe Kleine Klaas tijdens het werk zijn paard…

mop uit 1971
 • siet al forskûle yn in kast. Dat wist de arbeider. Doe't de boer al fan 't hiem wie, rôp er him werom. Hy sei: "Hjoed thús
 • âld klean wer oan. Doe sei de arbeider tsjin 'e boer: "Nou krije wy dizze kast en dy mat op 'e wein." Togearre tilden se
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed
 • . Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd met een andere man. Op een vrijdag wilde
 • boer
 • kast
 • Een arbeider wilde nog wel een jaar bij een boer werken, op voorwaarde dat hij een dag de baas mocht zijn. Dat was goed. Op vrijdag ging de boer vaak naar de markt. Zijn vrouw ging dan meestal vreemd…

mop uit 1901
 • de kast met sla en haring er bij." De boer keek en het was zoo. Hij was vol verwondering. "Ja," zei de soldaat, "hebben
 • Een boer bezocht geregeld iedere verkooping. Als hij dan weg was, kwam de burgemeester zijn vrouwtje troosten. Op een
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een
 • soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek ziet eten en drinken. Onderweg treft hij
 • boer
 • kast
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

mop uit 1901
 • hij een strooie pop in zijn bed en ging zelf as duivel verkleed in de kast staan. Nou, het duurde niet lang of zijn
 • maken, legt een stropop in bed en gaat zelf in de kast staan. De twaalf komen met veel lawaai binnen, slaan en knijpen de
 • boer
 • kast
 • Twaalf studenten laten duivels-pakken maken om een ander bang te maken. Die man komt dat te weten, laat een duivelspak maken, legt een stropop in bed en gaat zelf in de kast staan. De twaalf komen…

sprookje uit 1911
 • alles an z'n vrouw en zeit: "Weet je wat we geven mosten? Die ouwe beste kast, die we nog van je vader geërfd hebben. Dat is
 • op mijn of op jezelf hebben." Daar schrok de boer zoo van, dat hij dadelijk naar den dominee liep. Die vertelde hij alles
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn
 • . Om middernacht begint geraas en getimmer, na een tijdje staat de heer binnen. De boer blijft lezen, ook al probeert de
 • boer
 • kast
 • Boer gaat in op het voorstel van een heer die plotseling achter hem staat, om in ruil voor het beste in zijn huis zijn schuur en hooiberg te vernieuwen. Zijn vrouw wijst hem er op dat het wel eens om…

mop uit 1901
 • : hocus pocus passe! en nou staan er eieren in de kast met sla en haring er bij. Ga maar kijken." De boer keek en het was zoo
 • Een boer had de gewoonte om geregeld iedere verkooping bij te wonen. Als hij dan weg was kwam even geregeld de
 • Een boer gaat vaak naar een verkoping. Als hij weg is, komt de burgemeester met zijn vrouw scharrelen. Een keer met
 • slecht weer gaat de boer op pad. Een soldaat wil juist de boer bezoeken om er te kunnen overnachten. Door het raam ziet hij
 • boer
 • kast
 • Een boer gaat vaak naar een verkoping. Als hij weg is, komt de burgemeester met zijn vrouw scharrelen. Een keer met slecht weer gaat de boer op pad. Een soldaat wil juist de boer bezoeken om er te…

mop uit 1896
 • tamelijk groote kast, die meestal ledig was. De knecht beval den boer deze kast met hem aan te pakken, weg te dragen en op den
 • ? Ik wil die kast daar houden.» Maar zij werd niet gehoord, de kast kwam op den wagen. De boer en de knecht namen plaats op
 • zijn en de boer alles moet doen wat hij zegt. Hij zegt de boer de kast uit de voorkamer op de hooiwagen te laden. Samen
 • rijden ze naar een brug en de knecht zegt de boer de kast in het water te gooien. Vanuit de kast klinkt geschreeuw. Het
 • boer
 • kast
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij…

sage uit 1963
 • Dat verhaal heb ik ok dikwijls genoeg hore vertelle. Je had hier in de buurt vroeger een boer en op een keer kwam de
 • knecht om z'n loon. Wat d'r an de hand geweest is, weet ik niet, maar die boer kon met geen man of macht dat kabinet ope
 • Hier was vroeger ook een boer en zijn knecht kwam om loon vragen. Maar die boer kreeg zijn kast niet open om bij het
 • geld te komen. Toen gooide die knecht zijn pet tegen de kast en toen vloog het open.
 • boer
 • kast
 • Hier was vroeger ook een boer en zijn knecht kwam om loon vragen. Maar die boer kreeg zijn kast niet open om bij het geld te komen. Toen gooide die knecht zijn pet tegen de kast en toen vloog het…

sprookje uit 1993
 • als hij maar kon. De boer liep met Roodkapje. mee naar oma's huis. De oude dame kwam uit de kast en omhelsde haar
 • van haar leven. Oud en ziek als zij was, sprong ze toch uit bed en rende bliksemsnel naar de kast, die ze van binnen op
 • grootmoeder zich in een kast opsluiten. Hij trekt kleren van haar aan, en gaat in bed liggen. Als Roodkapje komt doet hij de stem
 • . Roodkapje schreeuwt zo dat een boer met een knuppel komt en de wolf op zijn kop slaat. De wolf verdwijt en is nooit meer gezien.
 • boer
 • kast
 • Ondanks de waarschuwing van moeder treuzelt Roodkapje op weg naar grootmoeder. Ze ontmoet de wolf die haar een korter pad wijst, maar dat niet is. De wolf gaat naar grootmoeders huis, klopt aan, mag…