Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • mop
 • Der wie in lânhearre, dy wenne yn 'e stêd. Hy wie us in kear by syn boer to jimmetiten. Sy krigen hazze. De boer hie dy
 • hazze sels sketten. De lânhearre gong to gast en sei tsjin 'e boer: "Jonge, sa'n hazke moesten jo my oars ek us bringe
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • boer
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


mop uit 1968
 • mop
 • ", seit de feint. "Né," seit de boer, "dat is in kat." "Né," seit de feint, "dat is in hazze." "Né," seit de boer, "dat is in
 • kat." "As jo net daliks sizze dat it in hazze is, dan pak ik op", sei de feint. "It is in hazze", sei de boer.
 • boer te dwingen in een passerende kat een haas te zien. Als de boer niet toegeeft, stapt hij op, aldus de knecht.
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • boer
 • kat
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • mop
 • is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "It is in kat", sei de boer. "Jo matte sizze dat it in hazze is en oars: myn
 • 't Wie yn 'e minne tiden. It soasialisme kom op. In jonge wie lytsfeint by de boer. Hy wie sa'n fyftsjin jier âld. Hy
 • blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de
 • boer
 • kat
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1970
 • mop
 • in de consensie". "Zo", zei Jan. Had daor een kat gelège. Hi'j zeit: "Hoe noem ie dat dier dan bi'j jullie?" "Een kat
 • brande gegaon, tot de bos uut mekaar was gevalle. Umdat 't winterdag was gewes had de kat daor zo kot bi'j gezète met de rug
 • op de boerderij hebben ze allemaal andere namen voor vuur, raam, bed, kat, hond etc. (nep latijn) De knecht is bang dat
 • hij het niet kan onthouden. Als de volgende dag de kat en de hond vlam vatten en de schuur in brand zetten, gebruikt de
 • boer
 • kat
 • Een zoon uit een groot gezin, die niet als zijn vader zich voor niets uit de naad wil werken, wil leraar worden, maar zakt telkens voor het examen. Als hij de hoop opgeeft, komt een heer, die een…

mop uit 1967
 • mop
 • bynt. "Sjoch," sei de jonge, "in hazze!" "Welné," sei de boer, "dat is gjin hazze. It is in kat." "En ik siz, it is in
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • moest zeggen. Een tijdje later waren de boer en de knecht hard aan het werk hooi uit de schuur te halen. Er liep een kat
 • over de bint, en de knecht zei: "Kijk, een haas." De boer zei dat het geen haas was, maar een kat. Toen zei de knecht dat
 • boer
 • kat
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

mop uit 1968
 • mop
 • kat). "Hwer sjochstû in hazze", sei de boer. "It is in kat." "En ik siz, dat it in hazze is", hâldde de feint fol. "En as
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • boer
 • kat
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

mop uit 1966
 • mop
 • jonge, dêr rint in hazze lâns." En hy wiisde op 'e kat. "Dat is in kat", sei de boer. "It is in hazze", sei de jonge. "It is
 • in kat", hâldde de boer fol. Doe sei de jonge: "As jo net sizze, dat it in hazze is, dan ha jo my hjir hjoed foar 't lêst
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • boer
 • kat
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

mop uit 1968
 • mop
 • de bynstok op", sei de boer. Der roan in hazze yn 't lân en de feint sei: "Sjoch boer, dêr is in kat." "It is in hazze
 • ", sei de boer. "It is in kat", sei de jonge. "It is in hazze", sei de boer. De jonge sei: "Earst sizze dat it in kat is
 • het land en de knecht zei: "Kijk, daar loopt een kat." De boer zei dat het geen kat was maar een haas. De jongen zei dat
 • als de boer niet zou zeggen dat het een kat was, hij niet de bindstok zou geven. Toen zei de boer dat het een kat was.
 • boer
 • kat
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1969
 • mop
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Sy wienen togearre op it lân oan 't wurk. De boer krige kâlde hannen en hy stjûrde de
 • feint nei hûs ta om de katsjes. Dy hie de boer forgetten. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?" "Nou, bliksem
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • ." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer waarom hij zo lang weggebleven was. De knecht
 • boer
 • kat
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1973
 • mop
 • krij dy wol wer." Letter wie 't yn 'e simmer en sy sieten by de boer yn 't hea, doe kaem dêr in hiele dikke kat út in reak
 • hazze. 't Is in kat." Doe sei de feint: "As jo net gau sizze dat it in hazze is, gean 'k opslach fuort." De boer wie
 • de zomer als ze aan het hooien zijn komt er een dikke kat aanlopen. De knecht zegt: kijk, een dikke haas. De boer zegt
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer
 • boer
 • kat
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer beweert dat het spek, is, en als de knecht dat ontkent, wordt hij ontslagen. Hij…

mop uit 1973
 • mop
 • yn 'e skuorre. Doe roan der in kat tsjin 't groubynt op. "Sjoch boer," sei de jonge, "dêr rint in hazze by 't groubynt op
 • ." "Welné," sei de boer, "it is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "In kat", sei de boer. "As jo net sizze dat it in hazze
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn
 • brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat het spek was, en dreigde hem te ontslaan. De
 • boer
 • kat
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat…

mop uit 1973
 • mop
 • , dêr fljocht in hazze by de grouwe balke op." "Ei jonge," sei de boer, "dat is ús kat." "As de boer net seit dat it in
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • knecht dreigt met weggaan als de boer zegt dat het een kat is.
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • boer
 • kat
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

mop uit 1973
 • mop
 • greatfeint wie oan 't opstekken en de boer oan 't sljochtsjen op 'e golle. Doe roan dêr de kat oer 't groubynt. "Sjoch, boer
 • ," sei de greatfeint, "dêr rint in hazze." "Welné," sei de boer, "dat is net in hazze, dat is de kat!" "'t Is in hazze", sei
 • gelijk. In de zomer, tijdens de hooitijd, loopt de kat op een balk in de schuur. Knecht zegt dat er een haas loopt, boer zegt
 • dat het een kat is. Knecht zegt dat hij weggaat als boer niet zegt dat het een haas is. Boer kan hem niet missen, en
 • boer
 • kat
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1972
 • mop
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was het veel minder druk. Toen dwong de boer de
 • boer
 • kat
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…

mop uit 1970
 • mop
 • nergens oer. Sa rekken hja togearre oan 't klaeimodderstruijen. Dêr seach de boer ynienen in grouwe kat rinnen. "Sjoch ris
 • , jonge," sei de boer, "sa'n dikke kat." "Ei boer, hoe krije jo it yn jou plasse. It is gjin kat. It is in hazze." Mar de boer
 • een kat een haas is. De jongen zegt hierop: 'Toen de wortels veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de
 • kat wordt een haas ben ik de boer de baas'.
 • boer
 • kat
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

mop uit 1973
 • mop
 • . Doe sei de jonge: "Dêr rint ek in hazze lâns, boer." Der roan in kat troch 't lân. "Dat is gjin hazze, dat is in kat." It
 • feintsje sei: "It is in hazze." "In kat", sei de boer. "It is in hazze. En jo sille sizze dat it in hazze is, en oars gean ik
 • geeft de boer daarom gelijk. In de hooitijd loopt er een kat over het veld. De jongen zegt tegen de boer dat het een haas is
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de
 • boer
 • kat
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de boer hem dat hij geen wortelen eet, maar spek. Wanneer de jongen niet zegt dat het…

mop uit 1978
 • mop
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • siet in kat ûnder 'e tafel, en dy rekke Jan syn foet oan. Jan tochte, dat docht Tryn en nou is it myn tiid om de leppel del
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat de man als die nog maar net aan tafel is
 • boer
 • kat
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…

mop uit 1979
 • mop
 • tocht: ik sil ris in loopke nimme mei de boer. Dêr kaem in wite kat oanrinnen. Doe sei dy ûngetider tsjin 'e boer: "Sjoch
 • , dêr rint in swarte kat hinne." De boer sei: "Welné keardel, dat is in witen, dat is net in swarte kat." De ûngetider sei
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen
 • te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer de rollen om: de boer dwingt de knecht
 • boer
 • kat
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer…

mop uit 1973
 • mop
 • Jan en Tryn wienen beide by de boer oan 't wurk. Hja soenen dêr ite. Der kaem beantsjebrij op 'e tafel. Hja skikten
 • boer en hie honger as in poep. Mar Tryn hie tsjin him sein: "dû mast dyn mage net oerlade, hear, dat is sa ûnfatsoenlik. As
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn
 • bord zal leggen. Als hij nog maar net begonnen is, voelt hij een trap tegen zijn voet. Het is de kat, maar dat weet hij
 • boer
 • kat
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn vrouw zegt dat hij niet onbeleefd veel moet eten en ze spreken af dat als zij hem…

mop uit 1902
 • mop
 • voet weg." De boer most eieren voor zijn geld kiezen en de kat een haas noeme. Dit is waar daar het gebeurd is; de elfde
 • Er was ers een boer die wou altijd gelijk hebben. Op een goeje dag had ie zijn knecht een stuk koolraap op zijn brood
 • haas uit de schuur komt. De boer zegt dat het een kat is, en dat de knecht liegt. De knecht dreigt met vertrek als de boer
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • boer
 • kat
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…

mop uit 1980
 • mop
 • toen er een zwarte kat voor de sjees sprong. Het paard bleef stokstijf staan. Dit was een slecht voorteken. De boer keerde
 • Slechte voortekenen Een boer uit Dokkum ging op weg naar Leeuwarden om de pacht te betalen. Hij was juist vertrokken
 • boer
 • kat
 • Twee boeren besluiten een haas met de pachtsom naar de landheer te laten gaan. Ze hebben te veel slechte voortekenen gekregen om de reis zelf te ondernemen. Ze geven de haas een briefje mee voor de…

mop uit 1996
 • mop
 • kaas'. 'Nee, dat is knolraap'. 'Nee, dat is kaas'. Maar tijdens de hooitijd moet de boer dan toegeven dat de kat een haas
 • en Kleinoog, een rijke boer en een arme boer, die mekaar steeds dwars zitten." G: "Nee, ik ben geen..." M: "Toch heeft u
 • boer
 • kat
 • De verteller zegt geen moppen of grappige sprookjes te kennen.

mop uit 2009
 • mop
 • boer zegt: "Maar knecht hoe kom je daarbij dat is geen haas maar een kat. De knecht zegt daarop: "Als je niet zegt dat het
 • Een boerenknecht werkte bij een boer. Het was winter. Het sneeuwde en het was slecht weer. De boer en knecht gingen op
 • land. De boer zegt echter dat het een kat is. De boer gaat toch akkoord dat het een haas is, want hij heeft de knecht hard
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat
 • boer
 • kat
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat echter akkoord met het gegeven dat het spek is, want anders staat hij op straat.…

mop uit 1554
 • mop
 • Die .XIII. cluchte. Daer was een boer die wel een half sot was. Dese hadde eenen goeden case in sijn kiste oft in
 • sijn schapraye daer hem die muysen toe quamen ende alle den case aeten. Die boer hadde een groote catte. Die sette hy in
 • Een boer had een kaas, die hij in een kast bewaarde. Toen de muizen de kaas aanvraten, zette hij een kat in de kast
 • boer
 • kat
 • Een boer had een kaas, die hij in een kast bewaarde. Toen de muizen de kaas aanvraten, zette hij een kat in de kast. Die vrat de muizen en de kaas op.

Trefwoorden: boer, domheid, eten, kaas, kat, muis, muizen, opeten


mop uit 1969
 • mop
 • . Doe wie 't simmer. De boer en de feint sieten drok yn 't hea. Doe roan dêr in dikke kat oer 't lân. "Sjoch, in hazze", sei
 • de jonge. "Welné, dat is in kat", sei de boer. "'t Is in hazze", sei de jonge. "In kat", sei de boer. "Jo sille sizze dat
 • het een haas en voor de boer is het een kat. De boer geeft nu de knecht gelijk want hij kan hem niet missen. De volgende
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op
 • boer
 • kat
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op tafel zet, beweert de knecht dat het koolrapen zijn, terwijl de boer van mening is…