Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Der wie in lânhearre, dy wenne yn 'e stêd. Hy wie us in kear by syn boer to jimmetiten. Sy krigen hazze. De boer hie dy
 • hazze sels sketten. De lânhearre gong to gast en sei tsjin 'e boer: "Jonge, sa'n hazke moesten jo my oars ek us bringe
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • boer
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sprookje uit 1970
 • DE RAAP DIE SPEK WAS EN DE KAT DIE EEN HAAS WAS Er was eens een arme jongen die als tweede knechtje bij een boer diende
 • van de hooiwagen en de boer stapelde het op. Daar zag de jongen een grijze kat lopen en hij riep: "Kijk, boer, daar loopt
 • De raap die spek was en de kat die een haas was
 • zomer is er meer werk voor de jongen. De boer en de jongen zien een kat. De jongen beweert dat het een haas is. De jongen
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap
 • boer
 • kat
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en…

sage uit 2000
 • simptomen van 'de ziekte'. De kweker werd er radeloos van. En toen hij op zekere dag over zijn erf liep, zag hij een zwarte kat
 • in de stal glippen. Hij greep een riek en ging erachteraan. De kat rende weer naar buiten. De kweker wierp met de riek en
 • weer niet goed gaat met de koeien, gooit de boer een riek naar een verdachte kat. Het beest wordt aan de achterpoten
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille
 • boer
 • kat
 • De koeien van een boer zijn ziek en Trezeke wordt als heks verdacht hiervan. Als afweer wordt er een agnus dei medaille begraven en Trezeke op de koffie gevraagd. Zij reageert helemaal niet op de…

mop uit 1968
 • kat). "Hwer sjochstû in hazze", sei de boer. "It is in kat." "En ik siz, dat it in hazze is", hâldde de feint fol. "En as
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • boer
 • kat
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Op de hoeve "Blijendaal", onder St. Annaland woonde voor een goeie honderd jaar een boer met zijn
 • kwam, die over den dijk loopt, moest hij een lange, smalle dreef doorgaan. Daar kwam een kat, al miauwend, uit den
 • . Onderweg schopt hij naar een kat, zeggend: "Cieper de pieper, waar kom je vandaan?" De kat antwoordt met 'n versje, waarop vele
 • boer
 • kat
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een doek erover. Als de bij terugkomt en niet naar binnen kan, loopt het meisje blauw…

mop uit 1978
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • siet in kat ûnder 'e tafel, en dy rekke Jan syn foet oan. Jan tochte, dat docht Tryn en nou is it myn tiid om de leppel del
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat de man als die nog maar net aan tafel is
 • boer
 • kat
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen beide by de boer oan 't wurk. Hja soenen dêr ite. Der kaem beantsjebrij op 'e tafel. Hja skikten
 • boer en hie honger as in poep. Mar Tryn hie tsjin him sein: "dû mast dyn mage net oerlade, hear, dat is sa ûnfatsoenlik. As
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn
 • bord zal leggen. Als hij nog maar net begonnen is, voelt hij een trap tegen zijn voet. Het is de kat, maar dat weet hij
 • boer
 • kat
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn vrouw zegt dat hij niet onbeleefd veel moet eten en ze spreken af dat als zij hem…

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • gebeurtenis, die op blz. 17 verhaald is van den ongelukkigen boer, die zijne nieuwsgierigheid moest boeten met het verlies van een
 • boer
 • kat
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1957
 • boer
 • kat
 • Boeren worden 's nachts belaagd door miauwende zwarte katten die op de wagens en de ruggen van de paarden springen. Als vader van vertelster meegaat komen de katten niet.

sage uit 1978
 • . Iderkear stiek er de finger yn 'e rjemme en dan slikke er mar, krekt as in kat. Hoe't er him skreau, wit ik net iens, want hy
 • kat west hie. Wie dat it gefal, dan sei er: 'Dat is him!' Hy frege ek: 'Wa fan 'e minsken hat hjir lêst west? Dêr moatte
 • Piter Poes is misschien aan zijn bijnaam gekomen omdat hij net als een kat altijd zijn vinger in de room stak. Zijn
 • dan het hele huis afsluiten en zoekt naar een zwarte kat. Van honden houdt hij niet. Hij ziet vaak als enige
 • boer
 • kat
 • Piter Poes is misschien aan zijn bijnaam gekomen omdat hij net als een kat altijd zijn vinger in de room stak. Zijn bijnaam kan ook zijn ontstaan omdat hij altijd een aantal poezen om zich heen heeft.…

mop uit 1996
 • kaas'. 'Nee, dat is knolraap'. 'Nee, dat is kaas'. Maar tijdens de hooitijd moet de boer dan toegeven dat de kat een haas
 • en Kleinoog, een rijke boer en een arme boer, die mekaar steeds dwars zitten." G: "Nee, ik ben geen..." M: "Toch heeft u
 • boer
 • kat
 • De verteller zegt geen moppen of grappige sprookjes te kennen.

sprookje uit 1894
 • !", dacht de Drentsche boer, "ik zal oe leeren in 't hokke te loopen, leelijke stiefkop!". Hij riep zijn hond en vroeg: "Hond
 • , wil ie Tengel bieten?" "Nee", riep de hond. Toen mopperde de boer: "Hond wil gien Tengel bieten- Tengel wil niet in 't
 • niet vastbinden, de muis wil het touw niet kapotsnijden, en de kat wil de muis niet opeten. Als de kat wordt beloofd dat
 • boer
 • kat
 • Een varken wil niet in zijn hok, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet smijten, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het…

sage uit 1963
 • In mijn jeugd had je in Nieuw Lekkerland een ouwe boer, daar durfde zowat niemand voorbij. Maar de man gedroeg zich
 • niet af wou komen, zuchten en steunen, de boerin zenuwachtig. En ze geloofden ook, dat hij zich in een kat kon veranderen
 • Vroeger woonde in Nieuw Lekkerland een oude boer (D.). Mensen dachten dat al hun tegenslag bij hem vandaan kwam. Als
 • mensen langs zijn huis moesten, renden ze altijd. D. betoverde karn en mensen geloofden ook dat hij zich in een kat kon
 • boer
 • kat
 • Vroeger woonde in Nieuw Lekkerland een oude boer (D.). Mensen dachten dat al hun tegenslag bij hem vandaan kwam. Als mensen langs zijn huis moesten, renden ze altijd. D. betoverde karn en mensen…

sage uit 1962
 • was gevaarlijk. Wat zwart was, deugde niet. Een drie-kleur kat, die jongen kreeg met zwarte kleur, was door de duivel
 • , maar verder was daar geen kwaad bij. Wat de duivel op zijn geweten had? Hoor maar. Daar rijdt een boer met zijn wagen over
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel
 • boer
 • kat
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel kan doen, zoals de spraak ontnemen, stembanden doen verlammen, paarden dood neer…

sage uit 1976
 • een klooster gestaon en de Torenhoeve die daar noe staat, die heet daor nao. De boer van de Torenhoeve, da was een gierige
 • wel twee jaoren. En de arbei’jers bleven nooit lang bie ‘m. Maor bie dien boer kreeg ‘t werkvolk nooit waffels. Een van de
 • Een gierige boer geeft zijn werkvolk nooit wafels. Op een dag worden de wafels door een zwart katje weggepakt. De
 • boer
 • kat
 • Een gierige boer geeft zijn werkvolk nooit wafels. Op een dag worden de wafels door een zwart katje weggepakt. De volgende dag wordt een bepaalde arbeider weggejaagd.
VODA_012_02.mp3

mop uit 1970
 • , sei er tsjin dy boer. Wolnee, sei de boer, jonge dat is in kat, dat kinst toch wol sjen. It is in hazze, sei de jonge. It
 • is in kat, sei de boer. De jonge sei: it is in hazze en as jo net gau sizze dat it in hazze is dan gean ik gau fuort, dan
 • In de winter moet de knecht toegeven dat een stuk koolraap eigenlijk een stuk spek is, terwijl in de zomer de boer moet
 • toegeven dat de kat een haas is.
 • boer
 • kat
 • In de winter moet de knecht toegeven dat een stuk koolraap eigenlijk een stuk spek is, terwijl in de zomer de boer moet toegeven dat de kat een haas is.
Geeske_02_09.mp3

sage uit 1975
 • Ben Kleissen: Van zwartn Dieka van dee kat? Kl.H.: In de Weiteman. Dat was duur n duwel bezet. n Een gelöaft en n
 • beginn, niks met beginn, d’r was n paar moal ne zwarte kat op del west, dat was ne kat dee van de ene koo op de andere koo
 • Een zwarte kat zet een stal op stelten. De pater zegent de stal, maar het helpt niet veel. De boer gooit een roerlepel
 • naar de kat toe. De volgende dag loopt er een oude vrouw met verband om haar hoofd.
 • boer
 • kat
 • Een zwarte kat zet een stal op stelten. De pater zegent de stal, maar het helpt niet veel. De boer gooit een roerlepel naar de kat toe. De volgende dag loopt er een oude vrouw met verband om haar…