Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

23 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Der wie in lânhearre, dy wenne yn 'e stêd. Hy wie us in kear by syn boer to jimmetiten. Sy krigen hazze. De boer hie dy
 • hazze sels sketten. De lânhearre gong to gast en sei tsjin 'e boer: "Jonge, sa'n hazke moesten jo my oars ek us bringe
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt
 • boer
 • haas
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sprookje uit 1970
 • DE RAAP DIE SPEK WAS EN DE KAT DIE EEN HAAS WAS Er was eens een arme jongen die als tweede knechtje bij een boer diende
 • van de hooiwagen en de boer stapelde het op. Daar zag de jongen een grijze kat lopen en hij riep: "Kijk, boer, daar loopt
 • De raap die spek was en de kat die een haas was
 • zomer is er meer werk voor de jongen. De boer en de jongen zien een kat. De jongen beweert dat het een haas is. De jongen
 • dreigt de boer ontslag te nemen als hij niet inziet dat het een haas is. Nu is de boer afhankelijk van de jongen. De boer
 • boer
 • haas
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en…

mop uit 1968
 • ", seit de feint. "Né," seit de boer, "dat is in kat." "Né," seit de feint, "dat is in hazze." "Né," seit de boer, "dat is in
 • kat." "As jo net daliks sizze dat it in hazze is, dan pak ik op", sei de feint. "It is in hazze", sei de boer.
 • boer te dwingen in een passerende kat een haas te zien. Als de boer niet toegeeft, stapt hij op, aldus de knecht.
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer
 • boer
 • haas
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "It is in kat", sei de boer. "Jo matte sizze dat it in hazze is en oars: myn
 • nu de kat wordt een haas ben ik de baas."
 • blijft volharden. In een drukke zomer - werk in overvloed - pakt de knecht de boer terug door in een passerende kat een haas
 • worden spek, had je mij voor de gek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de baas'.
 • boer
 • haas
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

mop uit 1967
 • bynt. "Sjoch," sei de jonge, "in hazze!" "Welné," sei de boer, "dat is gjin hazze. It is in kat." "En ik siz, it is in
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • over de bint, en de knecht zei: "Kijk, een haas." De boer zei dat het geen haas was, maar een kat. Toen zei de knecht dat
 • moest zeggen. Een tijdje later waren de boer en de knecht hard aan het werk hooi uit de schuur te halen. Er liep een kat
 • boer
 • haas
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

mop uit 1968
 • kat). "Hwer sjochstû in hazze", sei de boer. "It is in kat." "En ik siz, dat it in hazze is", hâldde de feint fol. "En as
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • boer
 • haas
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

mop uit 1966
 • jonge, dêr rint in hazze lâns." En hy wiisde op 'e kat. "Dat is in kat", sei de boer. "It is in hazze", sei de jonge. "It is
 • in kat", hâldde de boer fol. Doe sei de jonge: "As jo net sizze, dat it in hazze is, dan ha jo my hjir hjoed foar 't lêst
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • boer
 • haas
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

mop uit 1968
 • de bynstok op", sei de boer. Der roan in hazze yn 't lân en de feint sei: "Sjoch boer, dêr is in kat." "It is in hazze
 • ", sei de boer. "It is in kat", sei de jonge. "It is in hazze", sei de boer. De jonge sei: "Earst sizze dat it in kat is
 • het land en de knecht zei: "Kijk, daar loopt een kat." De boer zei dat het geen kat was maar een haas. De jongen zei dat
 • werk. De boer vroeg de knecht snel een bindstok te geven om het hooi op de kar vast te leggen. Er liep juist een haas door
 • boer
 • haas
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1973
 • krij dy wol wer." Letter wie 't yn 'e simmer en sy sieten by de boer yn 't hea, doe kaem dêr in hiele dikke kat út in reak
 • hazze. 't Is in kat." Doe sei de feint: "As jo net gau sizze dat it in hazze is, gean 'k opslach fuort." De boer wie
 • de zomer als ze aan het hooien zijn komt er een dikke kat aanlopen. De knecht zegt: kijk, een dikke haas. De boer zegt
 • dat het een kat is, maar dan zegt de knecht dat als hij niet toegeeft dat het een haas is, dat hij dan weggaat. Nu heeft
 • boer
 • haas
 • Een knecht krijgt bij de boer erwtensoep terwijl het buiten ijskoud is. Er zitten stukjes aardappel in, maar de boer beweert dat het spek, is, en als de knecht dat ontkent, wordt hij ontslagen. Hij…

mop uit 1973
 • yn 'e skuorre. Doe roan der in kat tsjin 't groubynt op. "Sjoch boer," sei de jonge, "dêr rint in hazze by 't groubynt op
 • ." "Welné," sei de boer, "it is in kat." "It is in hazze", sei de jonge. "In kat", sei de boer. "As jo net sizze dat it in hazze
 • het om een haas ging. Deze keer dreigde de jongen weg te gaan als de boer niet zou zeggen dat het een haas was. De boer
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn
 • boer
 • haas
 • Een jongen in dienst van de boer kreeg afwisselend spek en kaas op zijn brood. Op een keer zei de jongen kaas op zijn brood te hebben, maar de boer sprak hem tegen. De boer beval hem te geloven dat…

mop uit 1973
 • , dêr fljocht in hazze by de grouwe balke op." "Ei jonge," sei de boer, "dat is ús kat." "As de boer net seit dat it in
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • het spek is. In de zomer zegt de knecht tegen de boer dat er een haas loopt. De boer geeft toe dat het een haas is als de
 • knecht dreigt met weggaan als de boer zegt dat het een kat is.
 • boer
 • haas
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

mop uit 1973
 • greatfeint wie oan 't opstekken en de boer oan 't sljochtsjen op 'e golle. Doe roan dêr de kat oer 't groubynt. "Sjoch, boer
 • ," sei de greatfeint, "dêr rint in hazze." "Welné," sei de boer, "dat is net in hazze, dat is de kat!" "'t Is in hazze", sei
 • gelijk. In de zomer, tijdens de hooitijd, loopt de kat op een balk in de schuur. Knecht zegt dat er een haas loopt, boer zegt
 • dat het een kat is. Knecht zegt dat hij weggaat als boer niet zegt dat het een haas is. Boer kan hem niet missen, en
 • boer
 • haas
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint. 't Wie yn it drokst fan 'e ûngetiid, der moest taskript wurde. Der roan in kat
 • oer it haeilân. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Sjoch, in hazze." "Welné," sei de boer, in kat." "In hazze", sei de feint
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk
 • neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was het veel minder druk. Toen dwong de boer de
 • boer
 • haas
 • Er liep eens een kat door het land. De knecht dwong de boer te zeggen dat het een haas was, anders zou hij het werk neerleggen. De boer had hem hard nodig en deed maar wat hij wilde. In de winter was…

mop uit 1970
 • veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de boer de baas."
 • nergens oer. Sa rekken hja togearre oan 't klaeimodderstruijen. Dêr seach de boer ynienen in grouwe kat rinnen. "Sjoch ris
 • een kat een haas is. De jongen zegt hierop: 'Toen de wortels veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de
 • kat wordt een haas ben ik de boer de baas'.
 • boer
 • haas
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

mop uit 1973
 • . Doe sei dy jonge: "Toen de wortelen veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de kat verandert in een haas
 • . Doe sei de jonge: "Dêr rint ek in hazze lâns, boer." Der roan in kat troch 't lân. "Dat is gjin hazze, dat is in kat." It
 • geeft de boer daarom gelijk. In de hooitijd loopt er een kat over het veld. De jongen zegt tegen de boer dat het een haas is
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de
 • boer
 • haas
 • Een jongen die bij een boer inwoont krijgt in de winter elke dag wortelen te eten. Wanneer hij erover klaagt, zegt de boer hem dat hij geen wortelen eet, maar spek. Wanneer de jongen niet zegt dat het…

sage uit 1889
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • houten stel waarin een kind leert loopen) nog geene reizen ondernemen.' Met had onze boer t' menneke ingehaald en trad hij
 • boer
 • haas
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

mop uit 1902
 • voet weg." De boer most eieren voor zijn geld kiezen en de kat een haas noeme. Dit is waar daar het gebeurd is; de elfde
 • schuur komme. "Kijk baas: een haas." "'t Is een kat, malle jonge." "Nee baas, ik heb het zelf ezien: het is een haas." "'t Is
 • haas uit de schuur komt. De boer zegt dat het een kat is, en dat de knecht liegt. De knecht dreigt met vertrek als de boer
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het
 • boer
 • haas
 • Boer die gelijk wil hebben geeft zijn knecht koolraap op brood, maar zegt dat het kaas is. De knecht houdt vol dat het koolraap is, waarop de boer dreigt met ontslag. De knecht zwijgt verder, maar in…

mop uit 1980
 • toen er een zwarte kat voor de sjees sprong. Het paard bleef stokstijf staan. Dit was een slecht voorteken. De boer keerde
 • landheer onder zijn staart. Toen ze hem wilden loslaten, zei de ene boer: "Wacht! De haas kan het adres niet lezen. Hij heeft
 • Een haas als geldbode
 • Twee boeren besluiten een haas met de pachtsom naar de landheer te laten gaan. Ze hebben te veel slechte voortekenen
 • gekregen om de reis zelf te ondernemen. Ze geven de haas een briefje mee voor de landheer en binden een beurs met de pachtsom
 • boer
 • haas
 • Twee boeren besluiten een haas met de pachtsom naar de landheer te laten gaan. Ze hebben te veel slechte voortekenen gekregen om de reis zelf te ondernemen. Ze geven de haas een briefje mee voor de…

mop uit 1996
 • kaas'. 'Nee, dat is knolraap'. 'Nee, dat is kaas'. Maar tijdens de hooitijd moet de boer dan toegeven dat de kat een haas
 • en Kleinoog, een rijke boer en een arme boer, die mekaar steeds dwars zitten." G: "Nee, ik ben geen..." M: "Toch heeft u
 • boer
 • haas
 • De verteller zegt geen moppen of grappige sprookjes te kennen.

mop uit 2009
 • boer zegt: "Maar knecht hoe kom je daarbij dat is geen haas maar een kat. De knecht zegt daarop: "Als je niet zegt dat het
 • heet en er was veel werk te verrichten. Opeens zegt de knecht: "Boer kijk eens daar loopt een haas in het land", waarop de
 • land. De boer zegt echter dat het een kat is. De boer gaat toch akkoord dat het een haas is, want hij heeft de knecht hard
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat
 • boer
 • haas
 • Een boerenknecht werkt in de winter bij de boer. Ze gaan spek eten, maar de knecht zegt dat het kool is. De knecht gaat echter akkoord met het gegeven dat het spek is, want anders staat hij op straat.…

mop uit 1969
 • de boer met mij de gek. Toen de kat was een haas, toen had ik de gek met de baas. En doe wied er fuortgong.
 • . Doe wie 't simmer. De boer en de feint sieten drok yn 't hea. Doe roan dêr in dikke kat oer 't lân. "Sjoch, in hazze", sei
 • het een haas en voor de boer is het een kat. De boer geeft nu de knecht gelijk want hij kan hem niet missen. De volgende
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op
 • boer
 • haas
 • Een knecht moet een boer uit Houtigehage altijd gelijk geven. Als de boerin in de winter een pan met koolrapen op tafel zet, beweert de knecht dat het koolrapen zijn, terwijl de boer van mening is…

mop uit 1896
 • een haas.» - «Ben je mal, jongen?» zeî de boer, «dat is immers een kat.» - «En ik zeg dat het een haas is,» hernam de
 • helpen ledigen. De boer had zijne bezigheid op den grond. De knaap zag een grauwe kat loopen en riep: «Kijk, boer! daar loopt
 • . In de zomer weet hij de boer op zijn nummer te zetten. Hij noemt een kat een haas en zegt te zullen vertrekken als de
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer
 • boer
 • haas
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer in de kost, omdat zijn ouders arm zijn, maar de boer wrijft de jongen dit steeds…

mop uit 1970
 • , ja, er loopt een haas op het dak DJ: ja, da’s ook bekend. Kijk, dat kinne jo miskien ek wol. Dêr wie in boer en dy hie in
 • , sei er tsjin dy boer. Wolnee, sei de boer, jonge dat is in kat, dat kinst toch wol sjen. It is in hazze, sei de jonge. It
 • toegeven dat de kat een haas is.
 • In de winter moet de knecht toegeven dat een stuk koolraap eigenlijk een stuk spek is, terwijl in de zomer de boer moet
 • boer
 • haas
 • In de winter moet de knecht toegeven dat een stuk koolraap eigenlijk een stuk spek is, terwijl in de zomer de boer moet toegeven dat de kat een haas is.
Geeske_02_09.mp3