Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • kat
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sage uit 1966
 • Op 'e klaei wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie forkearing. As de feint der west hie, wist de boerinne har
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • boer
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sprookje uit 1970
 • KOMT DE NOOD AAN DE MAN Er was een arm boertje, dat maar één koe had en een heel domme vrouw. Elke dag voor hij wegging
 • zijn vrouw: "Vandaag moet je de koe rond het huis laten weiden, er staat nogal wat gras en dat zal haar goed doen." "Best
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • . Ze vluchten en laten veel geld achter. De boer en zijn vrouw zijn nu rijk.
 • boer
 • kat
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sage uit 1968
 • Hjir hat in tsjoenster wenne dy koe har foroarje yn in kat. Har man wie boer. Dy kom us op in kear thús ta de
 • achterdoar yn. Hy gong de mjilling del en doe seach er in swarte kat. Hy joech dy kat in skop, dat dy bleau lizzen to jammerjen
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.
 • boer
 • kat
 • Een boer sloeg eens een zwarte kat die in zijn huis zat. De volgende dag liep zijn vrouw met haar arm in het verband.

mop uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie in feint. Sy wienen togearre op it lân oan 't wurk. De boer krige kâlde hannen en hy stjûrde de
 • feint nei hûs ta om de katsjes. Dy hie de boer forgetten. Doe sei de feint tsjin 'e boer: "Ien of allebeide?" "Nou, bliksem
 • antwoordde dat hij beide 'katjes' had gehad. Pas toen begreep de boer dat de knecht het over zijn vrouw en dochter had. Dat had
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei
 • boer
 • kat
 • Een boer stuurde zijn knecht eens naar het huis voor de katjes (= handschoenen). De knecht vroeg: "Een of allebei." "Allebei natuurlijk," antwoordde de boer. Toen de knecht terugkwam, vroeg de boer…

mop uit 1973
 • , dêr fljocht in hazze by de grouwe balke op." "Ei jonge," sei de boer, "dat is ús kat." "As de boer net seit dat it in
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • knecht dreigt met weggaan als de boer zegt dat het een kat is.
 • boer
 • kat
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

mop uit 1978
 • Jan en Tryn wienen by in boer en boerinne in joun útnoege to iten, en se soenen dêr ek bliuwe to sliepen. Jan wie in
 • siet in kat ûnder 'e tafel, en dy rekke Jan syn foet oan. Jan tochte, dat docht Tryn en nou is it myn tiid om de leppel del
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op
 • de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat de man als die nog maar net aan tafel is
 • boer
 • kat
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij een boer en een boerin - een trap op de voet zal geven als hij naar haar mening voldoende gegeten heeft. Als een kat…

mop uit 1973
 • Jan en Tryn wienen beide by de boer oan 't wurk. Hja soenen dêr ite. Der kaem beantsjebrij op 'e tafel. Hja skikten
 • boer en hie honger as in poep. Mar Tryn hie tsjin him sein: "dû mast dyn mage net oerlade, hear, dat is sa ûnfatsoenlik. As
 • om hun magen te vullen. De boer laat in de donkere kamer een wind, waarop de vrouw zegt: je hoeft niet te blazen, want
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn
 • boer
 • kat
 • Jan en Tryn zijn bij een boer aan het werk. Ze blijven eten, en Jan, die hard gewerkt heeft, heeft erge honger. Zijn vrouw zegt dat hij niet onbeleefd veel moet eten en ze spreken af dat als zij hem…

sprookje uit 1893
 • is mij goed, nu kunnen we zondags eens uIt rIjden gaan net als de dokter en zijn vrouw.' Toen Jan een tijdje het paard
 • gehad had toen kwam hij eens 'nen boer met een koe tegen. 'Wilt ge uw paard niet tegen mijn koe verruilen', zei de boer. 'Ja
 • (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige
 • koe, de koe tegen een schaap, het schaap tegen een hond, de hond tegen een kat, de kat tegen drie wetstenen. Als hij
 • boer
 • kat
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sage uit 1889
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • houten stel waarin een kind leert loopen) nog geene reizen ondernemen.' Met had onze boer t' menneke ingehaald en trad hij
 • Witte Vrouw
 • boer
 • kat
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

sage uit 1892
 • . Op eenen laten avond zat de vrouw van genoemden boer hun klein kind te reinigen, toen zij eene groote kat met lange
 • 2.53. Eene heksende kat op de Weebosch Bij zekeren Brouwers op het gehucht Weebosch te Bergeik stierven gewoonlijk
 • 2.53. Eene heksende kat op de Weebosch
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de
 • boer
 • kat
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de stal ziet sluipen.

sage uit 1978
 • Hoe men heksen kon ontdekken Bij dezelfde plek werd eens een boer omsingeld door een stel krijsende katten. Een van de
 • katten had een beker in haar poot. Het was een heksenbeker en de katten verplichtten de boer eruit te drinken. Eerst wilde de
 • Door katten omsingelde boer wordt gedwongen uit een heksenbeker die één van de katten in de poot heeft, te drinken. Op
 • vrouw op staan.
 • boer
 • kat
 • Door katten omsingelde boer wordt gedwongen uit een heksenbeker die één van de katten in de poot heeft, te drinken. Op het moment dat hij de naam van God uitspreekt zijn de katten verdwenen. Hij…

sage uit 1969
 • kwaam d'r us unne mens en toen zin ie: wekte me mèrrege. En de boer zin laoter rap: ik heb niks binne gemist as ons kat. Ze
 • Heksen-overval Vruuger hadde mense die te voet reize of te pèrd. Die mense kwaome dan bij de boer um te slaope. Zo
 • vroeg aan de boer of hij haar wilde wekken. De boer zei later dat hij niets miste, behalve zijn kat. Dat kwam omdat ze 's
 • Vroeger reisde de mensen te voet of te paard. Die mensen sliepen dan bij een boer. Er kwam op een dag iemand en die
 • boer
 • kat
 • Vroeger reisde de mensen te voet of te paard. Die mensen sliepen dan bij een boer. Er kwam op een dag iemand en die vroeg aan de boer of hij haar wilde wekken. De boer zei later dat hij niets miste,…

sage uit 1901
 • Een vrouw liep met een boer 's avonds langs den weg. Zij moesten een huis voorbij waar volgens velen een tooverheks
 • woonde. De boer zag voor de deur van de zoogenaamde heks iets zitten - een kat - en zei: "Nou zal ik eens zien of ze tooveren
 • Boer geeft kat die voor de deur van een huis zit waar een heks zou wonen een schop, waarop de kat aan het been van de
 • boer blijft hangen.
 • boer
 • kat
 • Boer geeft kat die voor de deur van een huis zit waar een heks zou wonen een schop, waarop de kat aan het been van de boer blijft hangen.

sage uit 1957
 • Heks Martje Nies kon zich dikwijls in een kat veranderen, als er wat ergens niet in orde was, had er altijd een kat op
 • vensterbank of regenton gezeten en dat was Martje Nies, een klein vrouwtje (zonder uiterlijke kentekenen). Eens toen een boer met
 • Een vrouw kan zich veranderen in een kat. Een boer slaat een keer de kat. De volgende dag heeft de heks een doek om
 • boer
 • kat
 • Een vrouw kan zich veranderen in een kat. Een boer slaat een keer de kat. De volgende dag heeft de heks een doek om haar hoofd.

sage uit 1957
 • Spookdieren Een boer vertelde mij dat zijn vader (nu 100 jaar geleden) als hij op handel uitging (bijna altijd 's
 • Iedere keer dat een boer vee gaat kopen of verkopen, hoort hij vreemde geluiden van katten of uilen in het bos. Het
 • boer
 • kat
 • Iedere keer dat een boer vee gaat kopen of verkopen, hoort hij vreemde geluiden van katten of uilen in het bos. Het lukt hem nooit om de beesten te verjagen. Als hij verder loopt komt hij weer op…

sage uit 1933
 • No. 151. Omstreeks het jaar 1860 ondervond een boer uit den Klundert veel overlast van een zwarte kat, die elken avond
 • slaap kon vatten. Die kat deed hem nog veel meer kwaad, maar 't rechte weet ik er niet meer van. De boer had al getracht
 • In Klundert leefde een boer die veel overlast ondervond van een zwarte kat. Hij probeerde de kat meerdere malen te
 • bekogelen met stenen, maar hij kon de kat nooit raken. Op een dag gaf iemand hem een dubbeltje, met een kruis gemerkt. Hiermee
 • boer
 • kat
 • In Klundert leefde een boer die veel overlast ondervond van een zwarte kat. Hij probeerde de kat meerdere malen te bekogelen met stenen, maar hij kon de kat nooit raken. Op een dag gaf iemand hem een…

sage uit 1962
 • was gevaarlijk. Wat zwart was, deugde niet. Een drie-kleur kat, die jongen kreeg met zwarte kleur, was door de duivel
 • , soms in de gedaante van een geite-bok, waren zo gevaarlijk niet. Die vroegen wel aan een vrouw, of ze met hem dansen wilde
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel
 • boer
 • kat
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel kan doen, zoals de spraak ontnemen, stembanden doen verlammen, paarden dood neer…

sprookje uit 1888
 • goed: nu kunnen wij 's Zondags eens uit rijden gaan, net als de dokter en zijn vrouw." Toen Jan een tijdje het paard gehad
 • had, toen kwam hij eens 'nen boer met een koe tegen. "Wilt gij uw paard niet tegen mijn koe verruilen?" zei de boer
 • bewaking. De jongen ruilt de hond in voor een kat, die de muizen verdrijft. Ten slotte ruilt hij de kat in voor drie wetstenen
 • boer
 • kat
 • Een jongen plant een erwteplant. Deze plant wordt zo hoog dat hij boven de wolken uitgroeit. De jongen klimt in de plant om God om nieuwe schoenen te vragen. Hij krijgt zilveren schoenen, die hij na…
132.jpg

sage uit 1899
 • begraven, geen rust konden vinden na de dood en op allerlei manieren de omgeving verontrustten. Een boer moest eens met zijn
 • werden begraven, en hierdoor kan hun ziel geen rust vinden. Als een boer met zijn praam onder de brug door vaart, probeert
 • boer
 • kat
 • Op de plaats waar een galg heeft gestaan, gebeuren rare dingen. Misdadigers hingen een tijdlang aan de galg voordat ze werden begraven, en hierdoor kan hun ziel geen rust vinden. Als een boer met zijn…
Aandammerbrug.jpg

sage uit 1919
 • vinden. Zoolang ze nog geen man en vrouw waren, behoorde hun de gansche wereld toe. Doch Roelof zelf was zoo hardlooperig
 • men vergeten? O! de grievende beleediging. “Zeg nien….”, sameekte de jonge vrouw. “Wi hebt onze noaste nabers vergeten
 • Linda de Boer
 • op hun huwelijk vergeet het witte wief uit te nodigen. Hij gaat tijdens de bruiloft alsnog naar haar toe, met een kat op
 • boer
 • kat
 • Twee buurkinderen groeien op met verhalen over witte wieven en zien zelf regelmatig witte wieven. De ceremoniemeester op hun huwelijk vergeet het witte wief uit te nodigen. Hij gaat tijdens de…