Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain
 • , maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • boer
 • klap
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy soe nei stêd ta. It wie wintermoarn en noch tsjuster. "Ik sil dy in pear spekbroggen rémeitsje foar
 • boer. "Dan mat ik mar ris hinne." Hy nom in skynfet mei. Mar hwat er doe seach, dêr woarde er danige kjel fan. Der hong in
 • boer
 • klap
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

sage uit 1964
 • een kier een vremde kat aan de melk. Den boer grep een stuk holt en gaf de kat daormet een klap oave de kop. Bloeiend ging
 • 304. Aan den diek ien Old Zèvender wonen een tachtig, negentig jaor geleje een heks. Bi'j een boer ien de buurt kwam op
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks
 • boer
 • klap
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.

sage uit 1968
 • Hjir tichte by wenne in dikke boer, dy hie lytse Albert Scholte ris in wân op 'e hûd jown. Albert sei: "Dat ûnthâld ik
 • salang ik leef." De boer woarde âld. Nei jierren roannen Albert en de boer togearre ris oer de skeanpaden. Dêr pakte Albert
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei tegen de agenten dat die dronken man
 • boer
 • klap
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1967
 • Dyselde boer wie us op in kear to ôfljochtsjen. Hy die 't yn 't tsjuster en hie gjin lantearne by him. Doe krige er
 • ynienen in klap op 'e earm, dy't goed bot oankaem. Dat hie de duvel dien. Sy ha fuort dêrnei alles ôfljochte, mar der wie neat
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.
 • boer
 • klap
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • metselaar dat deed, kreeg hij van de boer een klap op zijn kop met de koekenpan.
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • boer
 • klap
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…

mop uit 1969
 • Der wenne ergens in boer. Doe kommen der by dy boer lju út 'e stêd, dy fregen, of se dêr in tintsje op it hiem delslaen
 • mochten. "Jawol," sei de boer, "hwerom net." "It binne aerdige lju," sei de boer tsjin 'e arbeider, "mar ien ding, dêr't se 't
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • boer
 • klap
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1973
 • Der wie in koopman, dy gong nei in boer ta om handel. Dêr wie in seldsum moaije faem yn 'e hûs, en de boer sei tsjin
 • buert fan 'e koopman komt, seit dy koopman tsjin 't fanke: "Ik woe wol fyftich goune jaen as ik dy ien klap tsjin 'e bleate
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een
 • klap op haar blote kont mag geven. De dienstmeid zegt dat hij maar mee naar achteren moet komen, want ze wil niet dat
 • boer
 • klap
 • Koopman komt bij boer die een prachtige dienstmeid heeft. Koopman zegt tegen haar dat hij 50 gulden geeft als haar een klap op haar blote kont mag geven. De dienstmeid zegt dat hij maar mee naar…

mop uit 1971
 • In boer moast to Burgum foar de kantonrjochter komme (fanwegen mishanneling). Hy woen him tige op oer 'e bijegining. Op
 • jow? Fiif goune! sei de rjochter. Doe 't it founis sprutsen wie, roun de boer op 'e kantonrjoch-ter ta, joech him in
 • De waarde van een klap
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en
 • boer
 • klap
 • Een boer krijgt van de rechter vijf gulden boete opgelegd voor mishandeling. De boer geeft de rechter ook een klap en betaalt meteen vijf gulden extra.

mop uit 1651
 • Een boer, leckene aen een honington die voor een kruydeniersdeur stont, kreegh van de knegt met de spae die daer
 • gewoonlijck in staet een braeve klap. De kinckel vlooch in huys, grijpende de vrouw (die hij meende dat het gedaen hadt) en
 • Een boer snoepte uit de honington van de kruidenier. Hij kreeg een klap. De boer smeerde uit wraak honing op de vrouw
 • boer
 • klap
 • Een boer snoepte uit de honington van de kruidenier. Hij kreeg een klap. De boer smeerde uit wraak honing op de vrouw van de kruidenier. Hij zei tegen de vrouw dat ze niet boos moest worden, want…

personal narrative uit 2006
 • de wal. Ennuh... dan zeg ik tegen mijn collega: ga jij maar naar de boer en vraag een paard en wagen, want anders krijgen
 • ik pak dat lijk zo, en ik krijg een klap tegen m'n kop an! Ik schrik me dood. Hahaha.
 • schrikt van de arm die hem een klap geeft.
 • boer
 • klap
 • De verteller en een collega-politie-agent dreggen 's nachts een lijk onder het ijs vandaan. De ene agent gaat paard en wagen halen, de andere blijft bij het lijk, dat hem met open ogen aankijkt. De…

mop uit 1901
 • boer kwam met een paard en wage, en om nachtlogies vroeg. Dat kon, maar hij was den de laaste. Maar pas was ie binne, of er
 • ken me eigen bedstee wel geve: daar kunne der twee in. Als nou die boer bij je wil slapen, ken jelui allebei blijve." Nou
 • begint de heer op een kol te rijden, waarop de boer hem een klap met zijn zweep geeft. De boer gaat de vluchtende heer
 • Een boer en een heer moeten een bedstee delen. Ze waarschuwen elkaar voor hun eigenaardigheden. De heer zegt dat hij
 • boer
 • klap
 • Een boer en een heer moeten een bedstee delen. Ze waarschuwen elkaar voor hun eigenaardigheden. De heer zegt dat hij wel eens last heeft van nachtmerries, de boer zegt dat hij wel eens droomt over wat…

sage uit 1901
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer op een ver weg gelegen land, dat bovendien
 • leven of beweging in kwam, zonder dat ze een enkelen vraag beantwoordde. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch alles
 • boer
 • klap
 • Boerenknecht heeft verkering met boerendochter die plotseling en zonder bootje op de veraf gelegen akker komt met zijn eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand…

mop uit 1899
 • en diens kleeren mee. De roovers waren boos toen ze het nakende lijk 's avonds vonden. Ze gingen naar een boer die een
 • den berijder een klap dat hij dood was. Wat te doen? Hij zette hem in een urinoir. Daar kwam een matroos. Deze begon het
 • boer
 • klap
 • Man die overspel pleegt met schoenmakersvrouw gaat onder de tafel zitten als de schoenmaker terugkomt. Die slaat hem dood omdat er een gat in de tafel zit en hij het hoofd voor een kei aanziet. Zijn…

sage uit 1903
 • Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer gaan werken op een afgelegen stuk land, dat
 • haar kwam. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch zonder resultaat. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte haar
 • boer
 • klap
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

sage uit 1970
 • Heit hat ús ris forteld fan in boer, dy moest in wein fan 'e telle ride, mar it hynder koe de wein der net wei krije
 • . Doe gong dy boer hinne en sloech in speake út it fjild stikken. Doe hie de wein samar riden. It hie in kweageast west dy't
 • Een paard kreeg een wagen eens niet van de dorsvloer getrokken. De boer gaf toen een slag in het veld. Toen reed de
 • boer
 • klap
 • Een paard kreeg een wagen eens niet van de dorsvloer getrokken. De boer gaf toen een slag in het veld. Toen reed de wagen opeens. Een kwade geest had de wagen vastgehouden.

mop uit 1969
 • Der wienen twa ûngetiders by de boer. Dy leinen dêr de nachts op bêd. Doe sei de iene: "ik ha toarst, ik kin net sliepe
 • soe dêr't se leinen, rekke er yn 't tsjuster fordwaeld en sa kom er by 't bêd fan 'e boer en de boerinne. Mar dat seach hy
 • Twee arbeiders sliepen bij de boer. Op een nacht had een van hen honger, en hij haalde wat pap voor hem en zijn maat
 • uit de kelder. Toen hij terugkwam, kwam hij per ongeluk bij het bed van de boer en boerin. De arbeider zag de blote kont
 • boer
 • klap
 • Twee arbeiders sliepen bij de boer. Op een nacht had een van hen honger, en hij haalde wat pap voor hem en zijn maat uit de kelder. Toen hij terugkwam, kwam hij per ongeluk bij het bed van de boer en…

sage uit 1962
 • Een boer in Lopik had zeven zonen. Zes waren d'r getrouwd. Die boer zei: .,Nou zit ik hier met die zevende zoon". Hij
 • berggat.* Hij lag maar te halen. Een week later hoorde die boer 's nachts het grint knerpen. Hij hoorde de takken kraken. "Ik
 • Een boer blijft uiteindelijk met zijn zevende zoon over. De boer wordt geplaagd door geluiden die hij 's nachts hoort
 • boer
 • klap
 • Een boer blijft uiteindelijk met zijn zevende zoon over. De boer wordt geplaagd door geluiden die hij 's nachts hoort. Uiteindelijk besluit hij actie te ondernemen om de indringer neer te slaan met…