Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • wis boer der nait meer van. Mit schrik dòcht e aan 't end van 't joar. Boven ien toren hong n groode klok. Dei hoalden ze
 • kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt
 • stenen, een molensteen en een klok in de put gooien. Jaan blijft echter ongedeerd en vindt de ring van de boerin. De boer
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk
 • boer
 • klok
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sage uit 1967
 • , woarde de klok let. In sechje is: "'t Is seldsum", sei Siger, en hy foun in kwartsje op 'e Achterwei (to Jistrum).
 • de klok geluid.
 • boer
 • klok
 • In Eestrum waren de mensen nogal arm. De dominee van Oostermeer zei dat als hij alle boeren van het dorp op hun kop zou houden, er nog geen rijksdaalder uit hun zak zou vallen. Als er een rijksdaalder…

sage uit 1974
 • . Syn heit hat great boer west. In pakesizzer fan him wennet yn Feanwâlden.
 • boer
 • klok
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1970
 • De menschen en de zee In Namen daar weunde -n 'nen boer in die aai op zien 'of 'nen stêênput. Zijnen jongen mocht 's
 • vertellen. Die kwam ôôk 's kijken, in ij proefde-n 's van 't water, in 't was êêlegans zout. Den boer vertelden 't aan gêêmens
 • Boer verkoopt in stilte zijn land als in het putwater een levende haring zit en het water zout is. De haring die later
 • boer
 • klok
 • Boer verkoopt in stilte zijn land als in het putwater een levende haring zit en het water zout is. De haring die later weer in het putwater zit kan spreken en voorspelt dat de polder Namen zal…

sage uit 1923
 • Blitterswijck. Als de klok van den kerktoren het uur van middernacht sloeg, dan zorgden de bewoners van Blitterswijck binnenshuis te
 • zonderlinge geval, dat zooveel opspraak wekte. Dus gingen zij op zekeren dag gezamenlijk naar de woning. Zij vonden den boer thuis
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.
 • boer
 • klok
 • Boer moet weerwolf zijn, verlossing als het wolfsvel verbrandt.

sage uit 1970
 • krijgen en dood te vallen. De klok sloeg elf uur en dáár te blijven geheel den nacht was onmogelijk. De heer Pastoor, zeer
 • de brandklok, maar in eerste instantie wordt gedacht dat het dieven zijn die de klok luiden. Een aantal mannen gaat
 • boer
 • klok
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • loat op de zolder boven de pèrd de wach houe”. Dor sloeg de klok twoalf uur. Hé’j luusterde schèrp. Ja heur, de pèrd
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • boer
 • klok
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1925
 • DE KLOKKENKUIL VAN SWOLGEN. De nieuwe klok voor de kerk van Swolgen werd in den toren geheschen, juist toen de duivel
 • zoover niet komen. Hij kroop 's nachts in den toren, haalde de klok en den klepel er uit en vloog er mee weg. Een inwoner van
 • vlammen opstegen. Een passerende boer hoorde de klok op jammerende toon luiden. Toen de volgende dag bleek dat de klok
 • De duivel stal de nieuwe klok van Swolgen voordat deze gedoopt kon worden. Hij wierp deze in een kuil, waaruit blauwe
 • boer
 • klok
 • De duivel stal de nieuwe klok van Swolgen voordat deze gedoopt kon worden. Hij wierp deze in een kuil, waaruit blauwe vlammen opstegen. Een passerende boer hoorde de klok op jammerende toon luiden.…

sage uit 1980
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • werd het te gortig. "Ik waarschuw je voor het laatst," zei de boer op een zondagmorgen. "Als je vanavond niet om elf uur
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • boer
 • klok
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

mop uit 1911
 • . Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de
 • veeren. Toen ging ie naar de kerk in den toren en begon de klok te luiden. Daar kwam de pastoor op af. "Wie luidt daar
 • boer
 • klok
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1930
 • de klok!' Vivat Bakelorum! Een ander zei: 'Zoe gij er met u allen, 't Is een balk die uit den toren is gevallen/' Vivat
 • boer
 • klok
 • Spotrijm

mop uit 1934
 • het dorp werd gevonden. Als de predikant dan de klok luidde, om zijn kleine kudde bijeen te roepen, zeiden de boeren
 • Bij het luiden van de klok door de predikant zeggen de boeren dat dominee de pap uit heeft, hij rammelt met de lepel in
 • boer
 • klok
 • Bij het luiden van de klok door de predikant zeggen de boeren dat dominee de pap uit heeft, hij rammelt met de lepel in de ketel. Dominee zegt dat het bij de Roomsen altijd "mis" is en nooit raak, en…

legende uit 1933
 • gevangen. De boer, die uit de verte de jacht had gevolgd, luidde uit alle macht het klokje dat in den poorttoren hangt; de
 • menschen lieten hun werk in de steek en kwamen met gaffels en rieken toegeloopen. Zoo gingen ze, de boer voorop, naar de kapel
 • boer
 • klok
 • Bij een kapel in Gageldonk (bij Beek) graasde eens een schaap, dat opeens werd aangevallen door een wolf. Het schaap vluchtte de kapel in, waarna een achtervolging begon. Het schaap ontsnapte uit de…

sage uit 1938
 • heer J.G. ten Bruggencate: een boer doet moeite twee kabouters op zijn erf te lokken, kennelijk opdat de kabouters hem
 • Een boer probeert twee kabouters op zijn erf te lokken, opdat deze hem zullen helpen bij het stapelen van zijn
 • boer
 • klok
 • Een boer probeert twee kabouters op zijn erf te lokken, opdat deze hem zullen helpen bij het stapelen van zijn brandhout. Hiervoor gebruikt hij een kleine bel waaruit zichtbaar de klepel is…
kabouter_356.jpg