Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in feint. De boer hiet fan Djipper. De feint woe o sa graech de frou ris
 • Een knecht van een boer die Dieper heet, wil graag geslachtsgemeenschap met de boerin hebben. Op een keer grijpt hij de
 • boerin en gaat hij zijn gang. Als de boerin 'Dieper!' (de naam van haar man) begint te roepen, is de knecht in de
 • boer
 • knecht
 • Boer, Klaes de
 • Een knecht van een boer die Dieper heet, wil graag geslachtsgemeenschap met de boerin hebben. Op een keer grijpt hij de boerin en gaat hij zijn gang. Als de boerin 'Dieper!' (de naam van haar man)…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in moaije frou en in moaije dochter. Hy hie ek in feint, en dy feint dy woe wolris mei dy
 • froulju op bêd. Op in kear, doe wie de boer fuort, doe sei de feint ûnder 't kofjedrinken tsjin 'e beide froulju: "Ik bin
 • heeft vervolgens geslachtsgemeenschap met de vrouwen. Als de boer thuiskomt, zegt de boerin dat de knecht heel knap is omdat
 • aangegeven plaats gevonden worden, zijn de vrouwen overtuigd van de gaven van de knecht. De knecht ziet verder dat de vrouwen
 • boer
 • knecht
 • Boer, Klaes de
 • Een boerenknecht wil graag met de boerin en de boerendochter naar bed. Hij maakt de vrouwen wijs dat hij helderziend is: hij voorspelt dat kwijtgeraakte lepeltjes onder het stro in de koeienstal…

mop uit 1977
 • Der wie in boer dy hie in feint. Dy feint wie o sa stadich yn 't wurk. Mar as it iterstiid wie, dan wie der net ien
 • dy't sa hurd frette koe. Doe sei de boer tsjin him: "Hoe komt it, datst sa stadich wurkest en sa hurd ytst?" Doe sei de
 • Een boerenknecht werkt erg langzaam, maar eet erg snel. Als de boer hem hierop aanspreekt, antwoordt de knecht 'Als ik
 • boer
 • knecht
 • Boer, Klaes de
 • Een boerenknecht werkt erg langzaam, maar eet erg snel. Als de boer hem hierop aanspreekt, antwoordt de knecht 'Als ik voor het werk evenveel tijd had als voor het eten, zou ik wel hard werken'.