Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1892
 • woonde. Eens gingen zij 's avonds uit en lieten de zorg van hun huis aan de knecht en de twee dienstmeisjes over. Nu wilde
 • het geval dat de knecht dringend werd weggeroepen en de twee meisjes besloten voor alle zekerheid alles voor en achter
 • heeft argwaan gekregen en weet te ontsnappen. Dan wordt een nieuwe knecht in dienst genomen. Hij maakt het dienstmeisje het
 • hof. Hij wil met haar trouwen en haar voorstellen aan zijn ouders. Hij neemt het dienstmeisje mee. Dan vertelt de knecht
 • boer
 • knecht
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sage uit 1892
 • aangepakt, was de zakdoek zwart verbrand. De knecht vertelde het den boer en den volgenden Zondag kregen de diakenen (armeziers
 • Bij Teunisboer in Erpelo onder Holten kwam de knecht op een avond bij het huis terwijl de overige huisgenooten reeds te
 • slechts zijn zakdoek aanreiken en deze blakert zwart waar hij wordt aangeraakt. De knecht zegt het de boer en deze doet geld
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil
 • boer
 • knecht
 • Een knecht, die 's avonds laat thuiskomt, ziet een witte gedaante op hem afkomen en vraagt verschrikt, wat die wil. 'Zeg de boer de armen te geven, wat hij beloofd heeft.' Het spook wil dat hij het…

sage uit 1892
 • Het gebeurde vroeger veel, dat als er een nieuwe knecht of meid bij een boer kwam, dat deze zoodra ze maar even binnen
 • Diverse volksgebruiken: initiatierite voor nieuwe knecht; meerdere kleinkinderen met zelfde naam als opa; stro onder
 • boer
 • knecht
 • Diverse volksgebruiken: initiatierite voor nieuwe knecht; meerdere kleinkinderen met zelfde naam als opa; stro onder een dode.

sprookje uit 1893
 • heer moest door de doornhaag dansen. Op zijn hulpgeroep kwamen de boer en de knechten pakten den herder namen hem mede naar
 • doornhaag moet dansen. Boer en knechten die de heer te hulp schieten, nemen de herder mee en willen hem ophangen. De herder
 • boer
 • knecht
 • Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen…

sage uit 1892
 • jaren, De Bonte Os uit. Behalve eene herberg enz., oefende hij daarin het landbouwbedrijf uit en hield soms knecht en meid
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.
 • boer
 • knecht
 • Boer haalt kabouters om 's nachts werk dat niet afgekomen is, af te maken.

sprookje uit 1896
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • hem in dienst besteden.» - Hij ging heen en werd knecht bij denzelfden boer onder dezelfde voorwaarden. Hij hield het wel
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar
 • hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal moeten missen. De boer lokt zijn drift uit
 • boer
 • knecht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

mop uit 1896
 • een eerlijk man te worden. Hij verhuurde zich bij een boer als knecht en gedroeg zich zoo goed en naar genoegen van zijn
 • baas dat deze veel van hem hield. Eens toen zij bij elkander zaten te keuvelen, begon de knecht te vertellen van zijne
 • het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft deze niet dat de knecht de waarheid
 • op de weg achter. De knecht neemt het schaap mee naar de boer. De slagersjongen koopt zonder het te weten hetzelfde
 • boer
 • knecht
 • Een dief verstaat zijn vak zo goed, dat hij nooit betrapt is. Hij besluit echter een eerlijk man te worden en gaat aan het werk bij een boer. Als hij de boer vertelt over zijn oude gewoonte, gelooft…

sage uit 1894
 • eens lang geleden een boer, en diejen boer haj (had) een knecht en die wier (werd) ooit weerwolf. En daar waren ze ârrig
 • (aardig) achter gekomen. Die knecht vreêj (verkeerde) met een meid uit de buurt. Nou waren die twee samen eens buiten dorps
 • altijd een band om hun middel. De boer, bij wie de jongeman in dienst is, verbrandt de band. De weerwolf probeert nog in het
 • boer
 • knecht
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…

sage uit 1896
 • Van een Weerwolf. Op de Achterste hoef woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf
 • . Op een eigenaardige manier zijn ze daar achter gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee
 • altijd een band om hun middel. De boer, bij wie de jongeman in dienst is, verbrandt de band. De weerwolf probeert nog in het
 • boer
 • knecht
 • Een jongeman is een weerwolf. Wanneer hij wandelt met zijn meisje, voelt hij aankomen dat hij zal veranderen. Hij stuurt haar verder en waarschuwt haar voor een grote hond. Zij moet hem zijn zakdoek…

sage uit 1896
 • Hoe eene heks hare slachtoffers wist te pijnigen leert het volgende: Een boer, die kort geleden op eene andere plaats
 • zag het er kostelijk uit, - maar dit veranderde spoedig. De boer had een vasten arbeider; deze kwam iederen morgen tegen
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet
 • lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang dat er sprake is van tovenarij en
 • boer
 • knecht
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

mop uit 1896
 • Een dag baas. Zekere boer had een knecht, die reeds eenige jaren bij hem had gewoond en hem zeer trouw diende. De
 • knecht hield veel van den boer en de boer had met den knecht op; zij waren vrienden. Eens zeî de boer tot den knecht: «De
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil
 • rijden ze naar een brug en de knecht zegt de boer de kast in het water te gooien. Vanuit de kast klinkt geschreeuw. Het
 • boer
 • knecht
 • Een boer vraagt zijn knecht, op wie hij zeer gesteld is, of deze nog een jaar bij hem in dienst wil blijven. Deze wil dat, op voorwaarde dat hij een dag in het jaar baas mag zijn. Op een dag zegt hij…

mop uit 1896
 • Leer om leer. Een arme jongen diende bij een boer voor onderknecht. Gedurende den zomer kon de boer hem best gebruiken
 • ; in den wintertijd echter was er weinig voor hem te doen. Maar omdat zijne ouders zeer arm waren, hield de boer hem des
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer
 • in de kost, omdat zijn ouders arm zijn, maar de boer wrijft de jongen dit steeds in. Als de jongen op een dag tijdens het
 • boer
 • knecht
 • Een arme jongen werkt bij een boer. 's Zomers is er werk genoeg, maar 's winters niet. Toch mag hij ook dan bij de boer in de kost, omdat zijn ouders arm zijn, maar de boer wrijft de jongen dit steeds…

sage uit 1896
 • boer en de vrouw. Zij vreesde dat de knecht een beroerte had gekregen. Maar deze kwam spoedig tot zichzelf, en toen de boer
 • nachtgezicht geraakte zachtjes aan in vergetelheid. Maar nu gebeurde 't eens dat de boer zijn voormaligen knecht te Leeuwarden op
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht
 • dag blijkt dat hij zijn eigen haarlok heeft afgesneden. De knecht verlaat de boerderij om zijn noodlot te ontkomen, maar
 • boer
 • knecht
 • Een knecht kan niet slapen vanwege een voorgevoel. Elke nacht ziet hij drie mannen die een dode aankleden. Op een nacht besluit hij hier meer over te willen weten en snijdt een lok haar van de dode…

sage uit 1892
 • voor het huis aan de bedienden overlatende. De knecht was toevallig afwezig en twee dienstmeisjes waren te huis en besloten
 • leefde nu altijd hoog geëerd en geacht bij den familie, toen de familie een nieuwe knecht in huis nam. De knecht, Piet
 • het huis gehangen. Als er een nieuwe knecht in het huis komt werken, wordt de meid verliefd op hem. Ze gaan trouwen en
 • daarom wil de knecht haar voorstellen aan zijn ouders. Onderweg blijkt dat de knecht de zevende rover is, en dat hij wraak
 • boer
 • knecht
 • Terwijl de familie des huizes afwezig is, beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik van…
163.jpg