Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

42 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him
 • . Foldocht it dy hjir net?" "Tige boer, dat hoeft wier net oars." "Hwat is der dan?" "Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde
 • kast. De boer is bang, maar de knecht weet dat er een rijke boer uit de omgeving in de kast zit. Die heeft een affaire met
 • boer
 • geld
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie trije dochters. Op in joune kaem dêr in feint to meiden. De iene dochter wie 20 jier, de oare
 • 30, en de âldste 40 jier. De boer sei tsjin 'e feint: "Nimst dy fan twintich jier, dan krigst 20.000 goune mei. Nimst dy
 • Een boer heeft drie dochters die hij wil uithuwelijken. Hij belooft een knecht 20.000 gulden als hij met de 20-jarige
 • vraagt de knecht of de boer geen 80-jarige dochter heeft.
 • boer
 • geld
 • Een boer heeft drie dochters die hij wil uithuwelijken. Hij belooft een knecht 20.000 gulden als hij met de 20-jarige dochter trouwt, 30.000 als hij met de 30-jarige dochter trouwt en 40.000 als hij…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • boer
 • geld
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

mop uit 1970
 • koning, "er zit een krekel in. Je bent vrij en ik geloof dat je een echte waarzegger bent." Toen kreeg onze boer zoveel geld
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • worden. Tegen het einde van de dag verzucht de boer tegen een knecht van de koning "dat is de eerste al", doelend op het
 • einde van de eerste dag. De knecht die de ring heeft gestolen, denkt echter dat de boer ziet dat hij de dader is. Dit
 • boer
 • geld
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • DE OS DIE BURGEMEESTER WERD Er was eens een boer die heel veel geld had, maar helaas maar weinig verstand, want hij was
 • kwam, want er was weer geld nodig. De boer betaalde en ging weer terug naar zijn dorp. Telkens als hij kwam, kreeg hij
 • werkelijkheid naar een mede-student. Ze vragen van de boer veel geld opdat de os naar college kan gaan en examens kan afleggen. De
 • boer komt steeds terug en dan moet hij weer geld afgeven. Dan verklaren de studenten dat de os is afgestudeerd en
 • boer
 • geld
 • Een boer is dom. Hij heeft van een grappenmaker gehoord dat ze op de hogeschool van domme beesten knappe mensen maken. De boer besluit er zijn domme os heen te brengen. Een student brengt de os…

sprookje uit 1892
 • woonde. Eens gingen zij 's avonds uit en lieten de zorg van hun huis aan de knecht en de twee dienstmeisjes over. Nu wilde
 • het geval dat de knecht dringend werd weggeroepen en de twee meisjes besloten voor alle zekerheid alles voor en achter
 • heeft argwaan gekregen en weet te ontsnappen. Dan wordt een nieuwe knecht in dienst genomen. Hij maakt het dienstmeisje het
 • hof. Hij wil met haar trouwen en haar voorstellen aan zijn ouders. Hij neemt het dienstmeisje mee. Dan vertelt de knecht
 • boer
 • geld
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • gelegen, zal de baas der herberg in uwe kamer treden, om uw geld te stelen. Dan kunt gij de reis onmogelijk voortzetten, en ik
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • beproeven. Ze gaan op reis en komen een arm vrouwtje tegen dat om geld bedelt. De twee mannen geven haar niets. 's Nachts steelt
 • boer
 • geld
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1889
 • onder bezweek, en dood neerviel. De knecht krabde zich achter de ooren, en dacht na, hoe hij zich bij zijnen baas zou
 • Zuiden te trekken, waar geene raven zijn, en er daar geld mee te winnen. Zoo gezegd, zoo gedaan! Nadat hij de raaf gevangen
 • er vandoor. De knecht zegt tegen de boer dat zijn beest de waarheid kan vertellen. Hij laat de raaf krassen en zegt dat
 • op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven zijn. Hij gaat op reis en vraagt bij een
 • boer
 • geld
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht doen zij het spel met de vijl. De volgende
 • boer
 • geld
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • . En toe kòmme ze daor bi'j een grote boerderi'j; en daor gaon ze binne. Toe zeite: "Boer, kö gi'j soms nog een knechje
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • boer
 • geld
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1970
 • 122. Een boer die had een knech, en dèn was daor al lang gewes. Hi'j was ter al jong gekomme. De zat niks ien
 • . Toe zeit den boer tege dat knechje: "'t Is toch kolder a 'k dach; ik heb mien handschoene vegète. Wi gi'j die efkes hale
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een
 • kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of allebei?" "Allebei, sufferd!" 's Avonds
 • boer
 • geld
 • Een boer zegt zijn knecht zijn handschoenen te halen; deze zegt tegen de boerin en de meid van de boer hen allebei een kus te geven. De boerin gelooft het niet en de knecht roept naar de boer: "Een of…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • kostet jo hûndert goune." "Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer." In maand letter frege de boer
 • , maar dat als hij nog honderd gulden zou geven, het een stuk beter zou gaan. Opnieuw gaf de boer geld. Weer een maand later
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • boer
 • geld
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1967
 • Us heit tsjinne by de boer. Dat wie Hindrik Berga to Koudenburg by de Haule. De boer hie twa hynders, in swart en in
 • brún. It swarte hynder waerd siik. Foar dat sike hynder moast heit nei it Swartfean ta. Dêr wenne Hinse Jehannes de Boer
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de
 • manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De knecht besloot ook wat van het gezonde
 • boer
 • geld
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in feintsje. Sy sieten oan 't miel. Sy ieten meiinoar út ien pot. It wienen douwebeannen. It
 • feintsje siet der by mei de hannen oer inoarren. Hy sei: "Dy sil ik net ha." Hwant hy mocht gjin douwebeannen. Doe sei de boer
 • vroeg de boer om wat aardappels. De boer nam hem mee naar de schuur waar heel veel aardappels lagen. Hij hield de schep
 • ondersteboven en zei: " Zit op, die mee wil." De man schrok, maar de boer lachte, en schepte een zak vol met aardappels voor hem.
 • boer
 • geld
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • dat paard had gekocht. Deze zei van een man die op zijn knecht leek, alleen dan met een bochel. De boer kocht zijn eigen
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • boer
 • geld
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou en dy hienen in papegaei. Dy hiet fan Popke. Dy wie o sa tûk. Op in kear soenen de boer
 • en de frou nei stêd ta. De feint en de faem soenen salang op it hûs passe. De boer lei in tientsje op 'e tafel del en sei
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen
 • . De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze. Toen deed de meid haar rokken over haar
 • boer
 • geld
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze zich in de spookkamer op. Om klokke
 • boer
 • geld
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

sage uit 1967
 • : "Gean dan hinne en sjoch sels." Dat dienen se en 't wie sa. Mar doe't it de boer ter earen kom, sei er: "Noait wer sokke
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest
 • boer
 • geld
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1968
 • Imke de Jong wie arbeider by in boer, net sa fier fan Ljouwert ôf. Moarns moest er altyd it fé ophelje as der molken
 • sette dêrmei nei de fémerk ta to Ljouwert. 't Wie op in freed. Hy forkocht de kou fan 'e boer oan in koopman, dy't him
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met
 • houdt het geld. Hij verwijdert zijn bult en spoedt zich terug naar de boer met de mededeling dat een van de koeien verdwenen
 • boer
 • geld
 • Imke de Jong werkt als knecht bij een boer en moet iedere ochtend het vee ophalen als er gemolken wordt. Imke maakt met iets een bult op zijn rug, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Hij…

sage uit 1969
 • Tichte by de Godloas Singel hat in boer wenne. Hy hie ris hwat forkocht en dêr hied er gâns jild foar bard. Dat jild
 • roannen him tomjitte om him to biroven. Doe't de boer fornom dat der hwat oankom, gong er gau ûnder in omkeard skouke lizzen
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij
 • omgekeerde boot zitten. Toen vernam de boer dat op hem wachtten, om hem te beroven. Na een tijdje liepen ze weer verder, en de
 • boer
 • geld
 • Een boer kwam eens met een zak geld terug toen hij iets verkocht had. Op de terugweg zag hij twee mannen aankomen. Hij vertrouwde het niet, en verstopte zich onder een omgekeerde boot. De twee mannen…

mop uit 1969
 • Der wie in faem, dat wie net ien fan 'e snoadsten. Hja tsjinne by de boer. Op in kear doe wienen de boer en de frou
 • meimoar by de tafel. De boer en de frou wienen der ek by. Sy hienen 't iten sahwat dien, doe sei de faem tsjin 'e feint
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen
 • het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje geeft hem het geld en ze gaan samen vijlen
 • boer
 • geld
 • Een niet al te slim dienstmeisje werkt bij een boer. Een keer zijn de boer en boerin van huis en zegt de knecht tegen het meisje dat hij voor honderd gulden aan een mooie vijl kan komen. Het meisje…

mop uit 1969
 • Der wie in landhear, die sloech mei de boer syn frou om. Dat wist de feint. Op in kear sei er tsjin 'e boer: "Boer, nou
 • wol ik hjir wòl bliuwe, mar ûnder ien bitingst." "En dat is?" frege de boer. "Dat ik ienkear yn 't jier boer wêze mei en
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt
 • een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn en de boer knecht wanneer hij dat
 • boer
 • geld
 • Een landheer slaapt met de boerin zonder dat de boer dit weet. De knecht is hier echter wel van op de hoogte en zegt een keer tegen de boer dat hij wil blijven als hij eens per een dag boer mag zijn…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy wurke by de boer. Dy man waerd op in kear mei syn wiif troch de boer útnoege om dêr to jounpraten
 • . Doe't se dêr goed en wol wienen waerd it min waer. It bigoun to reinen en to tongerjen en to wjerljochtsjen. De boer sei
 • boer
 • geld
 • Man zal zijn vrouw op de voet trappen als ze bij op bezoek te veel gaat eten. De hond staat al snel na het begin op haar voet, waardoor ze stopt met eten. 's Nachts vindt de vrouw pap. Nadat de vrouw…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy forkocht in kou oan 'e slachter. Mar dy kou wie to djûr. De slachter hie der to folle foar bitelle
 • ." Doe gong er yn 'e nacht nei de boer ta mei syn feint. Hy hie sjitark meinaem. Mar dy boer hie hiel tafallich de jouns
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en zijn knecht.
 • boer
 • geld
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

mop uit 1979
 • De boer hie in feint. Se ieten mei har trijen út ien panne: de boer, de boerinne en de feint. Foar elk fan har lei in
 • stik spek, in stik foar de boer, in stik foar de frou, en in stik foar de jonge. Dy stikken spek leinen fansels yn 'e panne
 • draait het grootste stuk spek weer naar zichzelf toe. De knecht zegt hierop - al draaiend - dat dat erg duur is maar de boer
 • - draai terug - vindt juist van niet. De knecht neemt hierop de pan - die toch niet duur was - van de boer over en pakt het
 • boer
 • geld
 • Bij een boer eet men altijd gezamenlijk uit een grote pan. Het grootste stuk spek komt altijd voor de neus van de boer te liggen. Een slimme knecht die ook wel eens een groot stuk spek wil, draait de…