Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer
 • helpen
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

mop uit 1970
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • werd ontboden, was boer Krekel erg benauwd, maar hij durfde natuurlijk niet te weigeren en meldde zich aan het hof. De
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • worden. Tegen het einde van de dag verzucht de boer tegen een knecht van de koning "dat is de eerste al", doelend op het
 • einde van de eerste dag. De knecht die de ring heeft gestolen, denkt echter dat de boer ziet dat hij de dader is. Dit
 • boer
 • helpen
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • boer
 • helpen
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • ook eenen knecht, die hem sedert vele jaren diende. Als de zoon genoeg geleerd was en voor goed te huis bleef, zegde de
 • heer tot zijnen knecht: "Pier, jongen, nu zal ik met mijnen zoon mijn werk wel kunnen gedaan krijgen. Gij moet u op een
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen
 • boer
 • helpen
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

mop uit 1968
 • Der wie in pastoar, dy kom faek by in boerinne. De boer hie dêr net in goed each oer. Hy hie us murken dat, as de
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun
 • ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als beloning krijgen, aldus de boer. Als de boerin
 • boer
 • helpen
 • Een boer vermoedt dat zijn vrouw scharrelt met de pastoor en beveelt zijn knecht zich in de boom boven hun ontmoetingsplaats schuil te houden. De jongen zal een half pond tabak en een kwartje als…

sage uit 1966
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het
 • boer
 • helpen
 • Een smid kreeg ruzie met zijn sterke knecht en de knecht vertrok. Toen de baas even later in de smidse kwam, was het aambeeld weg. Het stond midden op de weg en de smid had de hulp van de boeren nodig…

sage uit 1967
 • boer dongstruije oer in stik lân. Hja hienen akkoarte, yn safolle tiid dan soe 't karwei dien wêze. Mar de beide mannen
 • Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit erg veel zin zich in te spannen. Als de
 • boer
 • helpen
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

sage uit 1967
 • Der wie in greate boerepleats, dêr wie 't net plús yn. It spoeke dêr. De boer prakkesearde der oer om der wei to wenjen
 • mei jild foar 't ljocht. Sûnt wie 't mei 't spoekjen dien en de boer koe der wenjen bliuwe.
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die
 • het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze zich in de spookkamer op. Om klokke
 • boer
 • helpen
 • In een boerenplaats is het niet pluis: het is een spookplaats. De boer looft een geldstuk uit voor zijn knecht als die het spoken kan laten ophouden. De knecht schakelt de dominee en samen stellen ze…

mop uit 1968
 • Yn Hollân wenne in evangelische boer, dy hie in katholische faem (waarschijnlijk in Dtsl. gehoord). De pastoar kaem sa
 • moest de jouns komme by dy en dy beam, dan soe hy dêr ek wêze en sa. De boer mat dêr fan witen ha, hwant hy sei tsjin 'e
 • knecht denkt dat het over hem gaat en roept verontwaardigd uit dat hij het meisje nooit zal helpen. De schaarsgeklede pastoor
 • Een pastoor doet met een katholieke boerenmeid ook wel eens iets anders dan alleen de biecht afnemen. De boer vermoedt
 • boer
 • helpen
 • Een pastoor doet met een katholieke boerenmeid ook wel eens iets anders dan alleen de biecht afnemen. De boer vermoedt dat er meer gaande is en stuurt zijn knecht eropuit om het 'stel' te bespioneren…

sage uit 1969
 • Op 't Wytfean wenne in feint by de boer. Dy feint strúnde in bult allinne om. "Jonge," sei de boer us op in kear tsjin
 • dêr to bringen. Nou moest de feint al dy bultsjes út elkoar struije. 't Wie in ein fan 'e plaets ôf. De boer sjocht út en
 • hoe het ermee ging, had de knecht nog helemaal niets gedaan. De boer zei dat als hij zo doorging, hij hem zou ontslaan
 • . Maar de knecht beweerde 's avonds alles af te hebben. Toen de boer weer wegging, keek hij nog even om. Hij zag opeens
 • boer
 • helpen
 • Een boerenknecht kreeg de opdracht de mest over een stuk land te verspreiden. Toen de boer tussen de middag kwam kijken hoe het ermee ging, had de knecht nog helemaal niets gedaan. De boer zei dat als…

sage uit 1974
 • Der wie in boer, dy forkocht in kou oan 'e slachter. Mar dy kou wie to djûr. De slachter hie der to folle foar bitelle
 • ." Doe gong er yn 'e nacht nei de boer ta mei syn feint. Hy hie sjitark meinaem. Mar dy boer hie hiel tafallich de jouns
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens
 • naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en zijn knecht.
 • boer
 • helpen
 • Slager gaat bij boer het geld van een te duur gekochte koe opeisen. De boer weigert, vlucht na bedreiging met wapens naar de soldaten die bij hem ingekwartierd zijn. Zij rekenen af met de slager en…

mop uit 1979
 • Der wenne in feint by de boer, dy mocht gjin beantsjes. As dy op tafel kamen, dan hâldde er de leppel omkeard en sa iet
 • in hiel krappe tiid en der kaem in dei, doe hienen se neat to iten. Doe gong er nei syn âld boer ta. Hy sei: "boer, ha jo
 • scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij
 • nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin - in een tijd van grote schaarste een
 • boer
 • helpen
 • Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin…

sage uit 1955
 • avonds zegt den boer tegen de knecht: 'Zijde nie bang?' 'Neie', zegt de knecht. 'Dan moete me vannacht is helpen. G'heet niks
 • nen boer. Nauw komt 's morgens de knecht in de stal. Hij zegt: 'Boer, wie heet er met da peerd weggewist?' Da was helemaal
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de
 • wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil pakken, maar de boer slaat haar en gooit haar in
 • boer
 • helpen
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil…

sage uit 1925
 • de knecht ontdekt en deze herkende in haar een meisje, met wie de boer vroeger had gevrijd. Gebieden hielp haar niet en
 • het schuim om de muil stond. Gedurende dat hele uur klonk over de weide alleen maar paardegetrappel. Een knecht van de
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en
 • boer
 • helpen
 • Een boerenknecht ontdekt dat een meisje, een vroegere minnares van de boer, met een zeef naar het weiland vliegt en daar de paarden van zijn baas berijdt.

sage uit 1903
 • , maar tegen de knecht zeidie: "Wil je me helpen? Dan krijg je ook je portie." Ze gonge na de hooiberg, maar er was niet te
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • ketel met goudgeld uit, begraven die weer en vertrekken. De bedelaar graaft met hulp van een knecht de ketel op. De volgende
 • boer
 • helpen
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sage uit 1968
 • dainde dr bie de boer ook n knecht. Toun t wicht in de kiste lag, dochde dei jong bie zok zulf: “Dat is toch begrodelk, dat
 • . Gung n zet veurbie en toun beleefden ze wat op boerderij. Boer was deur t kaarnhoes loopn en har n stem heurd deur t
 • ze krijgt is van goud. Later wordt ze ziek en sterft. De knecht steelt het gouden been uit de kist. Enige tijd na de
 • begrafenis horen de boer en boerin een stem die vraagt naar het been. Als beiden vragen of zij het been hebben ontkent de stem
 • boer
 • helpen
 • Rijke boeren hebben een dochter. Ze krijgt een wond aan haar been waardoor dat afgezet moet worden. Het kunstbeen dat ze krijgt is van goud. Later wordt ze ziek en sterft. De knecht steelt het gouden…

sage uit 1903
 • de soldaat tegen den boer niets, maar tegen den knecht zei hij: "Wil-je me helpen, dan krijg-je ook je portie." Ze gingen
 • spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om
 • spoken halen een ketel met gouden munten omhoog en verstoppen hem weer. 's Ochtends vraagt de soldaat de knecht om mee te
 • boer
 • helpen
 • Een boer woont in een boerderij waar het spookt. Als een oude soldaat komt bedelen, vraagt de boer of hij wil waken. Om middernacht ziet de soldaat zes spoken voorbij komen; hoge militairen die met…

sage uit 1963
 • verdelen. Maar 't was een ondeugende knecht, hij ging liever andere dingen doen dan werken. Maar dan kwam die boer en die zei
 • : ,Je hebt te weinig gedaan". Dan zei die knecht: "Eén zo, allemaal zo!" En dan deed de duivel 't werk, die zorgde dat de
 • liever andere dingen doen dan werken. Maar dan kwam die boer en die zei: "Je hebt te weinig gedaan". Dan zei die knecht: "Eén
 • Er was een boerenknecht, die had een akkoordje gesloten met de duivel. Maar 't was een ondeugende knecht, hij ging
 • boer
 • helpen
 • Er was een boerenknecht, die had een akkoordje gesloten met de duivel. Maar 't was een ondeugende knecht, hij ging liever andere dingen doen dan werken. Maar dan kwam die boer en die zei: "Je hebt te…

sage uit 1930
 • dienstmeisje en knecht het werk alleen niet aankonden: bij zulke gelegenheden ging de man de hulp van de kabouters inroepen, die
 • Een herbergier riep, als hij het zo druk had dat zijn dienstmeid en zijn knecht het werk niet aankonden, de hulp van de
 • boer
 • helpen
 • Een herbergier riep, als hij het zo druk had dat zijn dienstmeid en zijn knecht het werk niet aankonden, de hulp van de kabouters in. Deze gaven die hulp zonder te morren.
kabouter_49c.jpg

sage uit 1996
 • De woning aan de Maassluissedijk werd bewoond door een boer die als welgesteld bekend stond. Enige misdadige figuren
 • ruste hadden begeven. De boer werd wakker en toen hij bemerkte dat er iets gaande was, riep hij zijn huisgenoten. Er
 • Inbrekers verschaffen zich met hun hond toegang tot een boerderij. De boer wordt wakker en roept de bewoners bij elkaar
 • om hulp te gaan halen in de stad. In een mislukte poging de knecht tot staan te brengen, laat een inbreker de afdruk van
 • boer
 • helpen
 • Inbrekers verschaffen zich met hun hond toegang tot een boerderij. De boer wordt wakker en roept de bewoners bij elkaar. Er volgt een handgemeen waarin de bewoners gedood worden, op één boerenknecht…
104.jpg