Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie trije feinten. Dy slepten alle trije yn 't bûthús. As se even lein hienen, dan kamen der in
 • wist, dat er ien rekke hie. It wie altyd de gewoante dat de boer de feinten moarns rôp. Mar de oare moarns rôp de boer har
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op
 • een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op wacht zitten. Als de katten
 • boer
 • hooivork
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op…

Trefwoorden: boer, gewond, hooivork, kat, knecht, tovenaar


sprookje uit 1892
 • hooivork niet te raken was. Wat Anna had gevreesd, gebeurde. Zo gauw ze de grote weg waren opgereden, kwamen een paar als boer
 • de boer, maar hij stelde voor dat ze met de grote hooivork tot driemaal toe in het hooi zouden steken. Wanneer daar
 • heeft argwaan gekregen en weet te ontsnappen. Dan wordt een nieuwe knecht in dienst genomen. Hij maakt het dienstmeisje het
 • hof. Hij wil met haar trouwen en haar voorstellen aan zijn ouders. Hij neemt het dienstmeisje mee. Dan vertelt de knecht
 • boer
 • hooivork
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • boer
 • hooivork
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

mop uit 1973
 • De boer en syn feint wienen yn 't fjild. De boer moest in pear foarken brûke. Hy hie thús twa lizzen. "Helje se beide
 • boerinne: "Ik moest jimme beide even brûke." "Hwatte?" sei de boerinne. "Ja," sei de feint, "de boer hat it sein. Allebeide
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei
 • allebei?" kon de knecht de boer dit laten bevestigen. De jongen kon toen zijn gang gaan.
 • boer
 • hooivork
 • Een boer vroeg zijn knecht twee hooivorken te halen. In het huis waren de boerin en de meid aanwezig. De knecht zei tegen de boerin dat hij met hen beide naar bed moest van de boer. De boerin geloofde…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • krije wy dêr elk in plak fan." Doe't se dat de middeis op 'e tafel krigen, sei de boer tsjin 'e frou: "Hwat ha wy hjoed in
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • het spek is. In de zomer zegt de knecht tegen de boer dat er een haas loopt. De boer geeft toe dat het een haas is als de
 • boer
 • hooivork
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

sage uit 1969
 • by in boer, in sekere Van Es. Op in joun sit dy feint yn 'e herberch. Hy sûpt in stik of fjouwer buorrels op en dan en
 • sit yn 'e keuken. Hy kriget in great mes en snijt dy faem de kop heal ôf. De boer sjocht it. Dy rint nei de telle en
 • zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door. De boer stak met een hooivork in de man. De
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • boer
 • hooivork
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sage uit 1966
 • van. n Poossien later kreeg de boer ook n grode knecht. Die mos etzulfde verhaal aanheurn. Umdat die wat older was
 • koestal zit een schat verborgen.” Metien is ie vot. De andere dag vertelde de knecht alles aan de boer. Die zee: “Wie breekn
 • maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork, ontmoet een geest die hem vraagt of hij iets
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai
 • boer
 • hooivork
 • Voorouders van boer verzwijgen het verstoppen van een schat, waardoor hun geesten geen rust hebben en 's nachts lawaai maken op het erf. Nieuwe knecht, met een in een zakdoek gewikkelde hooivork,…

sage uit 1963
 • Dat verhaal van die boer of daggelder, die met z'n hooivork naar de wind stak heb ik ook wel eens gehoord in de Vlist
 • . Maar voor zover ik het heb begrepen, zou dat in Polsbroek gesitueerd zijn. Die boer of die knecht stak recht omhoog met die
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.
 • boer
 • hooivork
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.

sage uit 1892
 • ongeveer, en zij ging zitten op haar beenen zoodat zij met de groote hooivork niet te heffen was. De boer begaf zich nu te
 • . De boer weigerde dit maar stond toe dat zij met de groote hooivork driemaal in het hooi staken. Wanneer hij werkelijk
 • het huis gehangen. Als er een nieuwe knecht in het huis komt werken, wordt de meid verliefd op hem. Ze gaan trouwen en
 • daarom wil de knecht haar voorstellen aan zijn ouders. Onderweg blijkt dat de knecht de zevende rover is, en dat hij wraak
 • boer
 • hooivork
 • Terwijl de familie des huizes afwezig is, beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik van…
163.jpg