Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint
 • . Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit it
 • Die aufgebundenen Bohnensträucher. Durch Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van komt, zegt de nieuwe knecht dat het die dag af
 • boer
 • knecht
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

sage uit 1966
 • Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út
 • hiele nacht. Har pânse lit se achter. Dy leit by de boer op bêd." De greatfeint sei: "Lit my dan mar us yn dyn bêd sliepe
 • voort door de lucht. Haar pens laat ze achter bij de boer in bed. De oudste boerenknecht bood aan dat hij een nachtje met de
 • boerin weg zou gaan, zodat de jongste eens wat rust kon krijgen. Maar toen de boerin bij het bed stond, zei de knecht de
 • boer
 • knecht
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • op, die mee wil'. De knecht herinnert zich zijn eigen ontevredenheid. De boer draait de schep echter weer om en schept
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

mop uit 1967
 • Sit op, dy't mei wol! Der wenne in feint by de boer. Dy hie 't dêr wakkere bêst, mar hy wie oan 'e tiere kant. Hy mocht
 • in deainkelde kear dat der in beantsje by him troch 't kielsgat gong op dy manier. De boer seach it, mar hy sei neat. It
 • kreeg de knecht nooit veel eten binnen, maar de boer zei niets. Toen de knecht jaren later veel kinderen had, en weinig
 • hij en zei: "Zit op, die mee wil." De knecht begreep de les en de tranen kwamen in zijn ogen. Maar toen keerde de boer de
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht wilde beslist niet met de anderen uit dezelfde pan eten, maar durfde dit niet te zeggen. Daarom deed hij zijn lepel ondersteboven in de pan, en zei bij het eruithalen tegen de…

mop uit 1996
 • en een knecht. In de winter krijgt de knecht knolraap op zijn brood in plaats van kaas, en de boer zegt: 'Nee, dat is
 • en Kleinoog, een rijke boer en een arme boer, die mekaar steeds dwars zitten." G: "Nee, ik ben geen..." M: "Toch heeft u
 • boer
 • knecht
 • De verteller zegt geen moppen of grappige sprookjes te kennen.

sage uit 1963
 • boer
 • knecht
 • Vroeger was er hier een tuindersknecht en die moest aardekruien. Maar hij wilde naar de kermis en toen riep hij: 'Erop of erin!' en toen verspreidde alle aarde zich vanzelf over het land.

sage uit 1933
 • aandraven, en op zijn rug zat de knecht van de dorpstimmerman.*) "Het paard en hij zagen den pastoor en den boer niet, maar
 • I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer
 • houden van de duimstok van de knecht het paard vast, verlost de man uit de macht van de duivel door bij een kruisteken een
 • boer
 • knecht
 • Timmermansknecht die in de macht van de duivel is geraakt berijdt 's nachts een paard. De pastoor zet door het omhoog houden van de duimstok van de knecht het paard vast, verlost de man uit de macht…

sage uit 1970
 • niemand zegt ‘ga weg, jij varken’. Een nieuwe knecht zegt dit, en de vrouw verdwijnt.
 • boer
 • knecht
 • Een vrouw verdwijnt op een dag. Haar zoon, die elke ochtend de koeien naar de wei brengt, komt gewassen en gevoed terug. Het blijkt dat de vrouw zich onder de witte wieven bevindt. Ze wordt meegenomen…