Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • Ien hjirwei hat ris yn Zoutkamp oan 't wurk west. Dêr fortelden se dit forhael: Der wie in boer, dy krige in nije feint
 • . Hy en de lytsfeint leinen de hiele lange dei mar hwat yn 'e sinne to loaikjen. De trêdde dei frege de boer: "Hoe sit it
 • Die aufgebundenen Bohnensträucher. Durch Zauberformel aufgebunden, so dass der Knecht nach der Kirmes gehen kann.
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van komt, zegt de nieuwe knecht dat het die dag af
 • boer
 • knecht
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

sage uit 1979
 • Oege wie arbeider by in boer. Dy boer hie twa sike hynders, dêrom stjûrde er Oege nei greate Wopke fan Kûkherne, de
 • mei en roun doe it hiele ein. "Dy duvelse keardel hat my dêr falle litten", sei er tsjin 'e boer. Hwant hy wist wol dat
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht
 • al gauw dat een van de paarden kerngezond is. Hij geeft de knecht daarom twee flesjes met medicijnen mee en een potje met
 • boer
 • knecht
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

mop uit 1977
 • Der wie in boer, dy hie in moaije frou en in moaije dochter. Hy hie ek in feint, en dy feint dy woe wolris mei dy
 • froulju op bêd. Op in kear, doe wie de boer fuort, doe sei de feint ûnder 't kofjedrinken tsjin 'e beide froulju: "Ik bin
 • heeft vervolgens geslachtsgemeenschap met de vrouwen. Als de boer thuiskomt, zegt de boerin dat de knecht heel knap is omdat
 • aangegeven plaats gevonden worden, zijn de vrouwen overtuigd van de gaven van de knecht. De knecht ziet verder dat de vrouwen
 • boer
 • knecht
 • Boer, Klaes de
 • Een boerenknecht wil graag met de boerin en de boerendochter naar bed. Hij maakt de vrouwen wijs dat hij helderziend is: hij voorspelt dat kwijtgeraakte lepeltjes onder het stro in de koeienstal…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • gaauw nor ’t kerkhof”. Den bouwmeister schrok hèvig. Hé’j wier bar bang. En smiddags on toffel zèj hé’j tegen den boer: “Ik
 • Sprekende paarden voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • boer
 • knecht
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • 'Paarden' voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • die praten en voorspellen de dood van de andere knecht. Die schrikt ontzettend. De volgende dag bij het ontbijt vertellen
 • willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden zullen gaan praten. Deze knecht gaat 's nachts
 • boer
 • knecht
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL VOORZEGT EEN BEVALLING.. De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht. De boer zond zijn
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • boer
 • knecht
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 1978
 • . Der wienen in feint en in faam, dy soenen tegearre te riden, mar de boer sei: 'Jim moatte dêrom tinke—dit wurdt jim lêste
 • reis'. 'No, it moat net mâlder', sei de faam, 'wy komme strak wer thús'. De boer sei noch ris: 'Dat fertrou ik net'. Hy hie
 • Een boer waarschuwt zijn knecht en de vriendin van de knecht, dat ze beter niet kunnen gaan schaatsen omdat hij
 • voorspelt dat dat hun laatste tocht zal zijn. De knecht en het meisje lachen erom en gaan toch. Op de terugweg rijden ze in een
 • boer
 • knecht
 • Een boer waarschuwt zijn knecht en de vriendin van de knecht, dat ze beter niet kunnen gaan schaatsen omdat hij voorspelt dat dat hun laatste tocht zal zijn. De knecht en het meisje lachen erom en…

sage uit 1901
 • met de helm was geboren. Die boer kwam op 'en goeie morgen met de knecht oit 'et land. De knecht jukte een gang melk
 • . "Gaan op zaai, maat", zaai de boer. De knecht keek vreemd op want de weg was breed en er kwam niks an. "Gaan op zaai, maat
 • op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij waarschuwt eens tevergeefs zijn knecht om
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters
 • boer
 • knecht
 • Met de helm geboren man kan gebeurtenissen voorspellen, waar hij niet gelukkig mee is. Zo kan hij, voordat de botters op zee iets merken, voorspellen dat er hoog water komt, en ook de dood. Hij…

sage uit 1964
 • : “Binnen ie gustroavend nog mit de woagen uut west?” “Nee”, zee d’ ander, “dei knecht was bie ‘n boer.” “As oagen van ‘t aarf
 • Veurgezicht is gain biegeleuf, dat wait ’k uut ondervinnen. ’k Heb daind bie ’n boer, dei zo moar zeggen kon, dat d’r
 • tevoren nog met de wagen weg was geweest. Toen die zei dat de knecht bij een boer was, zei de boer dat als hij iemand van het
 • Uit ondervinding weet ik dat het voorgezicht geen bijgeloof is. Een boer waar ik diende kon zo maar zeggen of er een
 • boer
 • knecht
 • Uit ondervinding weet ik dat het voorgezicht geen bijgeloof is. Een boer waar ik diende kon zo maar zeggen of er een dode zou komen. Wie het was wist hij niet, maar meer dan eens kwam het uit. Hij…

sage uit 1981
 • [Wit:] Nen man, wel den knecht har, den mos der 's nachens ok wa oet en at der woar braand was, dan zag den n braand
 • Een boerenknecht kan voorspellen waar een brand komt en dat er iemand gaat sterven. Over de branden waarschuwt hij
 • boer
 • knecht
 • Een boerenknecht kan voorspellen waar een brand komt en dat er iemand gaat sterven. Over de branden waarschuwt hij mensen wel van tevoren, maar niet over wie er gaat sterven.