Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • knecht
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1980
 • Getrouwd met een heks Een boer kreeg een zoon. Het kind was bij de geboorte goed gezond, maar na een paar dagen scheen
 • het weg te kwijnen. Het huilde soms aan een stuk door. De misère begon om vijf uur 's morgens als de knecht op de
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de
 • de zoon van de boer is. Hij moet boeten omdat de boerin te veel geld laat betalen voor de boter. De knecht laat haar
 • boer
 • knecht
 • De zoon van de boer huilt aan een stuk door wanneer de knecht op de boerderij is. De boer spreekt hierover met de knecht, maar die zegt onschuldig te zijn. De knecht komt thuis en ziet zijn vrouw…

sage uit 1973
 • Der kaem ris in as frou forklaeide keardel op in joun by in boer. "Kin ik hjir oernachtsje?" frege dy. De boer liet har
 • Een vrouw, in mannenkleren, vroeg eens aan een boer een overnachtingsplaats. De boer vertrouwde het niet en vroeg zijn
 • knecht de "vrouw" wat noten toe te gooien. Die ving ze met de knieën tegen elkaar gedrukt, waarmee de man zich verraadde.
 • boer
 • knecht
 • Boer - van der Berg, Rinskje de
 • Een vrouw, in mannenkleren, vroeg eens aan een boer een overnachtingsplaats. De boer vertrouwde het niet en vroeg zijn knecht de "vrouw" wat noten toe te gooien. Die ving ze met de knieën tegen…

sage uit 1974
 • eins noait. Op in joun kaem der in frommes. De boer syn knecht fortroude it net rjocht, dy tocht: it kin wolris in keardel
 • sliepen, brochten se dat 'frommes' nei de skuorre ta, om dêr yn 't hea to sliepen. De boer en de knecht gongen net op bêd. Se
 • doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt ontmaskerd als man en de boer en de knecht
 • zegt tegen zijn maten dat ze de volgende nacht met zijn achten zullen zijn. Ook die nacht houden de boer en de knecht
 • boer
 • knecht
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt…