Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • It lean fan 'e wrâld In boer wie ûnderweis. Hy rûn op in bekend paad en wist, dat er aansen by in saad lâns kaam. Dy
 • bear ûnderyn en dy freget: 'Och boer, help my hjir asjeblyft út. Ik ha fan alles al besocht, mar ik kin der út mysels net
 • zitten. De boer is de vos zeer dankbaar. De boerin voelt echter niets voor het plan. Ze laat de knecht een val in het
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De
 • boer
 • knecht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1972
 • Der wie in boer, dy moest fan 'e plaets. De rintmaster hie dat bioardere. Dat wie de lânhearre goed, dy liet altyd
 • alles oan 'e rintmaster oer. Mar de boer seach rare sneu; dy woe graech op 'e plaets bliuwe. Dêrom stjûrde hy in brief nei
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • boer
 • knecht
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

sprookje uit 1799
 • 12. Hoeveel Goden zijn er? Een boer uit Bakel kwam eens te Rome en werd door den Paus in verhoor ontvangen. Deze vroeg
 • Bosch, op het einde wereld, in een land, waar men zijn aarde brandt, zijn paarden eet, waar men door de schoorsteen in huis
 • Boer vertelt paus dat hij uit een land komt waar de aarde wordt gebrand, paarden worden gegeten, de knecht bij de vrouw
 • boer
 • knecht
 • Boer vertelt paus dat hij uit een land komt waar de aarde wordt gebrand, paarden worden gegeten, de knecht bij de vrouw slaapt en de man bij de meid, men het huis binnenkomt door de schoorsteen. Het…

mop uit 1966
 • De boer en boerinne wienen de hiele dei fuort. Doe moesten de feint en de faem op it hûs passe. Der stienen seane
 • de papegaei, frege se: "Hoe is 't juster gong?" Doe sei de papegaei: "Toen de wereld van koper was, ging de panne van
 • Bij afwezigheid van de boer en boerin bakt de meid niet aardappels op, maar bakt pannekoeken. Om de papegaai niet te
 • ochtend vraagt de boerin aan de papegaai hoe het was gegaan. De papegaai zegt dat de wereld van koper was, en doet het bakken
 • boer
 • knecht
 • Bij afwezigheid van de boer en boerin bakt de meid niet aardappels op, maar bakt pannekoeken. Om de papegaai niet te laten zien wat ze gaat doen hangt ze over de kooi van de papegaai die een…