Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boeren, 'maar z'n kop zat verkeerd en toen wij 'm weer terug wilden draaien ging-ie dood.'
 • boer
 • kop
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

mop uit 1966
 • de Boer fortelde)
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen
 • boer
 • kop
 • Boer, Evert de
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen. Zijn maat Jan helpt hem hierbij. Als het dier getild wordt, maakt het veel lawaai…

mop uit 1998
 • haas rende door. Even verderop stond een boer op zijn graaf (een spitschop) te leunen. De haas rende op de boer af en zag
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer
 • boer
 • kop
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer aan, splijt in tweeën, kleeft vervolgens weer aaneen en loopt door.

sage uit 1970
 • aovend had dén boer gezeid: "Grarus, gi'j mot petroalie hale". Toe geet e petroalie hale ien een bierfles. En hi'j geet taor
 • ?" En toe sloeg hi'j met te fles van zich af. En toe sloeg hi'j um op te kop. Mao 's marges, 's maars kump mien groffader 't
 • kop. 's Morgens ziet hij, dat de andere knecht de hele kop kapot heeft. Die is nu van dat grapje (het weerwolven) verlost.
 • boer
 • kop
 • Een man moet 's avonds laat petroleum halen in een biefles, ziet op het pad een weerwolf, slaat hem met de fles op de kop. 's Morgens ziet hij, dat de andere knecht de hele kop kapot heeft. Die is nu…

sage uit 1964
 • een kier een vremde kat aan de melk. Den boer grep een stuk holt en gaf de kat daormet een klap oave de kop. Bloeiend ging
 • 304. Aan den diek ien Old Zèvender wonen een tachtig, negentig jaor geleje een heks. Bi'j een boer ien de buurt kwam op
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks
 • boer
 • kop
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • de knecht eropuit, en toen bleek de boer dood in het vel op de dam te liggen.
 • boer
 • kop
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

sage uit 1968
 • As der in fôlle geboaren woarde hong de boer it fûlens yn 'e beam. Die er it net, dan woarde de fôlle kreupel, seinen
 • se. Oaren seinen, dan roan er mei de kop foardel.
 • kop naar beneden zal lopen.
 • boer
 • kop
 • Boeren hangen de nageboorte van het veulen in een boom om te zorgen dat het dier niet kreupel zal worden of met zijn kop naar beneden zal lopen.

sage uit 1967
 • Fan in jonge dy't noait bang wie. Der wenne ergens in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. Dy lytsfeint stie
 • foar neat, hy wie nergens bang foar. De greatfeint en de boer koenen har dat net bigripe. Hja sprutsen togearre ôf, de
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet
 • opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer vertelde dat hij niet een spook, maar de
 • boer
 • kop
 • De oudste knecht van de boer wachtte, verkleed als een spook, de jongste knecht op een bruggetje op. Toen hij niet opzij wilde gaan, sloeg de jongste knecht het spook het water in. Toen de boer…

sage uit 1967
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan
 • boer
 • kop
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan. Ook met zijn kippen is iets vreemds aan de hand: ze kunnen praten, maar leggen…

sage uit 1967
 • boeren hjir altyd heech yn 'e beam, dan soe de fôlle de kop heech hâlde, mienden se.
 • boer
 • kop
 • Het volk was vroeger bang voor de kwade maandag. De beesten werden op maandag nooit buiten gelaten. Als Petrus Bededictus op maandag zou zichten, dan zichtte hij op zaterdag vast een klein hoekje. Dan…

sage uit 1974
 • net mear, dat yn 'e groun siet. Hy meande de kop der ôf, en meande doe gewoan troch. De boer seach it en sei tsjin 't
 • Yn Spyk (Grinslân) wenne in boer, dy moest in ûngetider ha. Hy gong nei Grins ta, dêr't de ûngetiders op 'e merk
 • ze ruilen. Het mannetje maait zo hard dat hij het haarspit niet ziet en de kop er af maait. Als de boer vraagt of hij dat
 • Boer kan slechts een klein mannetje als maaier krijgen. Eerst gaat de boer voorop, maar het mannetje maait zo hard, dat
 • boer
 • kop
 • Boer kan slechts een klein mannetje als maaier krijgen. Eerst gaat de boer voorop, maar het mannetje maait zo hard, dat ze ruilen. Het mannetje maait zo hard dat hij het haarspit niet ziet en de kop…

mop uit 1979
 • In boer en boerinne hienen in faem, dy hâldde tige fan lekker iten en drinken. As se it lappe koe dan slynde se it iene
 • Omdat een papegaai de schranspartijen van de boerenmeid aan de boer dreigt de verklappen, zet de meid het dier een
 • koperen emmer over de kop. Nadat ze de papegaai het zicht ontnomen heeft, begint ze heerlijke maaltijden te bereiden. Als de
 • boer
 • kop
 • Omdat een papegaai de schranspartijen van de boerenmeid aan de boer dreigt de verklappen, zet de meid het dier een koperen emmer over de kop. Nadat ze de papegaai het zicht ontnomen heeft, begint ze…

mop uit 1978
 • Der wie in faem, dy tsjinne by in boer. Dy faem hie it dêr net sa bêst fan iten en drinken. As de boer en de frou net
 • thús wienen iet se wol ris hwat op, mar hja hienen in papegaei, dy forklapte dat altyd. Op in kear wienen de boer en de
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet
 • koperen emmer over de kop. Als ze de papegaai het zicht ontnomen heeft, begint ze snel wat eieren en pannenkoeken te bakken
 • boer
 • kop
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet zo goed verzorgd wordt. Omdat de papegaai de schranspartijen van de meid altijd…

mop uit 1969
 • rare, dat wie to gek. Ta straf plukt de boer de hoanne de kop keal. Op in joune joech dy boer in feestje. De hoanne kom ta
 • Der wie in boer, dy hie in hok mei hinnen en dêr hied er in hoanne by. Dy hoanne, dy trêdde de hinnen, dat wie yn 't
 • Een haan ging zo tekeer met de kippen, dat de boer hem zijn kop kaal maakte. Op een avond gaf de boer een feestje. De
 • boer
 • kop
 • Een haan ging zo tekeer met de kippen, dat de boer hem zijn kop kaal maakte. Op een avond gaf de boer een feestje. De haan moest voor straf op de piano zitten en iedereen zijn plek wijzen. Tegen een…

mop uit 1979
 • Der wie in boer dy hie twa mieren hierd, dy't in hiel great stik greidlân meane moesten. De iene like hwat âlder as de
 • oare en dêrom ornearre de boer dat de jongste mar foarop moest en de oare, de âldste achter him oan. Mar dy achterste koe
 • Een boer geeft twee maaiers - een jonge en een wat oudere - opdracht een stuk land te maaien. Het valt de jonge maaier
 • al gauw op dat de oudere maaier zo snel maait. Als de oudere maaier ineens de kop van het haarspit afmaait, weet de jonge
 • boer
 • kop
 • Een boer geeft twee maaiers - een jonge en een wat oudere - opdracht een stuk land te maaien. Het valt de jonge maaier al gauw op dat de oudere maaier zo snel maait. Als de oudere maaier ineens de kop…

sage uit 1970
 • 3.21. Op 't gehucht H ... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • boer
 • kop
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1889
 • meer voort durfde. Toen de boer het paard bij den kop vatte, om het aldus vooruit te krijgen, ziet hij opeens vlak voor
 • het Paardskerkhof en ligt dicht bij het dorp Veldhoven naast den grintweg. Men heeft mij nog verzekerd, dat een boer, die
 • het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen is blijft het paard weg. Boer die op een
 • paard niet meer verder wil. Als hij zijn paard bij de kop pakt ziet hij het witte paard zich oprichten en wegrennen.
 • boer
 • kop
 • De verschijning 's avonds van een wit paard betekent in de tijd van pest een nieuw sterfgeval. Nadat een bedevaart kan het paard gebruikt worden om de doden te begraven. Zodra de ziekte is verdwenen…

sage uit 1925
 • DE DUIVEL VOORZEGT EEN BEVALLING.. De vrouw van een boer uit Bunde moest bevallen. Het was al nacht. De boer zond zijn
 • einde raad sprong hij van den bok en wilde het paard bij den kop pakken en het zoo verder leiden. Maar toen kwam daar een
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas
 • boer
 • kop
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

mop uit 1899
 • de kop afgesneden. Pastoor beklaagde zich. "Och," zei de boer, "dat is voor jou niks: jij kunt wel andere koppen maken."
 • Een pastoor was te vrij met de vrouw van een boer. De boer betrapte hem. "O," zei de pastoor: "Gij hebt wel een kind
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder
 • hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de pastoor, en antwoordt op de klacht van de
 • boer
 • kop
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de…

sage uit 1966
 • Yn Harkema mocht der op 'e joun, as de boer mei 't wurk ophâldde, net in lêch strie op 'e telle lizzen bliuwe, hwant
 • Voor de nacht moet alles opgeruimd worden, zoals stro op de dorsvloer, schoonmaken van de karn, afwassen van kop en
 • boer
 • kop
 • Voor de nacht moet alles opgeruimd worden, zoals stro op de dorsvloer, schoonmaken van de karn, afwassen van kop en schotels. Anders gaan verkeerde handen 's nachts aan het werk.

sage uit 1957
 • veulen zonder kop. De grap loopt echter verkeerd af doordat het veulen van angst in een sloot springt en verdrinkt. De
 • boer
 • kop
 • Een paar kwajongens halen een grap uit met een veulen. Ze binden een zware brijpot gevuld met stenen en ijzer om het nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele…

sage uit 1933
 • leden begon te beven, en geen poot meer verzetten wilde. Toen de boer 't bij den kop vatte, om het zoo vooruit te krijgen
 • gekomen was. De plaats waar ze de laatste maal gezien werd, heet nog het Paardskerkhof. Een boer, die in het schemerdonker met
 • boer
 • kop
 • Het 'witte paard' was iedere avond te zien in Veldhoven. De pest brak uit in het dorp en iedere verschijning van het paard was de voorbode van nieuwe sterfgevallen.

mop uit 1974
 • Der wienen in boer en in boerinne, dy hienen in papegaei. Hja hienen ek in feint en in faem. Dy boer en boerinne wienen
 • 't op in kear dat de boer en de boerinne wer op bisite wienen. De faem en de feint wienen wer togearre thús. "Wachtsje
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van
 • huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de boer de schranspartijen altijd verraadt
 • boer
 • kop
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…

mop uit 1969
 • minske bêst en sa gebeurde it dat de boer him dy nachts forsinde en ynpleats fan de jonge de mem de kop ôfsloech. De oare
 • jonge en hy mei 't jild nei hûs ta. Dêr seach de boer him. "Hoe ha wy it nou," sei de boer, "ik hie dy doch de kop ôfslein
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn
 • moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn moeder ging de knecht naar de markt. Hij
 • boer
 • kop
 • Een boer zei eens kwaad tegen zijn knecht dat hij hem die nacht de kop zou afhakken. De jongen liet die nacht zijn moeder op zijn plek slapen, en de boer vermoordde haar. Met het lichaam van zijn…

sage uit 1972
 • Der wie in boer yn Twizelerheide, dy hie in baerch, dy krige biggen. Mar dy baerch, dy wie sa lulk, dat it wie net
 • fortroud dat er by de biggen wie. Dan biet er se allegear dea. Doe helle de boer der in man by. Dy aeide de baerch even oer de
 • . Toen beet ze ze allemaal dood. De boer haalde er een man bij, die de zeug over de kop streek en toen was het goed. (Die man
 • Een boer had een zeug met biggen, maar de zeug was zo "lelijk", dat het niet vertrouwd was haar bij de biggen te laten
 • boer
 • kop
 • Jong - de Boer, Aefke
 • Een boer had een zeug met biggen, maar de zeug was zo "lelijk", dat het niet vertrouwd was haar bij de biggen te laten. Toen beet ze ze allemaal dood. De boer haalde er een man bij, die de zeug over…