Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan
 • een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe. De vrouw is tevreden en kan er wol van
 • boer
 • kussen
 • Een boer wil zijn koe verkopen en zegt dat zijn vrouw met alles tevreden is. Een paar kooplui geloven dit niet en gaan een weddenschap aan. Ze geven de boer eerst een schaap mee in ruil voor de koe.…

sage uit 1955
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • boer
 • kussen
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • boer
 • kussen
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

mop uit 1969
 • Der wienen in boer en in frou en in feint en in faem. De boer wie mei de feint op it lân oan 't freedzjen. It frear ta
 • en de boer sei: "Hwat wurde my de hannen kâld." Hy sei tsjin 't feintsje: "Gean dû us even nei hûs ta en helje myn moffen
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn
 • knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij beide van de boer moet gebruiken. Als bewijs
 • boer
 • kussen
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij…

sage uit 1971
 • Heksenkrans in kussen
 • zelfs bij windstil weer. De boer vroeg raad aan de duivelbanner. Die zei dat hij anderen niet meer van alles moest geven en
 • niet meer moest helpen. Ook mocht hij een bepaalde vrouw niet meer binnen laten. En de krans die ze in zijn kussen vonden
 • boer
 • kussen
 • Een boerderij was betoverd. De koeien stonden er altijd te razen, de hond werd dood gevonden, de deuren klapperden zelfs bij windstil weer. De boer vroeg raad aan de duivelbanner. Die zei dat hij…

sage uit 1892
 • Het gebeurde vroeger veel, dat als er een nieuwe knecht of meid bij een boer kwam, dat deze zoodra ze maar even binnen
 • kist wordt gelegd, legt men onder in de kist een laagje stroo en onder het hoofd een bosje stroo voor kussen.
 • boer
 • kussen
 • Diverse volksgebruiken: initiatierite voor nieuwe knecht; meerdere kleinkinderen met zelfde naam als opa; stro onder een dode.

sage uit 1889
 • een knaapje voortdrentelen dat, naar 't hem toescheen, niet ouder dan eenige maanden zijn kon. 'Wel,' dacht de boer bij
 • houten stel waarin een kind leert loopen) nog geene reizen ondernemen.' Met had onze boer t' menneke ingehaald en trad hij
 • boer
 • kussen
 • Man die kabouter ontmoet en hem tabak geeft merkt 's avonds dat zijn tabaksdoos niet leeg raakt. De volgende ochtend is de doos echter leeg.

mop uit 1651
 • Een boer quam in de stat en viel wacker op sijn gat. Een stedeling, dit siende, seyde: 'Onse straeten sijn niet gewent
 • van soo plompe boereschoenen betreden te werden.' 'Al is de straet noch so groots', seyde den boer, 'sij custe nochtans
 • Een boer kwam in de stad en viel op zijn achterwerk. Een stedeling zag dit en zei dat de straten in de stad niet gewend
 • waren om met schoenen van boeren betreden te worden. De boer antwoordde dat de straat anders wel zijn achterwerk had gekust.
 • boer
 • kussen
 • Een boer kwam in de stad en viel op zijn achterwerk. Een stedeling zag dit en zei dat de straten in de stad niet gewend waren om met schoenen van boeren betreden te worden. De boer antwoordde dat de…

mop uit 1881
 • Een boer besluit om zijn koeien te verkoopen en praat er over met zijn zoon. Die stelt voor dat hij ze wel naar de
 • boer
 • kussen
 • Een boerenzoon brengt zijn koeien niet naar de markt maar naar een non en bij de derde koe besluit de vader hem te volgen, ziet de zoon met de non bezig en wil ook meedoen om nog iets aan zijn koeien…

sage uit 1963
 • Vroeger verbouwde bijna iedere boer hier in de streek een klein stukje, laten we zeggen een enkele vierkante meter
 • Vroeger verbouwde bijna iedere boer hier in de streek een klein stukje kamille. Er kwam een soort geelachtig, fijn zaad
 • boer
 • kussen
 • Vroeger verbouwde bijna iedere boer hier in de streek een klein stukje kamille. Er kwam een soort geelachtig, fijn zaad vanaf en dat lieten ze bij de olieslager slagen. Die olie werd bewaard in een…