Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

151 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • dy faam krige smjucht op him. Sadwaandekaam er dêr wol gauris oan 'e doar. Njonkenlytsen krige de boer erch yn wat der
 • The Penniless Wooer: Patch of Land
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • boer
 • land
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sprookje uit 1930
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • 't ains met nkanner. Duvel zol twei joar laank ales hemmen wat boven de grond gruide op boer zien laand, en boer zol
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boer
 • land
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sage uit 1937
 • voorspeld was, door iemand die de schepen door het land zag zeilen.
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.
 • boer
 • land
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • ze de volgende dag op het land komen, zijn de pannekoeken verdwenen, en is al het hooi in oppers gezet.
 • Boer B.
 • boer
 • land
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1978
 • De smid en de mûne dy't oer 't lan kuiere 'Der waurd ek ferteld, dat de smid fan Earnewâld foar in boer, dy't lân oan
 • 'e feart hie, de wettermûne fersjoude. Sadree't der in stik lân fan dy boer ûnder wetter kaam te stean, koe er de smid
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat
 • hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.
 • boer
 • land
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.

sage uit 1978
 • wêze, dat it meand wie, dat it op swee lei, en de oare moarus, as de boer ris sjen soe, hoe't it like, dan stie it al yn
 • boer se al oppakt hie. Dat der wie in bulte spoekerij yn dat lân' (A.B.-S.).
 • vaak zomaar verplaatst of verdwenen. Dit is te wijten aan spokerij op het land.
 • boer
 • land
 • Bij de `Spoeketsiene' worden de rijen gemaaid gras op onverklaarbare wijze in hooioppers neergezet. Bovendien zijn ze vaak zomaar verplaatst of verdwenen. Dit is te wijten aan spokerij op het land.

mop uit 1966
 • de Boer fortelde)
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen
 • boer
 • land
 • Boer, Evert de
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen. Zijn maat Jan helpt hem hierbij. Als het dier getild wordt, maakt het veel lawaai…

mop uit 1966
 • Thyl Ulespegel wenne by de boer. Hy waerd der op útstjûrd mei in weinfol dong. "Dû mast it sa birêdde," sei de boer
 • , "dat it lân de dong rûkt." "'t Komt yn oarder, boer", sei Thyl. Doe gong er hinne en rydt mei it weinfol dong de ikkers
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 13: Ulespegel laat het land de mest ruiken.
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet
 • berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land, 'ruik, land, ruik!' roepend en komt met een
 • boer
 • land
 • Tijl Uilenspiegel is boerenknecht en wordt uitgestuurd met de mestwagen. De boer zegt dat Tijl het land zo moet berijden, dat 'het land de mest ruikt'. Tijl gaat aldus met de wagen over het land,…

mop uit 1966
 • dien wurk jown. Doe gong Thyl nei de boer. "Kenstû alles fan 't boerewurk?" frege de boer. "Alles", sei Thyl. "Goed, dan
 • komst by my yn 't wurk." De oare deis stjûrde de boer Thyl nei 't lân ta om dat to eidzjen. "Earst mar ien tine", sei er
 • niet meer voor de kleermaker te werken. Tijl probeert het nu als boerenknecht en moet van de boer het land gaan eggen 'met
 • één tand'. Tijl slaat prompt alle tanden op één na uit de eg. Ook de boer is erg ontstemd over Tijls domheid en weer is
 • boer
 • land
 • Tijl Uilenspiegel werkt als knecht bij een kleermaker. De kleermaker vraagt hem een paar mouwen in een jas te 'smijten'. Tijl hangt de jas op en begint met de mouwen te smijten maar het lukt hem niet…

sage uit 1966
 • Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in
 • hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau: "Forhoal jo hwat, boer
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een
 • kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van zijn beste beesten geslacht is; de
 • boer
 • land
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

mop uit 1967
 • Thyl Ulespegel moest foar de boer oan 't dongriden. De boer hie sein: "Dû mast it sa dwaen, dat de bulten elkoar rûke
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 13: Ulespegel laat het land de mest ruiken.
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles
 • op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"
 • boer
 • land
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

mop uit 1966
 • It teltsje fan de wûnderpot. Der wie ris in boer, dy hie in poep yn 't wurk, dy't foar him meande. De boerinne brocht
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had
 • boer
 • land
 • Tijdens de schaft bracht een boerin een pruttelende pot eten naar de mof, die op het land aan het werk was. De pot had niet op het vuur gestaan, en de mof wilde deze wonderpot wel kopen van de boerin.…

mop uit 1994
 • Een boer en een knecht werken op het land. Als ze 's avonds thuiskomen, staat er een pan boerenkool op tafel. De boer
 • gaat dat zo door, en de boer begint het een beetje zat te worden. Als de boer en de knecht weer van het land komen en er
 • Een boer en zijn knecht krijgen elke dag boerenkool te eten. Op een dag gooit de boer de pan het raam uit. De knecht
 • boer
 • land
 • Een boer en zijn knecht krijgen elke dag boerenkool te eten. Op een dag gooit de boer de pan het raam uit. De knecht gooit er een stoel achteraan: hij denkt dat ze buiten gaan eten.

mop uit 1971
 • Dêr wie in boer dy hie in hjitte dochter. Doe moast dy boer in feint ha. Doe kaem der ien by him to bistellen. Doe sei
 • - : O boer, hwat hat dy koe in moai jaer. Doe tocht er: Dy moat 'k ha. Hy hierde dy feint. De feint bistege him mar. De oare
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier
 • beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn, ziet het meisje een grote vogel vliegen. De
 • boer
 • land
 • Een boer heeft een hitsige dochter en zoekt derhalve een domme knecht. Hij neemt de knecht in dienst die van een stier beweert dat deze mooie uiers heeft. Als de knecht en de dochter op het land zijn,…

mop uit 1995
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij zegt: "Niet drinken, dat water is vergiftigd
 • ." "Was sagen Sie?" Zegt de boer: "Sie mussen mit zwei Hände trinken."
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in
 • het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met twee handen moet drinken.
 • boer
 • land
 • Een boer loopt op zijn land en ziet iemand uit een sloot drinken. Hij waarschuwt dat het water giftig is. Als de man in het Duits vraagt wat hij zegt, antwoordt de boer in het Duits dat de man met…

mop uit 1968
 • Der wie in boer dy harke nei de waerbirichten foar de radio. Doe hearde er dat der sein woarde: "Verwacht wordt in 't
 • midden van het land droog weer." Hy hie in stik hea to lizzen, dat doe gong er hinne en brocht alle hea nei 't midden fan 't
 • Regen in het midden van het land
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • hooi naar het midden van zijn land.
 • boer
 • land
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

sage uit 1968
 • tobek, dan gongen dy soldaetsjes wer ta de hurddobbe yn. Der wie ek in boer, dy hie sa'n duvelsboek; Hy wie op in kear oan
 • eens een boer met zo'n toverboek. Op een keer las hij eruit tijdens het mest strooien. Er kwamen allemaal roeken
 • aangevlogen, en die scheurden alle mesthoopjes uit elkaar. De mest was zo heel snel over het land gestrooid.
 • boer
 • land
 • Ytsje Jelle en Tytsje Jelle hadden een duivelsboek. Daar konden ze haast niet vanaf komen. Als ze uit het boek lazen, kwamen er kabouters en soldaatjes uit de haardkuil. Als ze hetzelfde dan weer…

sage uit 1967
 • Der wie us in boer oan 't melken, bûten yn 't lân. Doe kom der in man oan, dy koe bûksprekke. De koe draeide de kop om
 • en sei tsjin 'e boer: "Jow de man in bytsje molke." De boer woarde sa kjel, dat it hiele ammerfol molke rekke oer de kop.
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De
 • boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.
 • boer
 • land
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie syn arbeider nei 't lân stjûrd om de heaoppers út elkoar to struijen. Mar hy die net in slach
 • . Mar krekt fan tofoaren foardat de boer kom om to sjen hoe fier't er wie, hied er mei ien hanbiweging de hiele saek
 • Een boer had zijn arbeider naar het land gestuurd om de hooioppers te verstrooien. Hij deed niets tot vlak voor het
 • moment dat de boer kwam. Met een handbeweging was het gebeurd. Toen de boer weer weg was, waren er weer hooioppers.
 • boer
 • land
 • Een boer had zijn arbeider naar het land gestuurd om de hooioppers te verstrooien. Hij deed niets tot vlak voor het moment dat de boer kwam. Met een handbeweging was het gebeurd. Toen de boer weer weg…

sage uit 1967
 • As in boer in stik lân ôfmeand hat en de kat rint oer it gers hinne, dan hoeft dy boer gjin noed to hawwen oer 't hea
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi
 • boer
 • land
 • Als een kat over het gerst van een stuk afgemaaid land heenrent, hoeft de boer zich geen zorgen te maken over het hooi omdat het niet zal gaan regenen.

sage uit 1966
 • skriuwe en goed mei it folk omgean. Hy hat feint west op 'e Lytse Geast. Op in kear wied er by de boer yn 't lân. Doe tocht er
 • 'e rêch, dat it like krekt as hied er in buchel. Op Ljouwerter merk forkocht er it hynder fan syn boer. It jild dat er
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • boer
 • land
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • Oan 'e Nije Wei yn 'e Harkema wenne in arbeider, dy moest alle moarnen bitiid nei de boer ta, dy't op 't Wytfean wenne
 • boer
 • land
 • Een arbeider rende elke ochtend langs de dijk naar zijn werk. Op een dag rende er aan de andere kant van de dijk een hele grote man net zo hard als hij. Maar toen de arbeider de bocht omging, was hij…

sprookje uit 1967
 • sauntich slaggen foar dy, boer." "Dat tochten jo mar", sei it boerke noch us. "Lit de twadde skyldwacht hjir mar us komme. Dy
 • beloning: hij mag zijn hele leven op een mooi stuk land van de koning wonen zonder ervoor te betalen.
 • boer
 • land
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sage uit 1967
 • Der wie in boer, dat wie in forwoesteling. Hy wie altyd gleonhastich en net in arbeider dy't it by him úthâlde koe. Op
 • lân foar de nacht noch to ploeijen. Dat de arbeider sei tsjin 'e boer: "Freegje de duvel, dat dy it docht." De boer sei
 • Een ongeduldige, ruwe boer wil voor de avond een groot stuk land omgeploegd hebben. De knecht vertikt het en zegt de
 • duivel in. De volgende morgen is het land omgeploegd. Zijn dwepen met de duivel is de boer duur komen te staan: op zijn
 • boer
 • land
 • Een ongeduldige, ruwe boer wil voor de avond een groot stuk land omgeploegd hebben. De knecht vertikt het en zegt de boer dat hij maar naar de duivel kan lopen met zijn voorstel. De boer vat dit…

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • boer
 • land
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…