Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

48 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • kan naar de ziel van de boer fluiten.
 • boer
 • licht
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

mop uit 1998
 • kijkt straalbezopen omhoog, geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht brandt".
 • : "Natuurlijk, het licht brandt toch!"
 • boer
 • licht
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • boer
 • licht
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • . En toe kòmme ze daor bi'j een grote boerderi'j; en daor gaon ze binne. Toe zeite: "Boer, kö gi'j soms nog een knechje
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • boer
 • licht
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1966
 • . Even letter kaem dokter by de fékeapman en sei: "Jo meije my wol even byljochtsje." Dat gebeurde. De boer hâldde de
 • gebeurde. De boer hâldde de lantearne by 't bêd. En dêr kaem wèr in bern oansetten. De dokter rêdde der mei en kaem efkes
 • Kinderen komen op het licht af
 • nog een kind. Als de dokter even later nog eens om licht vraagt, omdat hem blijkt dat er nog een kind op komst is, weigert
 • hij te komen: hij denkt dat de kinderen op het licht afkomen.
 • boer
 • licht
 • Als zijn vrouw een kind krijgt moet een veekoopman de dokter bijlichten. Even later moet hij weer bijlichten, er komt nog een kind. Als de dokter even later nog eens om licht vraagt, omdat hem blijkt…

sage uit 1967
 • Dyselde boer wie us op in kear to ôfljochtsjen. Hy die 't yn 't tsjuster en hie gjin lantearne by him. Doe krige er
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.
 • boer
 • licht
 • Een boer - een spotter - krijgt 's nachts plotseling een harde klap op zijn arm. Dat was de duivel.

sage uit 1967
 • 't Wie op in âldjiersjoun. De boer en de soan en it folk sieten mei elkoar yn 'e keamer by de hurd. De faem wie der ek
 • oars wêze as har froegere feint. Hja hat har se bang tocht, dat sy is yn swym fallen. Sy kaem net thûs. Doe hat de boer de
 • in dat ze door haar vriend wordt vastgehouden en valt flauw. Omdat ze niet terugkomt, gaat de boer met de dominee op zoek
 • . Ze vinden haar, maar ook de boer en de dominee komen vast te zitten en moeten door anderen bevrijd worden. De meid is
 • boer
 • licht
 • Een meid gaat een weddenschap aan: om te tonen dat ze niet bang is, zal ze 's nachts een schep planten op het graf van haar overleden vriend. Als ze dit gedaan heeft, blijft zij echter met haar kleren…

sage uit 1972
 • Der wie in boer, dy hie in lytsfeint en in greatfeint. De lytsfeint gong der jouns altyd op út, mar de greatfeint bleau
 • altiten thús. Net allinne jouns, mar ek sneons en sneins siet de greatfeint altyd mar by de boer en de frou yn 'e hûs. Dat
 • hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder licht gegaan. De knecht wilde best geloven
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat
 • boer
 • licht
 • Een boer was het zat dat zijn knecht altijd maar thuis bleef en hij wilde hem naar de vrouwen sturen. De knecht zei dat hij dan een lampje mee wilde. De boer vond dat onzin, hij was ook altijd zonder…

sage uit 1972
 • Der wie ris in feint, dy wenne by in boer. Hy hie dêr al in pear jier west en woarde dêr al aerdich eigen. Hy doarst
 • dêr wol hwat yn 't formidden to bringen. Hwannear't dêr in fuorman kom mei in weinfol bitekoppen, sei er tsjin 'e boer
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had
 • boer
 • licht
 • Een knecht vroeg de boer eens om een lamp om naar de vrouwen te gaan. De boer zei dat hij het altijd zonder lamp had gedaan. De knecht zei dat dat ook te zien was.

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy hie in sike kou. Hy hellet de féarts der by. Dy seit tsjin 'e boer: Ha jo in saklampe? Dy hie de
 • boer wol. Doe moest de boer de kou achter ta de kont yn sjen. De féarts ljochtet wylst de kou ta de bek yn. De féarts seit
 • de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de veearts dat de koe verstopt is.
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt
 • boer
 • licht
 • Een boer laat een veearts naar zijn zieke koe komen. De veearts schijnt in de bek van de koe met een zaklamp en vraagt de boer in het achterwerk te kijken. Als de boer geen licht ziet, concludeert de…

mop uit 1970
 • It gebeurde yn dizze omkriten dat in boer in kou hie dy't kealje moest, mar dat woe net. Doe helle dy boer de féarts
 • der by. De féarts sei: "Die koe moet kalven." "Dat wyt ik wol," sei de boer, "dat hoechstû my net to fortellen. Mar 't
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen
 • en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten hoe hij de koe moet aanpakken maar hij
 • boer
 • licht
 • Als een koe moeite heeft met kalveren, haalt een boer de veearts erbij. De veearts kan het probleem ook niet oplossen en de boer laat een andere man komen. De andere man lijkt heel wat beter te weten…

mop uit 1978
 • Der wienen in boer en boerinne, dy wennen yn in hiel âld boerespultsje, dat wie o sa brekfallich. Hja woenen wol graech
 • boer
 • licht
 • Een hannekemaaier helpt een boerenstel bij het bouwen van een nieuwe boerderij. Als de boerderij bijna klaar is, realiseren de bouwers zich dat er geen vensters in zitten. De domme maaier stelt voor…

mop uit 1978
 • dokter roppen. Hy moest der oer 't wetter hinne, oars koe hy dêr net komme. Doe't er by de jonge boer kaem wie 't dêr
 • bêd fan 'e jonge frou en sei tsjin 'e man: "Ljochtsje my ris by mei de flearmûs." Dat die de boer. In skoftsje letter sei
 • Kinderen komen op het licht af
 • laten worden, weigert de boer: hij denkt dat de kinderen op het licht afkomen.
 • Als de boerin een kind krijgt moet een boer de dokter bijlichten als het kind ter wereld komt. Kort daarop vraagt de
 • boer
 • licht
 • Als de boerin een kind krijgt moet een boer de dokter bijlichten als het kind ter wereld komt. Kort daarop vraagt de dokter weer om licht omdat er nóg een kind aan komt. Als de dokter even later…

mop uit 1973
 • De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. Een boer brengt aldus zijn enige koe naar
 • het meisje in bed. De volgende ochtend, zodra de dominee naar buiten komt, zegt de boer vanuit de boom 'goedemorgen' en op
 • boer
 • licht
 • De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. Een boer brengt aldus zijn enige koe naar de wei van de pastorie waarin de zes koeien van de dominee staan. De koe van de…

mop uit 1973
 • Der wie in féarts, dy kom altyd geregeld by in boer. Mar doe op in kear gong dy féarts mei fakânsje. En doe praette er
 • ien to witen. It duorre net lang, doe kaem de boer by de forfanger. Of mynhear even by in kou fan him sjen koe. Dat gong
 • vraagt de boer of hij licht ziet bij zijn achterwerk. Als dat niet zo is concludeert hij dat de koe lijdt aan verstopping en
 • vervanger naar een boer van wie een koe ziek is. Hij vraagt om een stormlantaarn, schijnt daarmee in de bek van de koe, en
 • boer
 • licht
 • Een veearts laat zich in zijn vakantie vervangen door een vriend, die geen veearts is. Tijdens die vakantie moet de vervanger naar een boer van wie een koe ziek is. Hij vraagt om een stormlantaarn,…

sage uit 1970
 • ieder gereed op zijn post of twee der grootste Kauwen vlogen op het licht aan, sloegen de lantaarn om, de kaars in stukken
 • en het licht uit. Niemand der aanwezigen had lucifers bij zich, hetgeen per abuis was vergeten. Daar stonden zij nu in
 • boer
 • licht
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 1889
 • , ook bij den boer in Strijp ging 't immers in 't vervolg beter met 'butteren' na 't vertrek der Kabouters. 'Morgennacht
 • boer
 • licht
 • Kabouters vertrekken 's nachts na de dood van Kyria. De man die tegen de waarschuwing in, wil zien hoe groot het aantal kabouters is, verstopt zich en ziet een onafgebroken stroom langstrekken tot de…

sage uit 1978
 • men geen voorspoed meer van hen te verwachten. Een boer in Bergeijk had daar heel slechte ervaringen mee opgedaan. De
 • kabouters waren eens op een nacht bij hem aan het werk. De boer wilde wel eens wat van die werkzaamheden zien en kroop daarom 's
 • Kabouters willen niet bespioneerd worden. Een boer die toch gaat kijken hoe ze aan het werk zijn moet dat met blindheid
 • boer
 • licht
 • Kabouters willen niet bespioneerd worden. Een boer die toch gaat kijken hoe ze aan het werk zijn moet dat met blindheid bekopen.

sage uit 1965
 • boer
 • licht
 • In Flieren reden 's nachts heksen op paarden. De boeren in Flieren gingen daarom 's nachts de wacht houden. Om twaalf uur kwamen er zeven heksen op zeven aanvliegen en gingen paardrijden. De boeren…

sprookje uit 1896
 • avond tehuis kom moet er naast mijn huis een groot helder licht branden.» - «'t Is wel, boer,» zeî Hans. Des avonds, tegen
 • vraag, hoe dat gekomen was, antwoordde hij: «Ik heb lang moeten loopen zonder een boer te vinden die een knecht noodig had
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar
 • hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal moeten missen. De boer lokt zijn drift uit
 • boer
 • licht
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sage uit 1955
 • !' en ze wilt het garreel pakken. En ze komt tussen de peerden in. 'Licht!', roept den boer, En d'r stoeng daar een ouw
 • nen boer. Nauw komt 's morgens de knecht in de stal. Hij zegt: 'Boer, wie heet er met da peerd weggewist?' Da was helemaal
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de
 • wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil pakken, maar de boer slaat haar en gooit haar in
 • boer
 • licht
 • Paard staat 's morgens bezweet in de stal zonder dat er iemand mee weg is geweest. 's Avonds houden boer en knecht de wacht in de schuur. Om middernacht komt een vrouw binnen die het gareel wil…

sprookje uit 1903
 • Een boer gong met zen beugeltas na de markt. Nou deer was goed wat in, want hij most koeie koope. Onderweg kwam een
 • ook nee toe, omdat ie deer in garnizoen lag. Dat smoesde de boer in 't eerst wel niet, maar op 't lest wiere ze toch
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt
 • dat ze rovers zijn en de boer en de soldaat mogen kiezen tussen hun goed of hun leven. De soldaat kiest voor het goed, op
 • boer
 • licht
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

mop uit 1980
 • De wonderdokter Een boer had last van zijn knie. Hij was al een paar keer bij een kwakzalver geweest, en had zelfs een
 • maken, geneest hij." Een paar dagen later reed de boer naar Sneek en belde aan bij het opgegeven adres. "Is de dokter thuis
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem
 • uit, de wonderdokter luistert hen af. In de urine van de boer ziet hij dat die een pijnlijke knie heeft. De boer vertrouwt
 • boer
 • licht
 • Boer gaat naar een wonderdokter om van een pijnlijke knie af te komen. Ongemerkt hoort de vrouw die hem opendoet hem uit, de wonderdokter luistert hen af. In de urine van de boer ziet hij dat die een…

sage uit 1980
 • justitie zat hem op de hielen. De boer, bij wie de rovers dikwijls proviand insloegen, had het allang niet meer op hen begrepen
 • . "Je spreekt als een eerlijk man, maar je wijst als een schurk," zei hij tegen de boer, terwijl hij zich overgaf
 • boer
 • licht
 • Een rover wordt na zijn dood nog meer gevreesd dan bij zijn leven. Zijn donkere gestalte wordt van binnen door vuur verteerd. Op een nacht komt de gestalte zo snel van een berg naar beneden, dat het…

mop uit 1911
 • dat ie zoo licht was. Hij haalde dus een lantaarn en zag dat het een stroopop was. "Potdomme wijf," zei die teuge zijn
 • . Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de
 • boer
 • licht
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.