Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

106 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Twee gekken lopen straalbezopen van het bier over straat, nadat ze een kroeg hebben bezocht. De één wijst naar het
 • kijkt straalbezopen omhoog, geeft een boer, en zegt: "Natuurlijk eikel, je ziet toch dat er licht brandt".
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander
 • boer
 • lopen
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

sage uit 1966
 • Us heit hie us op in joun nei de faem ta west yn 'e Rottefalle. Hy wenne doe by de boer, ik leau hast fan yn Eastemar
 • it beest kwyt rekke. Doe't er by de boer kom wied er dweiltrochwiet fan swit. Sy koenen syn klean útspiele. De oare
 • lopen, en moest het beest dragen. Pas toen hij op het Jachtveld een man met een paard tegen kwam, verdween het beest. Bij de
 • boer terug was hij zo nat van het zweet dat zijn kleren uitgespoeld konden worden. De volgende ochtend vroeg de boer hem
 • boer
 • lopen
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • hynders, dêr't de boer mei ried en hy koe se net yn bitwang hâlde. Dy hynders woenen hurd. Dat sadwaende hie Hearke gjin tiid
 • mest in één keer op de wagen zodat de paarden vanzelf wel langzamer gingen lopen.
 • boer
 • lopen
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Twentsche Courant 7-1-1995 Boer overleeft bizar ongeval OMMEN - Een 21-jarige boer uit Giethmen heeft als door een
 • . Midden op de spoorbaan hield het gevaarte plotseling halt. De boer zag de aanstormende trein op zich afkomen, maar het lukte
 • Boer overleeft bizar ongeval
 • Een boer op een tractor kan niet stoppen voor een spoorwegovergang. Hij komt op de rails tot stilstand terwijl er een
 • boer
 • lopen
 • Een boer op een tractor kan niet stoppen voor een spoorwegovergang. Hij komt op de rails tot stilstand terwijl er een trein aankomt. Hij kan niet meer van zijn tractor komen. Bij de botsing wordt hij…

sprookje uit 1901
 • Hô 't kump, dat de varkens altied vroot Nen boer hadde zich op de markt 'ne nieje pankôkspanne koch. Dô in hoes kwam
 • Een boer gaat voor het eerst pannekoeken bakken. Door zijn onhandigheid weet de pannekoek uit de pan te ontsnappen
 • boer
 • lopen
 • Een boer gaat voor het eerst pannekoeken bakken. Door zijn onhandigheid weet de pannekoek uit de pan te ontsnappen. Vervolgens is hij een vos en een haas te slim af. Het varken doet alsof hij hem niet…

sage uit 1968
 • Langeastloane. Hy fortelde my us: In boer fan Eastemar moest us nei Ljouwert ta om jild op to heljen. Der wienen guon dy wisten
 • boer der oan. Hy hie gâns jild by him. Doe seach er guon yn 'e fierte oankommen. 't Wie hwat skimerich. Hy tocht: "Dy
 • begrepen maar niet waar de boer bleef en besloten na een tijdje wat verder te lopen. De boer maakte dat hij thuiskwam. Toen de
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet
 • boer
 • lopen
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie mei in koe nei stêd west. Op 'e weromwei moest er in stik lân troch, dêr kommen trije wegen op
 • sitten." Hja sieten dêr togearre tsjin elkoar to praten. De boer koe alles hearre. De oare arbeider sei: "As wy him aenst
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde
 • boer verder naar huis, waar hij alles aan zijn vrouw vertelde. De volgende dag vertelde hij zijn arbeiders wat hij gehoord
 • boer
 • lopen
 • Een boer kwam eens terug van de markt, waar hij zijn koe had verkocht. Toen hij onderweg opeens stemmen hoorde, verstopte hij zich snel onder een bootje, want hij was bang van zijn geld beroofd te…

sage uit 1967
 • Doe't myn mem noch faem wie, tsjinne se by de boer. Winterdeis gong se to riden op 't iis. Dan gebeurde it wolris dat
 • lêst wie se oan 't hiem fan 'e boer ta. Hja moest om in hekke hinne. Hja tocht: "Hoe moat dit nou? Moat ik der nou earst
 • boer
 • lopen
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet hoe zij het grote, zwarte beest achter het hek kon houden. Maar toen was hij…

sage uit 1967
 • Op in kear doe wied er to meanen achter Ljouwert by in boer. Doe hied er in droom. Hy droomde dat syn mem dea wie. "'k
 • Mat nei hûs ta", sei er de oare moarns tsjin 'e boer. Mar de boer woe der neat fan hearre, hwant it wie ien stik wurk. "In
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de
 • gekregen. Hij maakte rechtsomkeert naar de boer.
 • boer
 • lopen
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de volgende dag ging hij toch naar huis. Daar bleek dat zijn moeder al begraven was. De…

sage uit 1967
 • Hjir yn Stiensgea wennen twa âlde feinten, dat wienen Albert en Ate. Dy wienen boer. Sy dienen alles togearre. Se
 • sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een spookverschijning die even plotseling als hij
 • boer
 • lopen
 • Twee boeren willen vroeg in de ochtend de koeien gaan melken, als een van hen een gestalte aan de andere kant van de sloot ziet lopen. De groet van de boer wordt niet beantwoord: het is een…

sage uit 1966
 • Rikele van der Veen wenne yn 'e Harkema. Hy wie arbeider by in boer op it Wytfean. Dat wie Jan Tsjerks (Hoekstra). Hy
 • boer
 • lopen
 • De duivel rende eens voor een man uit en liet voetsporen achter. Vlak voor het huis van de man hielden de voetsporen opeens op. Daar had de duivel een grote sprong gemaakt.

sage uit 1966
 • in stoomfyts by him, as er jouns by de boer wei kom. Dan roan er skean de lannen oer en kom by de grouwe beam lâns (dy't
 • boer
 • lopen
 • Een man zag een hand de lantaarn van zijn stoomfiets uit slaan. Hij zei: "Nou nog eens!" Toen brandde de lamp weer gewoon.

sage uit 1967
 • altyd drage. Mar it wie fansels oars neat as kleare ynbeeldings. Hja wie troud mei in boer, en dy krige der op it lêst syn
 • wippe en 't minske glied moai op it gers. De boer sette mei syn karre op hûs ta en syn oare helte liet er dêr allinne achter
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er
 • boer
 • lopen
 • Een vrouw beweerde dat ze niet kon lopen, omdat ze een glazen been had. Ze was getrouwd met een boer, en die kreeg er op een gegeven moment genoeg van. Met een kar bracht hij haar een eind de laan…

sage uit 1967
 • Der wienen twa poepen, dy wienen op stap nei in boer ta om dêr yn 'e haeijing to gean. Hja roannen by de feart lâns
 • Twee moffen wilden voor de hooiing naar een boer toe. Na een stukje langs de vaart gelopen te hebben, maakte deze
 • boer
 • lopen
 • Twee moffen wilden voor de hooiing naar een boer toe. Na een stukje langs de vaart gelopen te hebben, maakte deze opeens een bocht, en moesten ze ineens de andere kant op. "Ah, krom!", zei de ene. Dat…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • lopen
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sage uit 1966
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was
 • boer
 • lopen
 • Piter Scheper kon toveren. Hij zei eens tegen de boer dat zijn vee buiten liep. De boer zag het ook, maar het was onmogelijk, want het was winter. Toen hij buiten ging kijken, was er niets te zien.

sage uit 1967
 • wienen arbeider by deselde boer en syn dochter wie dêr faem. It arbeidershúske dêr't wy yn wennen stie in twintich menuten
 • geans fan 'e plaets ôf. Skoanheit krige wurden mei de boer (Tilma) en rekke lulk fuort. Doe makke ik my ek lulk, hwant de
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • boer
 • lopen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy frege Ulespegel hoe lang hy noch wurk hie om nei stêd ta. Ulespegel biseach alles us goed en sei
 • : "As jo stappe noch in heal ûre, mar as jo drave, dan binne jo der yn in ûre noch net." De boer bigriep it net, mar
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje
 • , in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo hard draven dat een wiel van de wagen het
 • boer
 • lopen
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje, in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo…

sage uit 1967
 • : "Gean dan hinne en sjoch sels." Dat dienen se en 't wie sa. Mar doe't it de boer ter earen kom, sei er: "Noait wer sokke
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest
 • boer
 • lopen
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

sage uit 1974
 • . De boer tocht: dêr mat in ein oan komme. En doe sette hy de jouns de bussen dêr wei. Mar dat wist de faem net. Dy nachts
 • Een slaapwandelende boerenmeid staat 's nachts vaak bij een stel melkbussen bij het water. Omdat de boer van mening is
 • boer
 • lopen
 • Een slaapwandelende boerenmeid staat 's nachts vaak bij een stel melkbussen bij het water. Omdat de boer van mening is dat het slaapwandelen moet stoppen, haalt hij de melkbussen weg. Het meisje voelt…

mop uit 1974
 • 't bigreate har ôfgryslik om dy earme kou. Doe fregen se hwer't de boer wenne dy syn fé it wie. Doe't se by de boer kamen
 • ." De boer sei: "Dat hindert neat. De kij ha krap fretten yn 't lân, sjoch. Dêrom springe de kij by in oare kou op 'e hûd
 • besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om beter te kunnen zien of verderop meer gras staat.
 • boer
 • lopen
 • Vrouwen uit de stad die op het platteland fietsen krijgen medelijden met tochtige koe die door de andere koeien wordt besprongen. De boer zegt dat het niets uitmaakt. De koeien bespringen elkaar om…

sage uit 1974
 • Doe kommen se mei it reid by de boer op 'e klaei. Doe stie dêr in buordtsje op it hiem, dêr stie op: Tink om 'e houn
 • pleats ta en de houn gong mei him. Sa kamen se by de doar. De boer die de doar iepen en sei forbaesd tsjin Jehannes: "Hoe
 • boer
 • lopen
 • Woeste hond doet tovenaar niets.

sage uit 1970
 • Us heit wenne yn Kollum. Hy wie fêste arbeider by de boer. Mar dat foldie him net langer, en doe woarde er los arbeider
 • boer
 • lopen
 • Tijdens het drijven van vee waarschuwt vader opzij te gaan omdat er een motorfiets aan komt. Verteller ziet niets. Als hij zijn vader vertelt niets te hebben gezien, zegt vader dat de motorfiets over…

sage uit 1970
 • andere jongen sloeg op de vlucht. Boeren hebben de gewonde jongen die niet meer kon lopen, weggehaald.
 • boer
 • lopen
 • Eén van twee jongens heeft na bezoek aan een café te veel gedronken. Hij roept dat als de duivel bestaat die moet komen. Onderweg komen ze een ding als een kat tegen. Dat ding heeft de dronken…

sage uit 1970
 • Op in kear kommen der guon mei in fracht reid by de boer, dêr wie Jehannes ek by. Doe sei Jehannes: Sille wy de hinnen
 • boer
 • lopen
 • Johannes [Meerstra][Tsyske] kon kippen roepen en op commando laten staan en gaan.