Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

17 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • te gaan. De boer hoort het, en roept vanaf de zolder dat dat hoog tijd werd.
 • boer
 • luiheid
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

mop uit 1888
 • Een boer zendt zijn zoon naar een school in de stad om Latijn te leeren, doch de jongen hangt den luiaard uit en komt
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden
 • boer
 • luiheid
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak…

mop uit 1997
 • Waarom laat een Antilliaan een boer? Omdat hij te lui is om een wind te laten.
 • Waarom laat een Antilliaan een boer?
 • boer
 • luiheid
 • Waarom laat een Antilliaan een boer?

Trefwoorden: boer, etnisch, luiheid, racistisch, wind


sage uit 1967
 • boer dongstruije oer in stik lân. Hja hienen akkoarte, yn safolle tiid dan soe 't karwei dien wêze. Mar de beide mannen
 • haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit erg veel zin zich in te spannen. Als de
 • boer
 • luiheid
 • Twee mannen bezitten omstebeurt een duivelsboek. Als ze in het boek lezen, kunnen ze eksters en soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen. De twee dienen ook bij een boer, maar hebben nooit…

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • verzetten. De boer vindt dit een prima plan en aldus geschiedt het. Na het eten gaat de knecht niet aan de slag. Hij stelt de
 • boer
 • luiheid
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

sage uit 1967
 • woarde soms allinne mar hwat platstrutsen. Hja makken ek gjin dikke foeren hea. As de boer by harren kom en se hienen krekt
 • maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan zeggen ze: "'t Is toch een grote wagen met
 • boer
 • luiheid
 • Hannekemaaiers zijn geen goede maaiers. Ze zijn gauw tevreden. Soms wordt het gras alleen maar wat platgeslagen. Ook maken ze geen hoge hooiwagenvrachten. Soms zegt de boer daar wat van, maar dan…

sage uit 1979
 • Germ Bouma syn heit Ielke wie by de boer yn Sumar. Hja woenen der wite hoe sterk er wie. Hy waerd altiten luije Ielke
 • neamd, omdat er de dingen op syn deade gemak die. De boer skafte him in hiele greate âlde strontkroade oan, dy waerd
 • een volle kruiwagen met mest voort te duwen en te legen. Als de boer wil kijken of de sterke knecht nog meer aankan, zet
 • kruiwagen. Nu weet de boer nog niet hoeveel de knecht daadwerkelijk kan hebben.
 • boer
 • luiheid
 • Een sterke, maar hondsluie boerenknecht wordt getest op zijn lichaamskracht. De krachtpatser slaagt er moeiteloos in een volle kruiwagen met mest voort te duwen en te legen. Als de boer wil kijken of…

mop uit 1651
 • 'Foey, schaemt u, ghij luyaert', seyde Robbert tegen sijn soon, 'ghij verslaept uw geluck. Hier is eens een boer
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die
 • boer
 • luiheid
 • Robbert vermaant zijn zoon, omdat die veel teveel slaapt. Hij vertelt dat er eens een boer in het dorp is geweest die 's ochtends heel vroeg tijdens het ploegen een beurs met vijfhonderd gulden vond.…

sprookje uit 1973
 • It kin te pas komme In grutte boer hie mar ien jonge en dy waard yn 'e grûn bedoarn. As syn mem him bygelyks was
 • grutter boer as syn heit.
 • Een boer heeft een zoon die lui is. Als hij zich niet wil inspannen, staat zijn moeder altijd klaar met een wijze
 • boer
 • luiheid
 • Een boer heeft een zoon die lui is. Als hij zich niet wil inspannen, staat zijn moeder altijd klaar met een wijze spreuk. Dan zegt ze in dit geval: 'wie moeite ontziet, krijgt groot verdriet'. Wanneer…

raadsel uit 1995
 • Waarom laat een neger een boer? Omdat hij te lui is om een wind te laten.
 • Waarom laat een neger een boer?
 • boer
 • luiheid
 • Waarom laat een neger een boer?

Trefwoorden: boer, etnische mop, luiheid, neger, wind


sage uit 1974
 • Een boer heeft twee zonen. De ene is 's ochtends niet van het bed te krijgen, de andere moet al het werk doen. Hij is
 • boer
 • luiheid
 • Een boer heeft twee zonen. De ene is 's ochtends niet van het bed te krijgen, de andere moet al het werk doen. Hij is dat op een gegeven ogenblik beu en wil zijn broer eens goed wakker maken. Daarbij…

sage uit 1901
 • natuurlijk een standje van den boer, maar hij zei: "Het werk zal wel afkomen." En ja, den volgenden dag lei alle mist omwijd over
 • het land. "Van zulke rarigheid hou ik niet," zei de boer. "Mij goed," zei de knecht; en den anderen dag lag alles weer op
 • Een luie boerenknecht krijgt van de boer te horen dat hij moet opschieten met het bemesten van het land. Aangezien de
 • knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt dat hij niet van zulke kunsten houdt. De
 • boer
 • luiheid
 • Een luie boerenknecht krijgt van de boer te horen dat hij moet opschieten met het bemesten van het land. Aangezien de knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt…

sage uit 1894
 • Er was eens een boer te Vessem die door de kaboutermannekes was uitverkoren. Ze dorschten zijn graan, ze boterden den
 • stand (1); kortom, ze hielpen hem 's nachts op allerlei manier. Maar die boer had een lui wijf. Als de kleine kereltjes druk
 • Een boer wordt geholpen door de kaboutermannekes, maar zijn vrouw kan niet slapen van de herrie die ze maken, en wil
 • graan korrel voor korrel weg en scheppen de room van zijn melk, zodat de boer verarmt. Een andere boer, die altijd eten
 • boer
 • luiheid
 • Een boer wordt geholpen door de kaboutermannekes, maar zijn vrouw kan niet slapen van de herrie die ze maken, en wil dat hij er een eind aan maakt. Hij roept hen op een nacht toe ermee op te houden,…

mop uit 1977
 • Der wie in boer dy hie in feint, dat wie sa'n slûgen-ien. Hy hie ek in faem en dy feint en dy faem dy frijden ris
 • troch. Sa siet er dêr de oare moarns, doe't de boer ta 't bûthús ynkaem.
 • zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de pomp. Als de boer de knecht de
 • boer
 • luiheid
 • Een luie knecht valt steeds in slaap als hij met zijn meisje vrijt. Als hij op een keer weer eens in slaap valt met zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de…

sprookje uit 1701
 • gedrag wordt er beloond: lang slapen, niet werken, niet betalen, winden en boeren laten, vechten, liegen, luiheid, botheid
 • boer
 • luiheid
 • Beschrijving van het Luilekkerland. Men komt er door zich door een berg van boekwijtbrij heen te eten. De huizen zijn er opgetrokken uit lekkernijen. Overal is voedsel en drank in overvloed. Het…
137.jpg

mop uit 1967
 • gong er op stap. Hy kom in boer tsjin, dy't op 't hiem stie. Dy lies it spreukje op 'e hoed: Jochem mei syn lompene lea
 • sloech sawn yn ien klap dea. De boer kom by Jochem. Hy kloppe him op 't skuoder en hy sei: "Dû silst hjir bliuwe matte. Wy
 • daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij voor een grote beloning de leeuw die de
 • sluit hij het huis af, en gaat naar de boer. Die schiet de leeuw neer, de jongen gaat met veel geld naar huis.
 • boer
 • luiheid
 • Moeder stuurt haar luie zoon weg. Hij staat versteld als hij in één keer zeven muggen dood slaat. Het versje dat hij daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij…
127.jpg

sage uit 1965
 • Alde Adolf Eede fortelde: Der kom in nije feint by sekere boer. Der wie ek in arbeider by dy boer. Togearre setten se
 • boer
 • luiheid
 • Een luie boerenknecht blijkt heel snel mest over het land te kunnen verspreiden. De knecht kan toveren: door het uitspreken van een toverformule is de klus zo geklaard.
RuurdvdMeer.jpg