Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

42 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • maaltijd
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1972
 • Iytsfeint, in mulfeint, in grutfeint, ek noch wol in Iytsfaam en in grutfaam. It wienen allegear boaden dy't by de boer ieten en
 • Iytsfeint. 'Hast der wol om tocht, dat ús boer altyd it grutste stik fleis kriget? Dat leit altyd foar him'. 'Jawol', sei de
 • Tijdens de maaltijd proberen twee boerenknechten, een grote en een kleine, door middel van een list het grootste stuk
 • vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine knecht roept "allemaal leugens". De boer
 • boer
 • maaltijd
 • Tijdens de maaltijd proberen twee boerenknechten, een grote en een kleine, door middel van een list het grootste stuk vlees van de boer te bemachtigen. De grote knecht vertelt een verhaal en de kleine…

Trefwoorden: boer, boerenknecht, list, maaltijd, vlees


mop uit 1973
 • Dat docht dy bliuwen Der wienen ris in boer en boerinne, dy gongen folle te besytsjen en dan bleauwen de feint en de
 • faam tegearre op 'e pleats. De boer hie him al ris ôffrege, wat soenen dy twa altyd út 'e wei sette as wy fan hûs binne
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis
 • is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het meisje voor om nu maar eens aan het werk
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer verstopt zich op zolder om zijn knecht en dienstmeisje te controleren. Omdat ze denken dat de baas niet thuis is, maken de twee een lekkere uitgebreide maaltijd klaar. Na het eten stelt het…

sage uit 1937
 • , smaakte het niet en de boer hoorde na een poosje een hunner zeggen: "Ik ben al zoo oud, dat er twee molenstanders op
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als
 • straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te schotelen. De kabouters hebben van hun leven
 • boer
 • maaltijd
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • maaltijd
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

mop uit 1970
 • BOER KREKEL DIE KON WAARZEGGEN Er was eens een boer, die zich voor waarzegger uitgaf, maar hij wist evenmin iets van
 • werd ontboden, was boer Krekel erg benauwd, maar hij durfde natuurlijk niet te weigeren en meldde zich aan het hof. De
 • Boer Krekel die kon waarzeggen
 • Dit verhaal bij Sinninghe gaat terug op de bewerking van G.J. Boekenoogen die hij onder de titel `Van den boer die kon
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De
 • boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen, anders zal hij als bedrieger gestraft
 • boer
 • maaltijd
 • Boer Krekel geeft zich ten onrechte uit voor waarzegger. Hij wordt ontboden bij de koning die een ring kwijt is. De boer krijgt de opdracht binnen drie dagen de vindplaats van de ring te achterhalen,…

sprookje uit 1970
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten
 • stukken vlees neer. En in plaats van het geld te bewaren voor moeilijke tijden, geeft ze het weg aan een bedelaar. De boer is
 • boer
 • maaltijd
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

mop uit 1968
 • Der wienen in man en in frou, dy wienen to praten by de boer. De man wie ien, dy koe noait sêd. Hy sloech alles der
 • Een man at altijd verschrikkelijk veel, hij wist nooit van ophouden. Toen hij en zijn vrouw een keer bij de boer zouden
 • boer
 • maaltijd
 • Een man at altijd verschrikkelijk veel, hij wist nooit van ophouden. Toen hij en zijn vrouw een keer bij de boer zouden gaan eten, spraken ze af dat zijn vrouw hem een schop onder de tafel zou geven…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. Hy siet oan tafel. "Sjoch," sei de boer tsjin him, "dêr hast in
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • boer
 • maaltijd
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in feintsje. Sy sieten oan 't miel. Sy ieten meiinoar út ien pot. It wienen douwebeannen. It
 • feintsje siet der by mei de hannen oer inoarren. Hy sei: "Dy sil ik net ha." Hwant hy mocht gjin douwebeannen. Doe sei de boer
 • vroeg de boer om wat aardappels. De boer nam hem mee naar de schuur waar heel veel aardappels lagen. Hij hield de schep
 • ondersteboven en zei: " Zit op, die mee wil." De man schrok, maar de boer lachte, en schepte een zak vol met aardappels voor hem.
 • boer
 • maaltijd
 • Een boerenknecht wilde eens niet van de boontjes eten en zei: "Zit op, die mee wil." Daarbij hield hij zijn lepel ondersteboven, zodat hij niets binnenkreeg. Jaren later was hij getrouwd en had hij…

mop uit 1967
 • Der wienen in boer en in frou, dy soenen nei stêd ta. De feint en de faem wienen togearre thús. De feint sei: "Nou
 • spoedig aan het werk." Mar hwat se net wisten, de boer wie ûngemurken stiltsjes thús bleaun en siet yn 'e kleankast en hearde
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten
 • zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar weer gauw aan het werk moesten gaan. De
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer bespiedde eens zijn knecht en meid, toen deze dachten dat hij naar de stad was. De knecht en de meid lieten zich een heerlijke maaltijd voorschotelen. Na het eten vond de knecht dat ze maar…

mop uit 1968
 • Der tsjinne in feint by de boer. 't Wie yn 'e winter en de minsken hienen 't krap. Der wie hast gjin wurk to krijen. De
 • ?" frege de boer. "Ja," sei de feint, "ik socht om in stikje spek." "Dat sit der yn", sei de boer. "It sit der net yn", sei de
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • boer
 • maaltijd
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • boer
 • maaltijd
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sprookje uit 1966
 • Moster en Eek. It gebeurde us by in boer, dat der in roversbinde ta de hûs ynsetten kom. Dy binde woe de hiele famylje
 • spul stie op 'e tafel. Doe sei de boer bidaerdwei: "Wolle jim der ek moster en eek by ha?" Dat like de hearen goed ta. Doe
 • tafel zitten met allerlei heerlijkheden om zich heen, vraagt de boer of ze er ook 'moster en eek' bij willen hebben. Dat
 • vinden de rovers wel een goed idee. De boer haalt vervolgens 'Moster en Eek' die twee grote honden blijken te zijn. De dieren
 • boer
 • maaltijd
 • Een roversbende overvalt een familie. Voor ze iedereen doden, willen ze graag lekker te eten hebben. Als ze eenmaal aan tafel zitten met allerlei heerlijkheden om zich heen, vraagt de boer of ze er…

mop uit 1968
 • Der wie in jonge, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter en de boer hie net folle wurk foar him en de jonge wie
 • bliid dat de boer him hâldde, hwant om oar wurk to finen by 't winter foel net ta. Hja sieten to iten en krigen koalrapen yn
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden
 • , zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord. De boer zei dat hij een groot stuk spek
 • boer
 • maaltijd
 • In een strenge winter was er eens niet zo veel werk bij de boer. De knecht was blij dat de boer hem toch wilde houden, zo had hij toch te eten. Op een avond kreeg hij een stuk koolraap op zijn bord.…

mop uit 1968
 • Daar was in meid, die in dienst was bij de boer en die geen bonen lustte. Het was een heel plezierige meid, maar
 • verdienen en toen was 't winter. Toen kwam ze ook bij die boer te vragen of die ook wat eten voor der had. "O ja," zei de boer
 • , die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij liet haar in de schuur een grote zak
 • boer
 • maaltijd
 • Een boerenmeid lustte geen bonen. Elke keer als ze bonen aten, hield ze haar lepel ondersteboven en zei ze: "Zit op, die mee wil." Jaren later was ze arm en kwam ze bij de boer om wat eten vragen. Hij…

mop uit 1659
 • Begeeren en doen is een. Een loosen boer, een arghe Vos, beleedt aen zijn bieght-vader, dat hy wel niet metter daet
 • ghenoodt hadde, mede te trackteren. De Boer neemt'et aen, ende 't was absolvat. 's Anderdaeghs komt de Boer met een goedt
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat
 • de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een lekker vet schaap slacht en dat komt brengen
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer biecht aan een priester op dat hij zijn buurvrouw begeert. De priester vindt begeren hetzelfde als doen en vat de zaak zwaar op. De boer kan absolutie krijgen als hij voor de priester een…

mop uit 1659
 • Geestigh Refreyn van een Boer. In de stadt Breda, placht men een Rethorijckers-kaamer te hebben, al waer eenige lief
 • een tijdt nu, als zy dus by een waren, soo quam'er een Boer voor by, de welck, dit in't gesicht krijghende, een goede poos
 • Geestigh Refreyn van een Boer.
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar niet in de betekenis van rijmen.

mop uit 1659
 • Van een perfecte Twentsche Boer. Een seker Twentsche Boer te Gast genoodigt wesende van een goet Vrient, de welcke meer
 • Van een perfecte Twentsche Boer.
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat hij wel bij de koeien in de wei staan.

mop uit 1659
 • Van een behendige Boer. Een seecker Boer, hebbende een Vrouwe, de welcke heel kranck was, ginck met haer water by een
 • , seyde teghens de Boer, gaet daer een weynigh sitten, ick sal u datelick voort helpen, en begonste hem voort te vraeghen waer
 • Van een behendige Boer.
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het
 • met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De dokter vraagt nogmaals of de vrouw kan
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer komt bij een dokter om raad te vragen voor zijn zieke vrouw. De dokter is net aan het eten en vraagt hoe het met de stoelgang van de vrouw is. De boer antwoordt dat ze geen stoelen hebben. De…

mop uit 1659
 • Gauwigheyt van een Speelman. Een seecker Boer te Marckt komende met een vette Koe, ende alsoo hy die niet nae sijn sin
 • zijnde, quam de Boer om het geldt, het welcke de Speelman noch niet en had, maer gingh heen en koockte een stuck vleesch
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt
 • , kan de speelman niet betalen en biedt hem een uitgebreide maaltijd aan. Dit gaat zo weken door en de speelman vindt dat
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt, kan de speelman niet betalen en biedt hem een uitgebreide maaltijd aan. Dit gaat…

personal narrative uit 2001
 • wal en schip dreigen te raken, een warme maaltijd. Westen wil met zijn actie een groot bedrag binnenhalen. "Ik schat toch
 • boer
 • maaltijd
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

mop uit 1659
 • Van de Boer die Hooy at. Een seker Boer eens by een Pape komende, om sijn Biechte te doen, werde van de Paep gevraeght
 • ; hoe hy hem in de Vasten gehouden hadde, of hy hem oock verloopen hadde met Vlees, ofte Eyeren te eeten? De Boer antwoorde
 • Van de Boer die Hooy at.
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat
 • blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle vlees hooi is.
 • boer
 • maaltijd
 • Een boer zegt dat hij tijdens de vastenperiode alleen maar hooi gegeten heeft. De priester is onder de indruk, totdat blijkt dat hij vlees gehad heeft. Want volgens de boer zei de priester dat alle…

sage uit 1969
 • : "Ik forrek fan 'e honger." Sy wienen krekt by in boereplaets. Ljibbe sei: "Sil ik ris nei de boer ta gean om to freegjen
 • as dy hwat foar ús to iten hat?" Dat like Feije wol goed ta. 't Wie omtrint tolve ûre. De boer moest sahwat thúskomme
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of
 • snel de pan. Tegen de metselaar zei hij dat ze die pan aardappels hadden gekregen van de boer, en samen smulden ze er
 • boer
 • maaltijd
 • Een voeger en een metselaar waren eens samen op het veld, toen ze honger kregen. De voeger ging bij een boer kijken of er wat te eten te halen viel. De boerin was juist een paar aardappels aan het…