Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

165 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat foar har trouwen by in boer wenne, dêr't de keallen altyd dea gongen. Doe gong dy boer nei Antsje
 • Duvelbander ta. Dy frege him of der ek jonges by him yn 'e hûs wienen. "Ja," sei de boer, "wol trije." "Dan matte dy jonges mar us
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • boer
 • meid
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

mop uit 1977
 • stien. De boer hie in hûn, en dy hûn wie al sa'n bêst beest. Der wie feitlik gjin better te finen. Allinne hie er noch gjin
 • , neamden se him 'Fan alles'. Dy boer en boerinne hienen in faam, en wrychtich, dat wie ek al in bêst fanke. En elkenien
 • Een boer en een boerin hebben een hond die "Van alles" heet. Tijdens de voorbereiding van een doopfeest heeft de boerin
 • geen tijd meer om soep te koken. Zij geeft aan de meid opdracht om "van alles in de soep te doen". Als de meid van de
 • boer
 • meid
 • Een boer en een boerin hebben een hond die "Van alles" heet. Tijdens de voorbereiding van een doopfeest heeft de boerin geen tijd meer om soep te koken. Zij geeft aan de meid opdracht om "van alles in…

sprookje uit 1976
 • De skelfink Foarhinne hie de boer folle mear folk: yn alle gefallen in fêste arbeider en in feint. En de frou hie in
 • faam. Sa wienen der ris in boer en in boerinne, dy soenen op in kear fuort. De boer hjitte de arbeider en de feint it wurk
 • De boer en boerin wilden een dagje weg en toen moest de meid op de kleine Greta passen. Ze moets er op letten dat ze
 • niet zou verdrinken in de goot. Maar toen de knecht bij de meid in de keuken kwam, vergat de meid op Greta te letten. Tot
 • boer
 • meid
 • De boer en boerin wilden een dagje weg en toen moest de meid op de kleine Greta passen. Ze moets er op letten dat ze niet zou verdrinken in de goot. Maar toen de knecht bij de meid in de keuken kwam,…

sage uit 1966
 • boer. Doe't de frijer by har kom, siet se twa ûren lang dea op 'e stoel. It pleachbeest wie salang út har wei. Dat gong ta
 • 't finsterke út. Dy feint hat it sels sjoen. Hy hat de boer der by roppen. Mar net sa gau wie it pleachbeest wer yn har
 • Bokke de Boer
 • boer
 • meid
 • Voorbeeld van een vrouw met een plaagbeest in haar lichaam. Haar vrijer ziet hoe het plaagbeest door het raam verdwijnt, waardoor de vrouw niet meer kan praten. Zodra het plaagbeest in haar lichaam is…

mop uit 1999
 • meid." Boer: "Doar hadden wie vreuger gene lamp veur neudig." Knecht: "Nee, dat kuj ook wel zi'n aon dat takkewief van oe
 • Een boer ziet 's nachts zijn knecht over het erf lopen met een lamp. Boer: "Woar giet dat noar toe?" Knecht: "Noar de
 • Een knecht gaat met een lamp op zoek naar de meid. De boer ziet dat en merkt op dat ze vroeger geen lamp nodig hadden
 • boer
 • meid
 • Een knecht gaat met een lamp op zoek naar de meid. De boer ziet dat en merkt op dat ze vroeger geen lamp nodig hadden. De knecht zegt dat dat aan de lelijkheid van zijn vrouw nog te zien is.

sage uit 1966
 • Us beppe hie har de maeijes yn Oerterp as faem forhierd by in boer. Pake Harm hie doe al forkearing mei har. Op in
 • boer
 • meid
 • De kwade zit bij een plank over een sloot, er zijn al mensen verdronken. Man trekt zich niets van waarschuwingen aan, maar neemt een knuppel mee. Bij de plank ziet hij een witte geest. Hij gaat…

sprookje uit 1970
 • witte!" Door dat geroep werd de boer wakker en sloeg alarm en de gauwdieven, die begrepen dat hun kans verkeken was, gingen
 • er vandoor. Klein Duimpje verschool zich onder het voer, dat voor de koe bestemd was. Toen de boer in de kelder kwam, zag
 • terecht. Daar zingt hij. De knecht en de meid denken dat de koe betoverd is. De boer slacht de koe. Dan horen ze weer een stem
 • dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid welke kaas ze willen hebben. De boer komt
 • boer
 • meid
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

mop uit 1965
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Hij zegt: "Waar ga jij naar toe?" Hij zegt: "Naar de meid
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Als de boer hoort dat de knecht naar de meid gaat, merkt
 • boer
 • meid
 • Een boer ziet 's nachts op het erf zijn knecht met een lamp. Als de boer hoort dat de knecht naar de meid gaat, merkt hij op: "Daar hadden wij vroeger geen lamp voor nodig." De knecht zegt dat dat aan…

sprookje uit 1889
 • met zijn stoksken, zeggende: "erbarmt u, ontfermt u!" en de meid hing vast aan den boer. Op het gerucht, dat deze drij
 • den hooischelf slapen. Toen hij naar zijn logist ging, moest hij de plaats voorbij, waardat de boer zijn waterpot stond
 • boerderij en zorgt ervoor dat de boerin aan de pot blijft kleven. Vervolgens laat hij de boer, de meid, de knecht, een
 • boer
 • meid
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • , naar de kleedingstukken van onzen boer. Juist hield nu de baas den kiel van den reiziger in handen, of zie, deze roept uit
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • meid
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1800
 • ; moar Keuteldoemke raip nog rais weer: "Houn'nt mouje hem'n, gruine of witte?" Deur 't geroup worde boer wakker en mouk
 • gruinte, dat doar lag en veur koi'n bestemd was. Dou boer ien melk'nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en
 • hun plannen. Het kleine mannetje wordt echter opgeslokt door een koe. Als de meid komt om de koe te melken begint het
 • ventje te zingen. Uiteindelijk wordt besloten de zingende koe te slachten. Als de boer een stuk van de koe op wil eten hoort
 • boer
 • meid
 • Een echtpaar wil heel graag een kind. Zelfs al zou het kind maar zo groot zijn als een duim, ze zouden er blij mee zijn. Hun wens wordt letterlijk verhoord. Het kleine mannetje valt op een dag van de…

mop uit 1971
 • [Fylkeboartsje] Sa wiene der in boer en in frou, dy hiene in feint en in faem. Doe sei dy faem: Hwat ús boer en (de
 • de oare deis, dêr hiene de boer en de frou biside en dêr moast se de feint roppe. Sy rôp de feint, de feint komt yn 'e
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat
 • dag doet de meid haar rokken omhoog in bijzijn van de boerin en zij vraagt de knecht of hij weer het spel met de vijl wil
 • boer
 • meid
 • De knecht speldt de meid op de mouw dat de boer en de boerin 's nachts een spelletje met een vijl doen. De meid wil dat ook, en geeft de knecht honderd gulden om zo'n vijl te gaan kopen. Die nacht…

sage uit 1970
 • . Toe zei den boer: "lk mot ter üt; mao zörg daj vanaovend alles klaor hét". Dat zol veur mekaar kòmme. De meid zette de
 • 215. De was is een boer, en dén was heel benauwd. Mor hi'j har wel graag völ wark gedaon. Arbeiers ware dalijk weer
 • gescheld van de boer. Op een keer moet Jan de meid helpen met soep koken, moet selderij in de pot stoppen, slacht Selderij. De
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft
 • boer
 • meid
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft. Zodoende krijgt hij niet veel te eten en op een keer worden hem de oren afgesneden.…

mop uit 1968
 • It gebeurde us op in kear dat in boerefaem der yn 'e neinacht ôf gong nei bûten ta om to pisjen. De boer hearde it en
 • mar even lizzen", sei de boer. In ûre letter gong de boer der ôf en doe sei er tsjin de faem: "Ik miende dat it reinde en
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het
 • meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er vocht valt. Als de boer later verbaasd tegen
 • boer
 • meid
 • Een dienstmeisje van de boer gaat 's nachts heimelijk uit bed om buiten te plassen. De boer hoort het en vraagt het meisje hoe het weer buiten is. Het meisje antwoordt dat de wind opzet en dat er…

sage uit 1968
 • De boer en syn frou dy soenen togearre to praten. Se hienen in papegaei. De frou sei tsjin 'e papegaei: "Tink der goed
 • om, hwat der yn 'e hûs gebeurt." De feint en de faem moesten hûswarje. Doe't de boer en de frou fuort wienen, sei de faem
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren
 • bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de kooi. Toen de boer en zijn vrouw
 • boer
 • meid
 • Een knecht en een meid hadden eens trek in pannenkoeken, op een avond dat de boer en zijn vrouw uit waren. Ze waren bang dat de papegaai hen zou verraden en de meid zette de koperen wasketel over de…

mop uit 1968
 • Der wie in feint, dy wenne by de boer. De boer sette him oan 't ploegjen. Mar doe't de boer in skoft letter kom om it
 • wurk to bisjen, hie dy feint de furgen fan 't lân al hielendal bryk makke. "Hoe komt dat sa jong," sei de boer, "datstû dat
 • moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van de boer met hun naar bed moest. De vrouwen
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen
 • boer
 • meid
 • Een knecht klaagde tegen de boer dat hij van die koude handen had. De boer zei dat hij dan binnen een paar handschoenen moest halen. Binnengekomen zei de knecht tegen de boerin en de meid dat hij van…

sage uit 1967
 • Boer Jedema wenne op 'e klaei. Hy wie great mei de faem. As de frou útfanhûs wie, makke de faem allegear lekker iten en
 • tsjin boer Jedema: "As jo dy papegaei hjir hâlde wolle, dan gean ik fuort. Hwant hy krantet alles oan 'e frou oer." De boer
 • De meid maakte altijd lekker eten en drinken klaar voor de boer als de boerin van huis was. Maar omdat de papegaai
 • dat toen hij onder de koperen hemel zat, de pannen van snatterdesnat gingen. De meid en de boer besloten toen om de
 • boer
 • meid
 • De meid maakte altijd lekker eten en drinken klaar voor de boer als de boerin van huis was. Maar omdat de papegaai altijd alles verklapte, zette ze eens een koperen wasketel over de kooi heen. Toen de…

mop uit 1970
 • 123. De was een boer en dén zat ter goed bi'j. Cente had e zat. Hi'j was getrouwd, mao had gin kindere. Toe decht e
 • niet". Goed. De kaplaon, op een gegeve mement kump te, zègent eur. Én de meid die lup daor tusse deur. Die nom daor gin
 • . Tijdens de zegening scharrelt de meid rond bij het paar. Na een tijd vraagt de kapelaan hoe het gaat en de boer zegt dat zijn
 • Kinderloze boer, die alles al geprobeerd heeft, vraagt op advies van zijn vrouw de kapelaan hen te komen zegenen
 • boer
 • meid
 • Kinderloze boer, die alles al geprobeerd heeft, vraagt op advies van zijn vrouw de kapelaan hen te komen zegenen. Tijdens de zegening scharrelt de meid rond bij het paar. Na een tijd vraagt de…

sage uit 1970
 • 293. Den olden buurman vetelde: hi'j had vroeger vekering gehad met een zuster van een boer uut den Diek
 • . Oldejaorsaovend had e zien meid nor huus gebroch, nao den Diek toe, en toe löp e dat pèèdjen oaver van de stoommölder op darp aan. Toe
 • boer
 • meid
 • Een man, die 's avonds een wis hooi op de weg ziet, schopt ertegen en wordt de lucht ingesleurd en op de "Bargse Heuf" neergekwakt en komt heel laat thuis.

sage uit 1968
 • by de boer in hokling slachte. 't Wie al joun en 't wie donker. Doe sei de boerinne: "Och hearink, nou ha wy 't sâlt
 • elkoar: "Nou mat dat fanke us bang makke wurde." De boer gong hinne en die it koefel om fan it hokling dat slachte wie, mei
 • de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met de koeiekop op zijn eigen hoofd. Zo
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten
 • boer
 • meid
 • Een boerenechtpaar wilden hun meid eens flink aan het schrikken maken. Ze hadden net een jonge koe geslacht, en lieten de meid zout halen bij de buren. De boer deed snel de koeiehuid om zich heen, met…

mop uit 1968
 • Der wie in boer, dy hie in dikke houn. Op in kear sei de arbeider: "Boer, ik kin dy houn it praten wol leare. Mar dat
 • kostet jo hûndert goune." "Hjir is hûndert goune," sei de boer, "dat ha 'k der wol foar oer." In maand letter frege de boer
 • net verteld had dat de boer een verhouding had met de meid. Toen gaf de boer de arbeider nogmaals honderd gulden en hij
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat
 • boer
 • meid
 • Een arbeider zei tegen een boer dat hij voor honderd gulden zijn hond zou kunnen leren praten. Dat leek de boer wel wat en hij gaf meteen het geld. Na een maand vroeg hij de arbeider of de hond al kon…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • boer
 • meid
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1962
 • Der wenne in boer yn 'e omkriten fan Drachten. Japik Ingberts wie by him yn 'e tsjinst. De boer hie tsizen op 'e
 • buorden stean. Op in nacht hearde de boer hwat. Hy der ôf en mei de foarke om 't hûs hinne. Dêr roan er Japik Ingberts tsjin
 • . Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen gepikt. De boer vroeg of hij de vier manden
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was
 • boer
 • meid
 • Op een nacht hoorde een boer buiten wat. Hij ging kijken, en kwam Japik Ingberts tegen, die bij hem in dienst was. Japik zei dat hij naar de meid ging, maar in werkelijkheid had hij al twee kazen…

mop uit 1967
 • Der wenne in boer op 'e klaei. 't Wie in bouboer. 't Wie yn 'e tiid fan 't sied. Se hienen it tige drok. Elkenien moest
 • der him by jaen. De moarns moast de faem al tige ier nei 't húske ta. Dat stie bûtendoar. Doe't se weromkaem wie de boer
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de
 • boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel vocht." De boer zei dat ze dan maar weer naar
 • boer
 • meid
 • Op een boerderij was het een zeer druk seizoen. De meid moest er heel vroeg uit. Ze kwam terug van het huisje toen de boer haar vroeg wat voor weer het was. Ze zei: "De wind schoot uit en er viel…

sage uit 1967
 • Doe't myn mem noch faem wie, tsjinne se by de boer. Winterdeis gong se to riden op 't iis. Dan gebeurde it wolris dat
 • lêst wie se oan 't hiem fan 'e boer ta. Hja moest om in hekke hinne. Hja tocht: "Hoe moat dit nou? Moat ik der nou earst
 • boer
 • meid
 • Een jonge vrouw werd op een avond eens achtervolgd door een plaagbeest. Toen ze terug op de boerderij was, wist ze niet hoe zij het grote, zwarte beest achter het hek kon houden. Maar toen was hij…