Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • De poep oan 't molksieden In poep kaam by in boer te meanen en de boerinne hie it fel ôfgryslike nau om 'e noas, se
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er
 • geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De
 • boer
 • melk
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1972
 • so yn'e myt siet, gie de boer nei Domeni in frêge, as Domeni for de koe bidde woaë. Domeni hie er east net folle sin yn
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden
 • . De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in het stro staat, maar geen melk kan
 • boer
 • melk
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden. De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in…

sage uit 1966
 • Tryntsje gaat melk halen bij Jan Goaitsens. ALs ze terugloopt langs het kerkhof wordt ze door een onzichtbare kracht in
 • de sloot gegooid. Al de melk is weg. Er moet een lijkstaatsie geweest zijn die ze niet kon zien.
 • boer
 • melk
 • Tryntsje gaat melk halen bij Jan Goaitsens. ALs ze terugloopt langs het kerkhof wordt ze door een onzichtbare kracht in de sloot gegooid. Al de melk is weg. Er moet een lijkstaatsie geweest zijn die…

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg boos op hem om de verspilde melk. Zijn vader is niet
 • boer
 • melk
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sage uit 1966
 • witen fan 'e boer. Doe sei de koe ynienen: "Jow dy jonge hwat molke, hy hat toarst en de boer sjocht it net." De faem waerd
 • Twee jongens vragen aan een meisje dat de koeien melkt of ze wat melk mogen drinken. Het meisje weet niet of dit van de
 • boer mag en weigert. Plotseling begint de koe te spreken en spoort de jongen aan te drinken. Het meisje is zo verbijsterd
 • boer
 • melk
 • Twee jongens vragen aan een meisje dat de koeien melkt of ze wat melk mogen drinken. Het meisje weet niet of dit van de boer mag en weigert. Plotseling begint de koe te spreken en spoort de jongen aan…

mop uit 2000
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven
 • boer
 • melk
 • Een boer ligt in bed met zijn vrouw. Hij grijpt haar bij haar borsten en zegt:"Schat, als deze melk zouden geven, konden we de koe wegdoen." Vervolgens grijpt hij haar in haar kruis en zegt: "Schat,…

mop uit 1970
 • 't körfke. Toe zeit ze: "Jan, now mao gi'j de poetjes voere; de melk die steet ien de melktuit. En atte koe is begint
 • varkes zo te krijse — toe denkte: "Vòdome, dat is ok wat. Wetje wat? Ik giet tie melk ien de put en dan smiet ik taor de
 • . Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen, giet de melk voor de varkens in de put
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • boer
 • melk
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy kom by in boer, dy't krekt oan 't melken wie. Hy hie och sa'n toarst. Hy frege de boer: "Soe 'k
 • wol hwat molke ha meije?" "Né", sei de boer. Mar de man koe bûksprekke. Doe wie 't krekt as sei de koe: "Jow dy man hwat
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe
 • beveelt de man wat melk te geven.
 • boer
 • melk
 • Een dorstige man vraagt een boer om wat melk. Als de boer weigert, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe beveelt de man wat melk te geven.

sage uit 1968
 • Der siet ien to melken yn 't lân. Doe gong dêr in man lâns, dy sei: "Mei 'k in bytsje molke fan jo ha?" Doe sei de boer
 • bûksprekke) Doe joech de boer him molke.
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en
 • zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe laten buikspreken.
 • boer
 • melk
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe…

Trefwoorden: boer, buikspreken, koe, man, melk, melken, vragen


sage uit 1964
 • een kier een vremde kat aan de melk. Den boer grep een stuk holt en gaf de kat daormet een klap oave de kop. Bloeiend ging
 • 304. Aan den diek ien Old Zèvender wonen een tachtig, negentig jaor geleje een heks. Bi'j een boer ien de buurt kwam op
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks
 • boer
 • melk
 • Een boer ziet een vreemde kat aan de melk komen, geeft klap met stuk hout op de kop, de kat rent weg naar waar een heks woont; deze heeft de volgende dag een flink gat in haar hoofd.

sage uit 1970
 • , vroeger wier de melk nao Zèvender geleverd en dan mos dat altied vrog gebeure. Geregeld zondagsmarges ging 't mer de melkkar
 • uur nog mor vier uur gewes. Die klok daor harre ze een lucifer tusse gestoake. De boer zei: "'t Is vijf uur, wi'j motte
 • Een boer moet melk naar een naburig dorp brengen. Onderweg blijft het paard voor een witte, op sneeuw lijkende brei
 • staan. De boer slaat het paard, maar het loopt niet verder. Pas als de brei weg is kan de boer verder met zijn kar. De boer
 • boer
 • melk
 • Een boer moet melk naar een naburig dorp brengen. Onderweg blijft het paard voor een witte, op sneeuw lijkende brei staan. De boer slaat het paard, maar het loopt niet verder. Pas als de brei weg is…

sage uit 1954
 • Der kom in skipper by in boer om molke. De boer joech it him en sei sa kwânskwiis: "Op it Amelân melke se alle ûren, hè
 • . "Dû hast dy to grazen nimme litten," sei 't wyfke, "de boer bidoelde mei alle ûren de fjouwer ûren fan 'e kij." "Wrachtich
 • Een schipper kwam bij een boer om melk. De boer gaf het hem en zei dat ze op Ameland alle uren [ûren] melken. Thuis
 • [ûren] de vier uiers van de koe. De schipper ging weer terug naar de boer. Hij zei dat hij de vorige keer wel melk had
 • boer
 • melk
 • Een schipper kwam bij een boer om melk. De boer gaf het hem en zei dat ze op Ameland alle uren [ûren] melken. Thuis vertelde de schipper dit verbaasd aan zijn vrouw. Die zei dat hij zich beet had…

sage uit 1967
 • Der wie us in boer oan 't melken, bûten yn 't lân. Doe kom der in man oan, dy koe bûksprekke. De koe draeide de kop om
 • en sei tsjin 'e boer: "Jow de man in bytsje molke." De boer woarde sa kjel, dat it hiele ammerfol molke rekke oer de kop.
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De
 • boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.
 • boer
 • melk
 • Een man die kon buikspreken, liet een koe eens tegen een melkende boer zeggen dat hij de man wat melk moest geven. De boer schrok zo erg, dat hij de hele emmer melk omver gooide.

mop uit 1967
 • Der wie in juffer út 'e stêd by in boer útfanhûs. Hja dronken dêr molke by it iten. "Hwer komt dy molke wei?" frege se
 • . "Dy komt fan in kou", sei de boer. "Ha jo dy sels dan?" frege se. "ja", sei de boer. Der stie ek in potsje mei hunich op
 • Een dom meisje uit de stad eet bij een boer. Als het meisje vraagt waar de melk vandaan komt, antwoordt de boer dat die
 • boer
 • melk
 • Een dom meisje uit de stad eet bij een boer. Als het meisje vraagt waar de melk vandaan komt, antwoordt de boer dat die van de koe komt die hij zelf bezit. Prompt vraagt het meisje of hij soms ook een…

mop uit 1970
 • Yn Aldegea siet in boer to melken. Der kom in man oan. Dy frege om hwat molke. Doe sei de koe: "Jow dy man hwat molke
 • Als een melkende boer weigert een man wat melk te geven, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe zélf 'geef
 • die man wat melk' zegt.
 • boer
 • melk
 • Als een melkende boer weigert een man wat melk te geven, doet de man - tevens buikspreker - net alsof de koe zélf 'geef die man wat melk' zegt.

mop uit 1974
 • Der siet in boer yn 't lân ûnder in kou to melken. Doe kaem dêr in man oan, dy frege: "Mijnheer, mag ik een nap melk
 • trochgong mei melken, doe sei de kou ynienen: "Geef die heer een nap melk." De boer waerd sa kjel, dat hy joech dy fremde man
 • Een man vraagt een boer die zijn koeien zit te melken om een kommetje melk. Als de boer weigert, doet de man - die
 • buikspreker is - net of de koe zegt 'Geef die heer een nap melk'. De boer wordt zo bang dat hij onmiddellijk melk verstrekt. Ook
 • boer
 • melk
 • Een man vraagt een boer die zijn koeien zit te melken om een kommetje melk. Als de boer weigert, doet de man - die buikspreker is - net of de koe zegt 'Geef die heer een nap melk'. De boer wordt zo…

mop uit 1659
 • Van een Boer die geschoren wierd. Een seecker Barbier, woonende tot Enckhuisen aen de Melck marckt, ghenaemt Meester
 • Gerrit, daer doen des tijdts een Boer voor de deure quam met melck te verkoopen, de welcke in lange Iaren niet geschooren was
 • Van een Boer die geschoren wierd.
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar
 • en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste instantie niet en denkt dat het de duivel is.
 • boer
 • melk
 • Een boer laat zich na jaren weer eens scheren. Hij wil het grondig gedaan hebben. De barbier scheert ook zijn hoofdhaar en zijn wenkbrauwen af. De echtgenote van de boer herkent haar man in eerste…

mop uit 1659
 • Van een Bolle die de Melck op dronck. Het is gebeurt tusschen Franeker en Leeuwaerden, dat een seecker Boer een Bolle
 • had, de welcke door het gheheele Landt liep, ende quam op een Landt daer de Boer sat en melckte: Dese Boer een Koe of twee
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op
 • boer
 • melk
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en…

mop uit 1978
 • de iene poep: Trije poepen, trije poepen, trije poepen. In eintsje fierder seagen se in boer, dy siet ûnder in kou to
 • melken. Dy kou stie net rjocht, sa't er stean moest. De boer sei: "òm, kou." Doe sei de twadde poep: "Das soll ik entholden
 • boer kort daarop tegen zijn koe zegt 'Òm, koe', knoopt de tweede poep dat in zijn oren. Als een man die een plank schaaft
 • boer
 • melk
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader tegen zijn zoontje zegt 'Kijk, drie poepen', besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1968
 • de lul. Dat doet hem pijn. De boer zegt: "Ga even naar huis, neem een emmer met melk en houd hem daar een tijdje in." De
 • De boer is met de knecht op het land. De knecht moet even pissen en gaat aan de kant staan. Dan steekt hem een wesp in
 • Een knecht wordt door een wesp in zijn geslachtsdeel gestoken. De boer stuurt hem naar huis om zijn geslachtsdeel in
 • een emmer melk te houden. Als de boerin dit ziet, snapt ze ineens hoe mannen hun geslachtsdeel vullen.
 • boer
 • melk
 • Een knecht wordt door een wesp in zijn geslachtsdeel gestoken. De boer stuurt hem naar huis om zijn geslachtsdeel in een emmer melk te houden. Als de boerin dit ziet, snapt ze ineens hoe mannen hun…

sage uit 1970
 • Sierde de Bruin fan 'e Westerein wie molkrider. Hy soe de molke by de boer ophelje en nei de fabryk ta ride, doe is er
 • boer
 • melk
 • Het geluid bij het doodrijden van een man door een trein is van te voren gehoord.

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie op in kear yn 't bûtenlân en dêr biseach er de dieretún. Doe wie dêr in zebra, dêr hie dy boer
 • frege dy zebra oan 'e kij: "Hwerfoar binne jimme hjir eins?" "Wy jowe molke foar de boer", seinen de kij. De zebra tocht
 • . Als de zebra hoort dat de koeien de boer tot nut zijn om hun melk, vlucht de zebra snel omdat hij geen melk wil geven. Als
 • Een boer koopt in een buitenlandse dierentuin een zebra en zet het dier na zijn thuiskomst bij de koeien in het land
 • boer
 • melk
 • Een boer koopt in een buitenlandse dierentuin een zebra en zet het dier na zijn thuiskomst bij de koeien in het land. Als de zebra hoort dat de koeien de boer tot nut zijn om hun melk, vlucht de zebra…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie in nij feintsje krigen. De jouns sieten se yn 't lân to melken - dat gebeurde doe noch mei de
 • komme en de boer stjûrde de jonge nei de plaets ta om in bus op to heljen. Doe't de jonge mei de bus der oan kaem krige de
 • Een pas aangenomen boerenknecht giet per ongeluk melk in een vat waar nog wat benzine in zit. De boer besluit de melk
 • uit die bus aan het varken te geven. Het varken gaat hierop vreselijk hard rennen maar ploft plotseling neer. Als de boer
 • boer
 • melk
 • Een pas aangenomen boerenknecht giet per ongeluk melk in een vat waar nog wat benzine in zit. De boer besluit de melk uit die bus aan het varken te geven. Het varken gaat hierop vreselijk hard rennen…

mop uit 1979
 • Der siet in boer yn 'e jister to melken. Dêr kaem in man lâns, dy frege de boer: "Soe ik hwat molke ha meije? Ik ha
 • sa'n toarst." "Né," sei de boer, "jo krije fan my gjin molke." Doe gong de boer nei in oare kou ta dy't er ynspande. Doe
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te
 • zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt een buikspreker te zijn en kan het doen
 • boer
 • melk
 • Een dorstige man vraagt een melkende boer om wat melk maar de boer weigert. Als de koe daarop tegen de boer lijkt te zeggen 'Ach, geef die man wat melk', schrikt de boer erg. De dorstige man blijkt…

sage uit 1971
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.
 • boer
 • melk
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.

Trefwoorden: beest, betoverd, bloed, boer, dier, emmer, koe, melk, varken, vee, ziek