Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • meten
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

personal narrative uit 2003
 • boer al gesproken, van dit veld?" RB: "Ja, ik heb hem even gebeld. Hij wist ook nog nergens van. Niemand wist hier ergens
 • nergens van. TM: "En waar wij dus net langs gekomen zijn, dat is dus niet de boer?" RB: "Nee, dat is die Engelse juffrouw die
 • boer
 • meten
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker oordeelt dat het mensenwerk is: hij vindt sporen van mechanische druk, en de ene leylijn die met de wichelroede gevonden wordt,…

sprookje uit 1972
 • Der wie in boer, dy moest fan 'e plaets. De rintmaster hie dat bioardere. Dat wie de lânhearre goed, dy liet altyd
 • alles oan 'e rintmaster oer. Mar de boer seach rare sneu; dy woe graech op 'e plaets bliuwe. Dêrom stjûrde hy in brief nei
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij
 • wat de rentmeester nu dacht. Toen zei de knecht dat hij dacht de boer voor zich te hebben, maar dat hij de knecht was
 • boer
 • meten
 • Een boer mocht op zijn boerderij blijven als hij vier vragen van de rentmeester kon beantwoorden. De knecht zei dat hij de antwoorden wel wist, en ging naar de rentmeester.Hij antwoordde de eerste…

sprookje uit 1969
 • Der wie us in boer, dy hie op syn hekke skilderje litten: Zonder zorgen. Syn landhear kom dêr lâns en lêsde dat. Dy
 • leare hwat soargen binne." Doe't de boer by him kom, sei er tsjin him: "Hastû noait soargen?" "Né", sei de boer. "Dan wurdt
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die
 • , moest hij van zijn land af. De boer kwam wanhopig thuis, en vertelde alles aan zijn knecht. Die wist er wel raad mee. De
 • boer
 • meten
 • Een landheer zag dat een van zijn boeren 'zonder zorgen' op zijn hek had geschilderd. Hij was jaloers op die boer die maar geen zorgen had, en hij riep hem bij zich. Hij zei dat hij drie opdrachten…

mop uit 1678
 • dinghen op te lossen, siende daer geen kans toe; Soo komt 'er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende waerom hy soo treurigh
 • boer dit verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef my u kleeren en ick sal u de mijne
 • van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in zijn plaats de oplossingen geeft
 • denkt dat hij de gevangene is, maar dat is onjuist, want hij is een boer.
 • boer
 • meten
 • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…

sage uit 2007
 • leefde natuurlijk, hij is gaan werken al in, in in 1891 en zoiets, maar dat was dan allemaal nog als ze bij een boer gingen
 • . En die zegt gewoon, en die meten het na. Hij zegt: 'Nou, gij hebt ont geschreven, want dat klopt niet!'. RK: Gij hebt
 • boer
 • meten
 • Bartje Poep vindt dat hij te weinig op het land verdient met suikerbieten rooien. Hij wil harder werken. Een collega hoort dit en zaagt een stuk van het meetlat van Bartje af. Bart denkt de volgende…

mop uit 1974
 • fierder seagen se in boer, dy wie oan 't melken. De boer sei: "Om, kou." Doe sei de twadde poep: "Om, kou, dat wol ik ûnthâlde
 • boer
 • meten
 • Drie Duitsers komen naar Friesland om de taal te leren. De eerste onthoudt de woorden “drie poepen”, de tweede “om koe” en de derde “dat is recht”. Als ze bij een lijk blijven staan vraagt…

sprookje uit 1874
 • , moatjes," nam 'n goue sjouw op nek en ging noa hoes. Annerdoags ging hai noa 'n boer ien zien buurt en vroug om 'n spientvat
 • (3) te lain. Boer die (4) hom ain en hai ging noa hoes en meette zien geld. 't Spientvat wordde ien regel bruukt om
 • rovershol. Bij een boer uit de buurt leent hij een spintvat en meet zijn geld, maar er blijft een rijksdaalder inzitten, die de
 • boer vindt. De volgende dag komt de kastelein weer het spintvat lenen en nu blijven twee rijksdaalders plakken. De
 • boer
 • meten
 • Een door het bos reizende kastelein ziet verdachte lui, verstopt zich en ziet hen na 3x "Halleluja vlieg open" onder een rots verdwijnen. Dit gebeurt de volgende dag weer en hij probeert het zelf en…

sprookje uit 1974
 • Een grote en een kleine boer hebben het met elkaar aan de stok. De grote wordt zo kwaad dat hij de kleine in een zak
 • gooit de zak in het water. De volgende dag komt de kleine bij de grote om een maat te lenen om zijn geld te meten. Dat geld
 • boer
 • meten
 • Een grote en een kleine boer hebben het met elkaar aan de stok. De grote wordt zo kwaad dat hij de kleine in een zak stopt om hem te verdrinken. Onderweg wordt de man uit de zak bevrijdt, en hij vult…

personal narrative uit 1999
 • het de grootste en meest complexe van Nederland moeten worden. De figuur zou zich moeten kunnen meten met de beste die in
 • het totale ontreddering. In een flits zag ik voor me dat ik naar de boer toe moest stappen die weifelend zijn toestemming
 • boer
 • meten
 • Verhaal over het maken van een tweetal graancirkel-patronen in Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland, Zeeland) in de jaren 1997 en 1999: het Gulden Tunnel Project en het Fe-male Project.
298.jpg
299.jpg

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • lucht. De boer van Muntjezijl wilde niet luisteren. Sinds hij getrouwd was, dacht hij de kousen vol met goud, die de vrouw
 • Linda de Boer
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze
 • boer
 • meten
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…