Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • militair
 • Teenagers ontdekken in de buurt van hun woonplaats verwaarloosde hennepplantages uit de Eerste Wereldoorlog. De politie besluit de velden af te branden. Door de rook raakt de hele plaatselijke…

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boer
 • militair
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

sage uit 1971
 • De heinproef In frouspersoan kaam by in boer. Wêr 't it bard is, wit ik net krekt. mar earne yn Fryslân. Neidat de
 • ûnderdak; sy mocht dêr de nachts fan 'e boer wol bliuwe. Even letter kaam dêr in soldaat op in hynder. Foar it brechje al trof
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • boer
 • militair
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • militair
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

mop uit 1965
 • Even na de oorlog stappen er tien soldaten en een korporaal bij een boer binnen. Zegt die korporaal: "Kunnen we hier
 • slapen met z'n elven?" Zegt die boer: "Met z'n tienen wel, maar met z'n elven niet. Of je moet bij m'n dochter slapen
 • Tien soldaten en een korporaal kwartieren in bij een boer. De korporaal slaapt bij de boerendochter. Haar vader heeft
 • boer
 • militair
 • Tien soldaten en een korporaal kwartieren in bij een boer. De korporaal slaapt bij de boerendochter. Haar vader heeft haar gewaarschuwd: laat hem niet boven op je, anders krijg je een baby. De…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • . Als na uren voorbijkomende boeren hulp willen bieden, blijkt de militair dood, de lifter bewusteloos, maar niet zichtbaar
 • gewond." Alleen z'n kop staat verkeerd om," zegt de ene boer tegen de andere.En met vereende krachten draaien ze het hoofd
 • boer
 • militair
 • Een motorrijder neemt op zijn duozit een lifter mee. Voor de warmte trekt de lifter zijn jasje omgekeerd aan. De motor maakt een botsing; de motorrijder is dood en de lifter bewusteloos. Boeren die…

sprookje uit 1940
 • Der kaem ris op in joun in frouminske by in boer en boerinne, dy't op in iensum sté wennen, gâns in ein út 'e reek fan
 • net mear foar de oare krije. It stiek har neat net nau hwer't hja kaem te sliepen, as wie it ek yn it heafek. De boer
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer
 • en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te nemen moet de boer de vrouw een appel
 • boer
 • militair
 • Een vrouw vraagt overnachting op een boerderij. Later vraagt ook een soldaat om onderdak. De soldaat waarschuwt de boer en boerin dat de vrouw eigenlijk een verklede man is. Om de proef op de som te…

sage uit 1968
 • Tseard van Dekken wie boer yn Droegeham (earder wied er plysje). Dy fortelde, by him yn 'e skuorre wienen lytse
 • Een boer ontdekt kleine, marcherende mannetjes in zijn schuur.
 • boer
 • militair
 • Een boer ontdekt kleine, marcherende mannetjes in zijn schuur.

sage uit 1967
 • Sa hat der ekris in moardner west dy hie ûnderdak frege by in boer. Mar dêr wie ek in soldaet, dy hie dêr ynkertiering
 • moardner dea en sei: "Dat is twee." Dy soldaet hat de boer en de boerinne it libben ret.
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien
 • soldaat voor de moordenaar en zegt 'Dat is twee'. Hij steekt de moordenaar neer en behoedt de boer en zijn vrouw voor verdere
 • boer
 • militair
 • Een moordenaar vraagt onderdak bij een boer. Een ingekwartierde soldaat vermoedt dat de man het op zijn leven voorzien heeft, en bedenkt een list. Hij maakt een pop van stro en zet die naast zijn…

sage uit 1970
 • bûtendoar kloppe woarde. Doe't de boer dêr hinne gong stie dêr in frommes. Mar 't wie in rover. Mar dat wist de boer net. Dat
 • frommes woe der graech yn en de boer liet har yn 'e keamer komme. Dêr gong se by 't fjûr sitten by de oare minsken. Sy rekken
 • . Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij meende dat de vrouw een rover was, die
 • slechts verkleed was als vrouw. Hij raadde de boer aan iedereen een appel toe te gooien. Vrouwen doen namelijk de knieen van
 • boer
 • militair
 • Op een avond klopte een vrouw bij een boerderij aan om onderdak. Even later vroeg ook een soldaat om een slaapplaats. Ze hadden wat bij elkaar gezeten, toen de soldaat de boer even apart nam. Hij…

mop uit 1977
 • By de boer haw ik my bistege. Mar doe moest ik ûnder tsjinst. De boer frege my, doe't ik mei forlof wie: Hwat dogge
 • sinaesappel mei en doe sei de boer: Smyt him mar ris op dat âld húske (= W.C.), dêr is noait net folle oan bidoarn. Goed, dat die
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem
 • ergens tegenaan gooit, vliegt alles uit elkaar. De boer wil wel eens zo'n granaat zien. De knecht neemt zo'n 'sinaasappel
 • boer
 • militair
 • Boer, Sjouke de
 • Een knecht van een boer moet in militaire dienst en de boer vraagt hem wat hij daar zoal doet. De knecht vertelt hem onder andere over het gooien met granaten. Volgens de knecht is een granaat net…

sage uit 1977
 • Der kaem op in joun in frou, dy frege om onderdak by in boer. De boer en 'e boerinne lieten har der yn. In skoft letter
 • en doe't er de boer allinne to sprekken komme koe, sei er: "Ik fortrou dat minske net. It liket my in keardel ta." Doe
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • boer
 • militair
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sprookje uit 1970
 • Op in joune let kaem der in militair op in hynder it hiem fan in buorkerij op. Hy sprong fan it hynder en kloppe oan
 • . Hy frege de boer of er dêr dy nachts ek ûnderdak krije koe foar himsels en it hynder. "Dat kin altyd," sei de boer, "wy
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • boer
 • militair
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sage uit 2006
 • ...nou ja, wel allemaal zalfjes proberen, maar ja het hielp allemaal niks. En dan had je daar zo tussen Ten Boer en Woltersum
 • , daar bij Woltersum had je een boer, en als er zoiets was wat niet over wou, dan zeiden ze: "Oh, ga maar naar boer Bakker
 • Boer Bakker, wonende tussen Ten Boer en Woltersum, maakte zalfjes, waarmee hij kon genezen. De broer van de vertelster
 • ging met erge jeuk, die door doktoren niet kon worden genezen, naar de boer. En inderdaad, het hielp.
 • Ten Boer
 • boer
 • militair
 • Ten Boer
 • Boer Bakker, wonende tussen Ten Boer en Woltersum, maakte zalfjes, waarmee hij kon genezen. De broer van de vertelster ging met erge jeuk, die door doktoren niet kon worden genezen, naar de boer. En…

sage uit 1919
 • provinciën binnenviel, en de machtige steden met gemak nam, zooals een boer rijpe vruchten van den boom plukt: Lochem, Groenloo
 • Linda de Boer
 • zijn vijanden achterna. Als boer weet hij de schildwacht van het vijandelijk kamp te overmeesteren en daarna vermoord hij
 • boer
 • militair
 • Op een dag valt de bisschop van Munster, Berend van Galen, de rustige gewesten dezer provinciën binnen. De veldheer Wild-Prot wordt benoemd tot bevelhebber van de vesting van Bourtange. Wild-Prot…

sprookje uit 1903
 • Een boer gong met zen beugeltas na de markt. Nou deer was goed wat in, want hij most koeie koope. Onderweg kwam een
 • ook nee toe, omdat ie deer in garnizoen lag. Dat smoesde de boer in 't eerst wel niet, maar op 't lest wiere ze toch
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt
 • dat ze rovers zijn en de boer en de soldaat mogen kiezen tussen hun goed of hun leven. De soldaat kiest voor het goed, op
 • boer
 • militair
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

sage uit 1903
 • , maar op het laatst was er toch een boer die het aandurfde, maar hij had bijzonder veel last van de spoken. Eens kwam er
 • toevallig een oude soldaat bij hem langs om te bedelen. "Zo", zei de boer, "jong soldaat, oud bedelaar: zo'n vent moet ik juist
 • Het spookt erg op een boerderij. De boer huurt een soldaat in om een nacht te waken. Kolkslag twaalf ziet de soldaat
 • teruggeweest. De soldaat blijft bij de boer wonen, maar geld om koeien te kopen heeft hij niet meer nodig.
 • boer
 • militair
 • Het spookt erg op een boerderij. De boer huurt een soldaat in om een nacht te waken. Kolkslag twaalf ziet de soldaat zes hoge militairen die uit de hooiberg een ketel vol goudstukken graven. De…

lied uit 1967
 • Daar was 's een boer die ging naar de wei 1. Daar was es een boer die ging naar de wei Toen hij was
 • Daar was 's een boer die ging naar de wei
 • Een boer laat zich door zijn vrouw naar de wei sturen. Ondertussen pleegt zij overspel met een officier.
 • boer
 • militair
 • Een boer laat zich door zijn vrouw naar de wei sturen. Ondertussen pleegt zij overspel met een officier.

lied uit 1970
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei 1. En daar was eens een boer en die ging naar de wei En
 • En daar was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man
 • boer
 • militair
 • Een boer is naar de wei. Zijn vrouw laat zich verleiden door een officier en pleegt overspel in de schuur. Haar man betrapt hen echter, en de vrouw smeekt om vergiffenis. Zij belooft om hard te werken…

lied uit 1968
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei... 1. D'r was eens een boer en die ging naar die wei en als hij weer
 • D'r was eens een boer en die ging naar die wei...
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de
 • schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om vergeving en belooft voortaan heel hard te
 • boer
 • militair
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw ontmoet een officier haar wat geld biedt in ruil voor haar liefde. Als zij in de schuur de liefde bedrijven, worden zij betrapt door de boer. De vrouw vraagt om…

lied uit 1969
 • Een boer trouwt met een jong meisje, maar zij houdt het met een jonge ruiter. De boer, die op hooi is uitgestuurd
 • boer
 • militair
 • Een boer trouwt met een jong meisje, maar zij houdt het met een jonge ruiter. De boer, die op hooi is uitgestuurd, betrapt hen op heterdaad. Het meisje smeekt om vergiffenis.

lied uit 1968
 • Er was eens een boer en die ging naar de wei 1. Er was eens een boer en die ging naar de wei en als hij daar was in
 • Er was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw legt het voor weinig geld aan met een officier. Haar man betrapt hen en zij
 • boer
 • militair
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw legt het voor weinig geld aan met een officier. Haar man betrapt hen en zij smeekt om vergiffenis en belooft voortaan hard te zullen werken.

lied uit 1898
 • Fragment: een boer gaat naar het land voor hooi en stro. [In de tussentijd pleegt zijn vrouw overspel, maar hij weet
 • boer
 • boer
 • militair
 • Fragment: een boer gaat naar het land voor hooi en stro. [In de tussentijd pleegt zijn vrouw overspel, maar hij weet haar te betrappen]

lied uit 1950
 • Daar was eens een boer en die ging naar de wei 1. Daar was eens een boer en die ging naar de wei en die boer ja die
 • Daar was eens een boer en die ging naar de wei
 • Een boer is naar de wei. Voor een gulden laat de boerin zich verleiden tot overspel met een officier.
 • boer
 • militair
 • Een boer is naar de wei. Voor een gulden laat de boerin zich verleiden tot overspel met een officier.

sprookje uit 1971
 • It fleanend skip Sa wie der in boer, dy hie trije soannen. De jongste dat wie Ielke de healewize. De Russyske tsaar
 • boer: 'Dêr wol ik hinne!' Hy krige it lekkerste iten mei dat der op 'e pleats wie en stiek ôf. Mar doe sei de twadde: 'Ik
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • boer
 • militair
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…