Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de gaten.
 • boer
 • nek
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

mop uit 1998
 • Een man vraagt bij een boerderij of hij daar kan overnachten. "Ja", zegt de boer "dan kun je kiezen tussen de hooiberg
 • konijntje te aaien, toen begon ie over te geven en heb ik zijn nek omgedraaid."
 • Een man overnacht bij de elfjarige dochter van een boer. Als hij in zijn blootje gaat slapen zegt hij dat zijn
 • en daarom draaide ze hem zijn nek om.
 • boer
 • nek
 • Een man overnacht bij de elfjarige dochter van een boer. Als hij in zijn blootje gaat slapen zegt hij dat zijn konijntje ook gaat slapen. Midden in de nacht wordt de man wakker van de pijn: als het…

sage uit 1966
 • him fierder mei rêst litten. Hy is wer yn Doezum oanlânne by de boer, dêr't er wenne (Bosma, in dikke boer). De oare
 • moarns kaem de boer fan 't bêd om Thomas to roppen. Hy sei tsjin Thomas: "Hwat hjir fannacht op 'e mjilling west hat, wyt ik
 • de harde weg was, had hij een gewicht op zijn nek, dat zo zwaar was dat hij het bijna niet kon sjouwen. Dat heeft hij een
 • heel eind versjouwd. Toen heeft het plaagbeest hem verder met rust gelaten. Hij is weer aangekomen bij de boer, bij wie hij
 • boer
 • nek
 • Thomas Bruining rende naar zijn meisje. Op de terugweg, bij het kerkhof, was wat achter het inrijhek. Het leek dan weer op een paard, dan op een veulen, dan op een aap. Hij kon niet bepalen wat het…

sage uit 1953
 • Der wie us in boer, dy koe tsjoene. Hy hie in toverboek. As er dêr yn lies, yn 'e nacht, dan foroaren syn kij op 'e
 • hinne. Dan kommen de kij wer yn 'e âlde gedaente. Op in kear doe hie dy boer gjin brea by de hân. Hy raesde: "Brea!" Syn mem
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken
 • boer
 • nek
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken, leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de…

sage uit 1967
 • dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn nek en zei dat zijn daalder daar zat en
 • boer
 • nek
 • Een man gaf een ander, die hem heel de dag in het hooi had geholpen met werken, slechts een rijksdaalder. De volgende dag hoopte de man dat de ander hem weer zou komen helpen. Maar die wees naar zijn…

sage uit 1968
 • . De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet betoverd raken. En sommige mensen hadden
 • boer
 • nek
 • De boeren hingen vroeger altijd een zakje met duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders groeiden de dieren niet. De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet…

sage uit 1923
 • die wijde vlakte aan het stroopen was, werd hij besprongen door een gedrocht, dat zich in zijn nek vastzette. Hij kon niet
 • kwelgeest plotseling verdwenen. Kootje was zoo van streek, dat twee zoons van den boer hem naar huis moesten brengen. Hij
 • boer
 • nek
 • Een stroper wordt 's nachts besprongen door een kwelgeest, die hij niet kan afschudden, terwijl hij naar de Steehoeve rent, waar het verdwijnt.

sage uit 1969
 • er wer ris by in boer. De boer sei: "Soenen jimme ek even mei nei 't lân kinne? De bolle is út it lân brutsen en is by de
 • melke beesten." De boer en syn folk hienen al in pear kear prebearre de bolle dêr by wei to heljen, mar de bolle wie sa lulk
 • Een boer vroeg een sterke kaasverkoper eens te helpen bij het vangen van een losgeraakte stier. Toen de stier met zijn
 • hoorns in de aanval op Sterke Dedde afkwam, greep deze hem bij de hoorns. Hij brak het dier z'n nek.
 • boer
 • nek
 • Een boer vroeg een sterke kaasverkoper eens te helpen bij het vangen van een losgeraakte stier. Toen de stier met zijn hoorns in de aanval op Sterke Dedde afkwam, greep deze hem bij de hoorns. Hij…

sage uit 1965
 • bé’j ’n boer veuron ien Duitsland. Dor proate ze hos net ender es ien Gendt. Op ’n kersoavend zèj den boer: “Vannach um
 • gaauw nor ’t kerkhof”. Den bouwmeister schrok hèvig. Hé’j wier bar bang. En smiddags on toffel zèj hé’j tegen den boer: “Ik
 • knecht werken bij een boer in een dorp verderop. Als hij voor deze boer een dier naar zijn oude baas moet brengen valt hij
 • van de wagen en breekt zijn nek.
 • boer
 • nek
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1919
 • erop uit, om hout te halen. Op een der wagens zat Lanterman naast een boer, die wel met hem willen rijden. "Waarom niet
 • en de blokken hout voelden hard aan. De lange, lange rij wagens hield op bij de kar, waar de boer en Lanterman zaten. Zij
 • Linda de Boer
 • trokken de bewoners erop uit om hout te sprokkelen. Lanterman zat samen met een boer op één van de wagens. In het Vroombosch
 • , op de plek waar Roelfs is vermoord, wordt de wagen van Lanterman omgeven door insecten. De boer roept dat één van hen de
 • boer
 • nek
 • Jan Roelfs en Lanterman gaan uit rijden. 's Avonds komt het paard van Roelfs alleen aanlopen. niet veel later komt ook Lanterman aan bij het dorp. Hij zegt dat hij en Roelfs in het bos zijn…

sage uit 1953
 • weer gewoon mens. Na een tijd was het de boer, bij wie de weerwolf in dienst was, opgevallen, dat zijn knecht nacht op
 • nacht weg was. Hij ging naar de pastoor en die had het zaakje meteen door. Hij zei tegen de boer: "Jij moet je knecht met
 • nek en verandert in een weerwolf. Hij loopt een tijdje rond en verscheurt alles wat er in zijn buurt komt. Hierna wordt
 • hij weer gewoon mens. De boer vindt zijn gedrag maar vreemd en vraagt raad aan de pastoor. De pastoor heeft door dat de
 • boer
 • nek
 • Een boerenknecht haalt iedere nacht precies om twaalf uur een hoepeltje uit de lindeboom. Hij hangt de hoepel om zijn nek en verandert in een weerwolf. Hij loopt een tijdje rond en verscheurt alles…

sage uit 1957
 • , tussen Koudekerke en West Souburg. De hofstede "Grijpskerke" ligt juist boven Biggekerke. De boer Lein Kodde van Noordbeek
 • kon toveren. De boer van Papegaaienburg zag b.v. geregeld een witte kat over zijn erf lopen. Deze was niet te verdrijven
 • Een boer kan zichzelf in een witte kat omtoveren. Wanneer de kat bij een andere boer over het erf loopt, wordt hij met
 • een zilveren kogel geraakt. De volgende dag ligt de boer die kan toveren met een schot in zijn kont op bed. De toverboer
 • boer
 • nek
 • Een boer kan zichzelf in een witte kat omtoveren. Wanneer de kat bij een andere boer over het erf loopt, wordt hij met een zilveren kogel geraakt. De volgende dag ligt de boer die kan toveren met een…

sage uit 1953
 • 't Werd door de meesten niet geloofd maar toch, er is veel onverklaarbaar en wonderlijk, je kan nooit weten. Een boer
 • , ze droegen allen een baard en ze leken op elkaar of 't allen kinderen van een stam waren. De boer ontmoette zijn volk op
 • Knechten mogen van de boer niet naar de kermis, voordat al de mest over het land is uitgespreid. Dit is echter dagen
 • boer
 • nek
 • Knechten mogen van de boer niet naar de kermis, voordat al de mest over het land is uitgespreid. Dit is echter dagen werk. Een van de knechten roept echter kabouters op die het werk razendsnel doen,…

sage uit 1957
 • nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele dorpelingen nog geloven in de sage over het
 • boer
 • nek
 • Een paar kwajongens halen een grap uit met een veulen. Ze binden een zware brijpot gevuld met stenen en ijzer om het nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele…

sage uit 1981
 • sterven, de duivel zou hem de nek breken. Hij is gestorven en men zei toen dat hij in zijn eigen boomgaard is begraven, dat er
 • Een boer wordt ervan verdacht vrijmetselaar te zijn. Hij heeft een verbond gesloten met de duivel, dat is bekrachtigd
 • met bloed. Hij kan geen natuurlijke dood sterven, want de duivel moet hem de nek breken. Toen hij stierf, werd hij
 • boer
 • nek
 • Een boer wordt ervan verdacht vrijmetselaar te zijn. Hij heeft een verbond gesloten met de duivel, dat is bekrachtigd met bloed. Hij kan geen natuurlijke dood sterven, want de duivel moet hem de nek…

sage uit 1933
 • No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner
 • als hoofdbewijs van haar schuld. Zij stierf aan de pijniging; toen heette het dat de duivel haar den nek had gebroken.
 • boer
 • nek
 • Een man was al tijden erg ziek. De duivelbanner zei dat dit kwam door een heks. Hij moest haar iets geven en daarbij zeggen: "om Godswil". Toen werd de man beter. De heks werd gevangen genomen en kwam…

sprookje uit 1874
 • , moatjes," nam 'n goue sjouw op nek en ging noa hoes. Annerdoags ging hai noa 'n boer ien zien buurt en vroug om 'n spientvat
 • (3) te lain. Boer die (4) hom ain en hai ging noa hoes en meette zien geld. 't Spientvat wordde ien regel bruukt om
 • rovershol. Bij een boer uit de buurt leent hij een spintvat en meet zijn geld, maar er blijft een rijksdaalder inzitten, die de
 • boer vindt. De volgende dag komt de kastelein weer het spintvat lenen en nu blijven twee rijksdaalders plakken. De
 • boer
 • nek
 • Een door het bos reizende kastelein ziet verdachte lui, verstopt zich en ziet hen na 3x "Halleluja vlieg open" onder een rots verdwijnen. Dit gebeurt de volgende dag weer en hij probeert het zelf en…

sage uit 1972
 • 129. Een boer in de Lutte had een goede twintig kalveren. Op een kwade morgen vindt hij er vier dood in de wei, en de
 • vandaag! De boer vindt het een vreemd geval, en gaat terstond naar de paters in Glanerbrug. Die geven hem een paar medailles
 • Boer bij wie kalveren sterven, krijgt van paters medailles om op te hangen in de kalverhokken, en om bij pasgeboren
 • kalveren om de nek te hangen.
 • boer
 • nek
 • Boer bij wie kalveren sterven, krijgt van paters medailles om op te hangen in de kalverhokken, en om bij pasgeboren kalveren om de nek te hangen.

sage uit 1980
 • draven. Even later kwam de mol terug en kroop bij de boer in zijn nek. Deze rekte zich uit, stond op en zei: "Karels, ik voel
 • en de boer van Karels samen een paar bunder gras. Karels en Mol zouden dat maaien. 's Morgens begonnen ze. 's Middags
 • twee mannen samen. Als de keuterboer slaapt komt er een mol uit zijn nek. De keuterboer kotst liters bloed. In de wei
 • boer
 • nek
 • Een dagloner keert terug naar huis en ziet een ploeg zonder paard of man op zich af komen. De ploeg verandert van gedaante: het is de keuterboer, die voor hem staat. De keuterboer smeekt de man hem…
5911422227_66e958ff9e_b.jpg

sage uit 1900
 • dag was hij op de schouder van een boer neergestreken, die op weg was naar huis. De boer had niets in de gaten, maar elke
 • om een weg af te leggen, waar hij anders een uurtje over deed. Toen de zon opkwam, liet Blauwe Gerrit hem gaan. De boer
 • boer
 • nek
 • Plaaggeest gaat op de schouder van iemand zitten, gaat op een kar zitten waardoor de reis de hele nacht duurt. Doordat de plaaggeest het paard van een ridder die een meisje meevoert op zijn paard,…
blauweklein.jpg