Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boer
 • omdraaien
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

mop uit 1998
 • Een man vraagt bij een boerderij of hij daar kan overnachten. "Ja", zegt de boer "dan kun je kiezen tussen de hooiberg
 • Een man overnacht bij de elfjarige dochter van een boer. Als hij in zijn blootje gaat slapen zegt hij dat zijn
 • boer
 • omdraaien
 • Een man overnacht bij de elfjarige dochter van een boer. Als hij in zijn blootje gaat slapen zegt hij dat zijn konijntje ook gaat slapen. Midden in de nacht wordt de man wakker van de pijn: als het…

mop uit 1998
 • Een boer heeft een schele koe, en besluit de veearts erbij te halen. Deze haalt een rietje uit zijn tas, steekt het in
 • de reet van de koe, en begint te blazen. De ogen van de koe trekken inderdaad weer recht, en de boer is blij. Hij betaalt
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te
 • blazen. Vervolgens doet de boer het zelf, maar niet nadat hij het rietje heeft omgedraait omdat hij vies is van de knecht.
 • boer
 • omdraaien
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op…

mop uit 1966
 • Der wenne in boerefeint by de boer. Op in kear sette de boerinne beantsjes op 'e tafel. Dêr moesten se it miel mei
 • : "Stean op dy't mei wol", mar der bleau net in beantsje op 'e omkearde leppel lizzen. It stie de boer min oan. "Dû kinst der
 • leeg. Jaren later - de knecht is inmiddels getrouwd en werkt niet meer bij de boer - is er bijna geen eten en de knecht
 • vraagt zijn oude baas om voedsel. De boer heeft een zak met bonen in de schuur en stopt de schep er omgekeerd in en zegt 'Zit
 • boer
 • omdraaien
 • Een boerenknecht zit te mopperen als de boerin boontjes op tafel zet. Hij houdt de lepel omgekeerd in zijn hand en zegt 'Zit op, die mee wil'. Alleen de boontjes die op de lepel zullen blijven zitten,…

sage uit 1968
 • Der wenne yn Hantumer Utbuorren in boer, dy hiet van der Heide. Dy hie in hiele grouwe stien op it hiem lizzen. Op in
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te
 • boer
 • omdraaien
 • Bij een boer lag een hele grote steen op het erf. Toen een paar jongens deze omdraaiden, stond er op de onderkant te lezen 'wat ben ik blij, dat ik lig op de andere zij'.

mop uit 1968
 • Der tsjinne in feint by de boer. 't Wie yn 'e winter en de minsken hienen 't krap. Der wie hast gjin wurk to krijen. De
 • ?" frege de boer. "Ja," sei de feint, "ik socht om in stikje spek." "Dat sit der yn", sei de boer. "It sit der net yn", sei de
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • boer
 • omdraaien
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • omdraaien
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1974
 • Der wienen in doomny en in boer. Doomny kaem faek by de boer en de boer kaem faek by de doomny. It wie in doomny mei in
 • greate snor. De doomny hie 't better foarinoar as de boer. De doomny hie in closet, en de boer net. Men hoefde by de doomny
 • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele
 • er een borstel tevoorschijn die zijn billen schoonpoetst. De boer wil niet onderdoen voor de dominee en laat zijn knecht
 • boer
 • omdraaien
 • Een rijke dominee met een enorme snor en een arme boer bezoeken elkaar vaak. De dominee is in het bezit van een hele luxe wc: als de dominee op een knopje drukt, wordt alles netjes weggespoeld; als de…

mop uit 1659
 • Van een Boer die twee Studenten kluchtigh antwoordt gaf. Twee jonghe Studenten met malkander uyt wandelende, saghen een
 • Boer sijn behoef doen, en wedden teghens malkander, als die Boer sijn werck ghedaen hadde, dat hy daer nae om sien soude
 • Van een Boer die twee Studenten kluchtigh antwoordt gaf.
 • Twee studenten zien een boer zijn behoefte doen. Zij vragen zich af als de boer klaar is of hij dan naar zijn eigen
 • boer
 • omdraaien
 • Twee studenten zien een boer zijn behoefte doen. Zij vragen zich af als de boer klaar is of hij dan naar zijn eigen hoop gaat kijken.

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. Dy feint mocht gjin griene earten. As se by de panne sieten die hy de leppel
 • kear by de boer om in soad iten. 't Wie yn 'e winter. De boer sei tsjin him: "Kom mar mei." Doe gongen se nei de souder ta
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan
 • . Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die neemt hem mee naar de baal erwten op
 • boer
 • omdraaien
 • Een man die bij een boer inwoont eet geen erwten. Als ze op het menu staan doet hij zijn lepel omgekeerd in de pan. Later heeft de man in de winter gebrek aan eten. Hij gaat dan bij de boer langs. Die…

mop uit 1974
 • hienen se al in aerdige skeut hawn. En elke kear as de boer bitelje soe draeide er de kleppe nei achteren en dan sei de
 • ." "Sjochst nou wol?" sei de boer. De kooplju mochten stik foar stik graech in buorreltsje, dat, se woenen neat leaver as dy pet
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden
 • nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste koopman zei tegen de boer dat de koe te
 • boer
 • omdraaien
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste…

mop uit 1970
 • Woartels en spek. Der wie us in jonge, dy syn mem wie in earme widdou. Dêrom tsjinne er by de boer. Dêr krige dy jonge
 • elke dei woartels foarset. 't Wie yn 'e winter. De jonge sei tsjin 'e boer: "Ik woe wol dat jo mei de frou oerleinen, dat
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode
 • een kat een haas is. De jongen zegt hierop: 'Toen de wortels veranderden in spek, toen was ik de boer gebrek. Maar nu de
 • boer
 • omdraaien
 • In de winter dwingt een boer zijn arme knecht toe te geven dat een wortel een stuk spek is. In een drukke periode waarin hij niet gemist kan worden draait de knecht de rollen om: om te voorkomen dat…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie in ûngetider. 't Wie yn 't allerdrokst fan 'e tiid, der skeaten hannen tokoart. De ûngetider
 • tocht: ik sil ris in loopke nimme mei de boer. Dêr kaem in wite kat oanrinnen. Doe sei dy ûngetider tsjin 'e boer: "Sjoch
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen
 • te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer de rollen om: de boer dwingt de knecht
 • boer
 • omdraaien
 • In een periode met veel werk dwingt een knecht de boer toe te geven dat een witte kat een zwarte kat is door te dreigen te vertrekken als hij geen gelijk krijgt. In een rustige periode draait de boer…

sage uit 1979
 • Een boer draait het hoofd van een paard dat steeds een veulen bijt een halve slag om. De boer wordt voor dierenbeul
 • boer
 • omdraaien
 • Een boer draait het hoofd van een paard dat steeds een veulen bijt een halve slag om. De boer wordt voor dierenbeul uitgemaakt, maar het paard heeft daarna nooit meer gebeten.

sage uit 1919
 • gaar was, wilde de boer de pannekoek omdraaien, maar omdat hij nog nooit gebakken had, ging dat ook niet goed, en de
 • de boer uit, om op de markt een nieuwe te koopen, en al gauw vond hij er een, die hem beviel, want ze schitterde in 't
 • Linda de Boer
 • boer
 • omdraaien
 • Varkens wroeten in de grond omdat ze op zoek zijn naar de helft van de pannekoek die zich in de grond wist te rollen nadat een varken een helft had weten op te eten.

personal narrative uit 2006
 • de wal. Ennuh... dan zeg ik tegen mijn collega: ga jij maar naar de boer en vraag een paard en wagen, want anders krijgen
 • boer
 • omdraaien
 • De verteller en een collega-politie-agent dreggen 's nachts een lijk onder het ijs vandaan. De ene agent gaat paard en wagen halen, de andere blijft bij het lijk, dat hem met open ogen aankijkt. De…

sage uit 1953
 • 't Werd door de meesten niet geloofd maar toch, er is veel onverklaarbaar en wonderlijk, je kan nooit weten. Een boer
 • , ze droegen allen een baard en ze leken op elkaar of 't allen kinderen van een stam waren. De boer ontmoette zijn volk op
 • Knechten mogen van de boer niet naar de kermis, voordat al de mest over het land is uitgespreid. Dit is echter dagen
 • boer
 • omdraaien
 • Knechten mogen van de boer niet naar de kermis, voordat al de mest over het land is uitgespreid. Dit is echter dagen werk. Een van de knechten roept echter kabouters op die het werk razendsnel doen,…

mop uit 1974
 • In boer wie mei syn arbeider nei stêd ta west. Hja kamen togearre thús, doe wie 't al nei iterstiid. Mar de frou hie
 • it iten waerm hâlden en de boer en de arbeider ieten togearre út ien en deselde panne. De boerinne hie tafallich de panne
 • Bij een boer eet men gezamenlijk uit een grote pan. Als het grootste stuk spek toevallig eens voor de neus van de
 • arbeider ligt, geeft de boer snel een draai aan de pan, zeggend 'deze pan heeft mij een schelling gekost'. De arbeider zegt op
 • boer
 • omdraaien
 • Bij een boer eet men gezamenlijk uit een grote pan. Als het grootste stuk spek toevallig eens voor de neus van de arbeider ligt, geeft de boer snel een draai aan de pan, zeggend 'deze pan heeft mij…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • Naar de kloten Bij een tragisch ongeluk is onlangs de tachtigjarige Franse boer René Vacleuse om het leven gekomen
 • boer
 • omdraaien
 • Man overlijdt bij een ongeluk waarbij zijn auto onder enkele duizenden kilo's bevroren stierentestikels raakt bedolven.

mop uit 1972
 • Froeger ieten se meastal út ien panne. Der wenne in arbeider by in boer. Dêr ieten se ek meielkoar út ien panne
 • bryk en wie it fet altyd oan ien kant. Dy panne woarde altyd sà delset, dat it fet oan 'e boer syn kant kom. De arbeider
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat
 • lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de 180° en heeft het vet.
 • boer
 • omdraaien
 • Het vet zit altijd aan een kant en de boer neemt die. Op een keer vertelt de knecht (arbeider) een grote leugen. "Dat lieg je," zegt de boer. "Het is zo waar als ik de pan omdraai." En hij draait de…

sage uit 1962
 • Je had vroeger bij ons* een boer, een echte stroper. Die had een vriend, die was net eender hand als hij. Op een keer
 • boer
 • omdraaien
 • Er waren twee stropers die op zondagavond gingen jagen, iets wat ze normaal nooit deden. Ze probeerden een haas te schieten, maar het lukte maar niet. Toen de haas zich verstopte haalde de jagers hun…