Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • der yn it Grouster Leechlân in boer, dy hiet Hindrik Jonkman. Alle jierren helle Jonkman yn 'e foarsimmer fjouwer poepen
 • oan tsjuster ta troch dwaan. 'Kinne jim dat no fuort wol strûze?' frege er de poepen. 'Jawis wol, boer, dat kinne wy skoan
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen
 • . De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor het werken overblijft als ze ook meteen
 • boer
 • ontbijt
 • Een boer huurt vier duitsers om werk voor hem te doen. De vier komen 's avonds aan en gaan na het eten meteen slapen. De volgende morgen krijgen ze ontbijt, maar ze zeggen dat er veel meer tijd voor…

sage uit 1967
 • Der wie in faem, dy tsjinne by de boer. Dy faem woe noait forkearing ha. Hja krige wol genôch oansyk, mar sy stegere
 • Een meisje dat bij een boer werkt, heeft nooit verkering omdat ze alle aanzoeken van mannen altijd afwimpelt. Omdat het
 • boer
 • ontbijt
 • Een meisje dat bij een boer werkt, heeft nooit verkering omdat ze alle aanzoeken van mannen altijd afwimpelt. Omdat het meisje er vaak mee geplaagd wordt, zegt ze laconiek: 'De eerste die mij een…

mop uit 1951
 • Der kom us in poep by in boer yn 'e haeijing. Sy sieten by de boer krekt oan 'e moarnsbrogge. De boer wie gleonhastich
 • ta. Hy sei: "Boer, ik wyt noch better rie. As wy nou ek fuort mar it jounsmiel bihimmelen, dan wienen wy der yn ien kear
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan
 • direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land te kunnen werken. De Poep heeft nog een
 • boer
 • ontbijt
 • Een Duitse maaier, ook wel 'Poep' geheten, komt in dienst bij een zeer gehaaste boer. De boer raadt zijn knecht aan direct na het ontbijt ook gelijk te lunchen, teneinde aan een stuk door op het land…

mop uit 1973
 • By in boer op 'e klaei wennen in greatfeint en in lytsfeint. 't Wie allegear winter, dat hja hienen neat to dwaen. De
 • boer woe dy greatfeint eins wol kwyt, mar hoe moest er dat ha? Der wie feitlik gjin reden foar en jow him dien. Op in
 • . Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft. Het was geen spek, maar kaas, dus de
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe
 • boer
 • ontbijt
 • In de winter als op de boerderij niets te doen valt wil de boer de oudste knecht wel kwijt, maar er is geen reden toe. Bij het ontbijt zegt de boer dat de knecht een lekkere boterham met spek heeft.…

mop uit 1968
 • hij daar mag slapen. Dat mag, in 't hooi is plaats genoeg. De volgende morgen, als hij weg wil, nodigt de boer hem uit om
 • met hen samen pap te eten. Daar komt een grote pan met pap midden op tafel. En de boer en de vrouw en het kind en hij eten
 • Een automobilist met panne krijgt onderdak en onbijt in een boerderij. Het ontbijt bestaat uit een grote pan pap
 • , waaruit het hele gezin eet. De gast haalt een kluit uit zijn mond en legt die in de asbak. De boer constateert dat hij die
 • boer
 • ontbijt
 • Een automobilist met panne krijgt onderdak en onbijt in een boerderij. Het ontbijt bestaat uit een grote pan pap, waaruit het hele gezin eet. De gast haalt een kluit uit zijn mond en legt die in de…

sage uit 1972
 • Evert Tsyske wenne yn Sumarreheide. Hy wie boerefeint by in boer, dy wenne oan 'e Hearrewei. Hy wie der fansels èk by
 • dy boer yn 'e kost. Hy wie achtsjin jier âld en doe moest er ûnder tsjinst. Sy moesten doe noch lotsje en Evert moest de
 • boer
 • ontbijt
 • Een jonge knecht moest vroeg weg, en at eerder dan de anderen. De boerin zorgde ervoor dat hij bad voor het eten. Toen bad hij: "O grote God van 't hemelrijk, wat voedt gij de mensen ongelijk. De…

mop uit 1930
 • veirdehalve stund. III. Boer, wiest mie joen stro. Hans komt bie 'n boer en nemt 't maaien aan. Aanderdoagsmörns kin e vot
 • nòg wel in. De boer krigt ter oareghaaid aan; zien vraauw staait op, en hoalt 't middageten. Hans gaait ter bie, pakt tou
 • vierdehalve stund'. Hans de knecht krijgt van zijn boer ontbijt. Nadat hij het opgegeten heeft, wil hij ook lunch en daarna meteen
 • avondeten om tijd te besparen. Als alles op is en de boer zegt dat hij aan t werk moet, wil Hans slapen, want dat doe je nu
 • boer
 • ontbijt
 • Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde…

mop uit 1902
 • Er was ers een boer die zijn knechts bijna geen rust gunde. Op een goeje keer had zijn vrouw al vroeg het ete over het
 • vuur, en toen ze 's morgens erlui broodje op hadde, zei de boer: "Nou moste we meteen maar middagéten éten, dan hoeve we
 • Boer die zijn knechten geen rust gunt stelt voor om 's morgens na het brood maar meteen het middagmaal te nemen, dat
 • scheelt werktijd. Na het middagmaal stelt een knecht voor dan ook het avondbrood te gebruiken. De boer stemt er mee in, waarna
 • boer
 • ontbijt
 • Boer die zijn knechten geen rust gunt stelt voor om 's morgens na het brood maar meteen het middagmaal te nemen, dat scheelt werktijd. Na het middagmaal stelt een knecht voor dan ook het avondbrood te…

mop uit 2003
 • Er komt een man tijdens carnaval in Limburg, maar hij kan nergens meer een slaapplaats vinden. Totdat hij bij een boer
 • ontbijt staat de oudste zoon op en zegt: "Ik ga naar het carnaval". Vervolgens grijpt hij onder zijn moeders rok en vertrekt
 • boer
 • ontbijt
 • Mannen in een gezin, die gaan carnaval vieren, tasten eerst bij moeder onder de rok. Ze blijkt een houten been te hebben, met haakjes eraan waar de autosleutels aan hangen.

mop uit 1919
 • iest wool was tsoe verdienen", dacht.hij. Op één zoo'n boer stapte hij toe, en zei: Iek bien Hans Hannekemaaier oit
 • Münsterland, en wie hoog siend hier de loonen? "Wel" antwoordde de boer, "kun je goed werken, Hans?!" "Of ik koet werken kan? Dat
 • Linda de Boer
 • kreeg. De boer antwoordde bevestigend, drie maal daags. Na de brij, het ontbijt wil de boer dat Hans aan het werk gaat. Hans
 • boer af en vroeg hoe hoog de lonen waren. De brij stond op tafel. Hans vroeg of hij als hij bij te boer ging werken te eten
 • boer
 • ontbijt
 • Hans Hannekemaaier, met een zeis op de rug, kwam in het Land van Edam aan, en keek zijn ogen uit. Hij stapte op een boer af en vroeg hoe hoog de lonen waren. De brij stond op tafel. Hans vroeg of hij…
cohen32.jpg