Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • 't ains met nkanner. Duvel zol twei joar laank ales hemmen wat boven de grond gruide op boer zien laand, en boer zol
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer groeit. De boer poot alleen maar
 • boer
 • oogst
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

legende uit 1982
 • van gewas en oogst tegen ongedierte en muizen.
 • boer
 • oogst
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • De Telegraaf, 23-7-1997 Graancirkels kassucces voor boer Van onze correspondent Nieuwerkerk, woensdag Landbouwer
 • attractie is nog enkele weken geopend want dan zal het graan er af moeten," aldus boer Doeleman.
 • Graancirkels kassucces voor boer
 • Een boer ontdekt een serie graancirkels in zijn land. Hij laat de toeristen geld betalen om de cirkels te kunnen
 • boer
 • oogst
 • Een boer ontdekt een serie graancirkels in zijn land. Hij laat de toeristen geld betalen om de cirkels te kunnen bezichtigen, en hij verkoopt ook foto's van de cirkels.

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boer
 • oogst
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

sage uit 1966
 • , dy't by in boer wenne woe dêr graech hinne. Hy sei tsjin syn maet, doe't se yn 'e herberch sieten: "Wedzje, dat ik se aenst
 • boer
 • oogst
 • Dansers worden door een boerenknecht vastgezet, en kunnen geen voet meer verzetten.

sage uit 1999
 • anders wel eens héél slecht zou kunnen aflopen. Met de oogst en het vee en ja... dat is ook, dat leeft daar nog veel meer dan
 • boer
 • oogst
 • Het dodenrijk en het elfenrijk zijn verschillende werelden. Boeren in Ierland en Schotland houden nog steeds rekening met de kracht van de fairies: ze zetten voedsel voor hen klaar als afweer tegen…

sprookje uit 1889
 • De schuur van Hamelgem Te Ophem op de Hamelgem-hoeve leefde eens een boer, die sedert lang eene nieuwe schuur wenschte
 • te bouwen, doch er het noodige geld niet kon toe bijeenkrijgen. Zekeren dag bracht hij eenen zoo rijken oogst van het
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een
 • boer
 • oogst
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1889
 • . Onderwege spraken zij van den oogst, en de boer vertelde zijne belemmering. De heer bood hem aan, eene groote schuur te maken
 • ; doch de boer moest deze seffens gebruiken, en met spijt moest hij het aanbod afslaan. Toen de heer hem vertelde, dat de
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur
 • voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste schat. De boer stemt toe, maar hoort dan
 • boer
 • oogst
 • Een boer is op zoek naar een plek om zijn graan in op te bergen. Hij komt een heer tegen die hem aanbiedt een schuur voor hem te bouwen voordat de haan de volgende dag kraait, in ruil voor zijn beste…

mop uit 1966
 • Der wie in boer, dy hie in feint, dat wie noch mar in foech jonge. 't Wie winter. Se sieten by de tafel to iten. Se
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • balk loopt. Als de boer blijft volhouden dat het een kat is, zegt de knecht dat als de boer niet zegt dat het een haas is
 • boer
 • oogst
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

legende uit 1950
 • In boer wie troud mei in frou, dy wie o sa goed. Hja koe gjin earmoed sjen en joech winterdeis altyd in soad jirpels
 • wei. De boer wie in nepert en koe soks net daeije. Hy sei: "Astû safolle jirpels weijowste, bou ik takomme jier de helte
 • Een aardappelboer kan het niet hebben dat zijn liefdadige vrouw zoveel van de oogst weggeeft aan arme mensen en
 • verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter twee keer zo groot.
 • boer
 • oogst
 • Een aardappelboer kan het niet hebben dat zijn liefdadige vrouw zoveel van de oogst weggeeft aan arme mensen en verbouwt expres de helft minder aardappels. Het daaropvolgend jaar is de oogst echter…

personal narrative uit 2001
 • graancirkel gekocht van boer Jan Hendrik Adams, die het graan afzonderlijk voor hem dorste en opsloeg. Bakker Geert Bos zal er in
 • boer
 • oogst
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

personal narrative uit 2002
 • boer
 • oogst
 • Kunstenaar Chris Westen geeft toe dat het meeste graan voor de graancirkelbroodjes van buiten de cirkel afkomstig is. Er is een beetje plat graan met de hand geoogst. Het is geen grap of…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy wenne op in pleats fan 'e roomske tsjerke. Dêr wie in greate tún by mei in great hôf en de pastoar
 • beschaafdheid en fatsoen leren." En de pastoar krige de koer mei prûmen en sei: "De groeten van de boer en hier zijn mijnheer de
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de
 • aanbieden: 'De groeten van de boer en hier zijn meneer de pastoor zijn pruimen'. De knecht graait hierop in zijn zak en biedt de
 • boer
 • oogst
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • cirkels. Zodra de oogst binnen is, is het weer afgelopen met de langzamerhand bekende foto's in de krant waarop enige mensen
 • boer
 • oogst
 • Graancirkels, vliegende schotels, praten met bomen en dolfijnen; het zijn allemaal exponenten van het nieuwe spirituele geloof.

personal narrative uit 2001
 • boer
 • oogst
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.

sage uit 1944
 • gebeurlijkheden toeliet in het stille dorpje Sweykhuizen. Na een verzengende zomer die een schrale oogst had voortgebracht, was de
 • herfst gevolgd met weldra kil en stormachtig weer. Menige boer die in de deemster van de kanten van Puth terugkeerde, had in
 • boer
 • oogst
 • Een man wordt op zijn rug gesprongen door een weerwolf en moet hem tot halverwege de berg dragen. Hij bedenkt hem bloed te doen laten, waar hij gedoopt is. Tis de smid sleept de rugplakker, hem bij de…

sprookje uit 1893
 • 3.9. Een boer die altijd mopperde, - boeren zijn nooit tevreden -, kreeg eens van Onze Lieven Heer de macht zijn koren
 • vergat, - feilbaar mensch als hij was -, te vragen om de aren op tijd te laten bluien en toen het oogst geworden was en al
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen
 • om de aren op tijd te laten bloeien. Gevolg is dat zijn buren wel een goede oogst hebben, maar dat hij niet kan oogsten.
 • boer
 • oogst
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen om de aren op tijd te laten bloeien. Gevolg is dat zijn buren wel een goede…

sage uit 1919
 • zal uit Gorinchem verdwijnen, omdat men het niet meer waagt in onze stad te komen. De boer zal niet meer zaaien, want vóór
 • kwaken, en ze hadden ons nog wel netjes gewezen, waar hun goud lag. Maar er is nu niet meer over.” “En onze oogst dan?” “Die
 • Linda de Boer
 • boer
 • oogst
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1980
 • ontbrak een lok haar. Het leed geen twijfel wat hem boven het hoofd hing. Hij zei tegen de boer: "Vannacht zag ik dat het hier
 • uitmoesten, klom de knecht bij de boer op de wagen. Bij de boerderij aangekomen, nodigde deze hem uit te blijven eten. Op
 • boer
 • oogst
 • Een boerenknecht die in de toekomst kan kijken, ziet op een nacht een dode in het stro liggen, toegedekt met een lijkkleed. Omdat het te donker is om te zien wie het is, snijdt hij een pluk haar weg…

sage uit 1965
 • oan 'e ein in bytsje oars. It wie yn 'e ûngetiid by in boer to Goaijengeahuzen. Jetse Schot wenne dêr as feint. Hy wie net
 • troud. Us heit kaem by dy boer to ûngetiidzjen. Heit en Jetse sliepten yn itselde fortrek. Jetse wie faek eangstich yn 'e
 • boer
 • oogst
 • Man die last heeft van nachtmerries nadat hij zijn verkering heeft uitgemaakt, krijgt van duivelbanner een aantal middelen ter afweer.

sage uit 1962
 • boer
 • oogst
 • Iemand had eens geweigerd de processie over zijn land te laten gaan uit vrees voor schade aan de veldvruchten. Men waarschuwde hem: "Durf jij Onze Lieve Heer de doortocht te weigeren." In het sterfuur…

sprookje uit 1980
 • Zondag den oogst in te halen, 'want', riep hij van den preekstoel af, 'in de week was het geen weer geweest.' (Cornelissen
 • Boeren krijgen van pastoor verlof om op zondag de oogst in te halen omdat het in de week geen weer is geweest.
 • boer
 • oogst
 • Boeren krijgen van pastoor verlof om op zondag de oogst in te halen omdat het in de week geen weer is geweest.

sage uit 1962
 • Tot ongeveer 1910 ging iedereen die een dorsmachine plaatste naar boer Maas. Die kwam dan met een boek en bad daaruit
 • boer Maas
 • boer
 • oogst
 • Tot ongeveer 1910 ging iedereen die een dorsmachine plaatste naar boer Maas. Die kwam dan met een boek en bad daaruit terwijl hij rondom de machine liep. Hij werd ook geroepen voor muizen. Te voet…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • afgelopen zaterdag door een paar jongens werd gespot, begint loonwerker P. Kuypers aan de oogst van een twee hectare groot
 • boer
 • oogst
 • In een bos is een poema gesignaleerd. De politie maakt tevergeefs jacht op het dier.
139.jpg

broodjeaapverhaal uit 1997
 • in het tarweveld van boer De Jong uit Herwijnen. De makers - volgens traditie onbekend en nog altijd een beetje
 • boer
 • oogst
 • Een serie graancirkels lijkt de vorm te hebben van Mickey Mouse.
176.jpg