Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • militaire doeleinden. De akkers werden verwaarloosd toen de oorlog voorbij was. Niet zo lang geleden werden de planten herkend
 • boer
 • oorlog
 • Teenagers ontdekken in de buurt van hun woonplaats verwaarloosde hennepplantages uit de Eerste Wereldoorlog. De politie besluit de velden af te branden. Door de rook raakt de hele plaatselijke…

sage uit 1973
 • Hoe't somlike beantsjes spikkele wurden binne Der wie in boer, dy boude allerhanne grienten. Sa hie er ek ris in hiel
 • , dat der wer in oarloch útbriek. De fjochterij kaam dy boer syn kant út en op it fjild dêr't de beantsjes stienen waard in
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed
 • druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld zijn geworden. Er wordt ook wel beweerd
 • boer
 • oorlog
 • Tijdens een oorlog wordt er gevochten in het bonenveld van een boer. Er raken vele soldaten gewond, en hun bloed druppelt op de boontjes. Als de boer gaat oogsten, ziet hij dat de boontjes gespikkeld…

personal narrative uit 1999
 • steden. De laatste acht maanden van deze oorlog was er in het westen van Nederland sprake van hongersnood. Als 13-, 14
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • oorlog
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

mop uit 1965
 • Even na de oorlog stappen er tien soldaten en een korporaal bij een boer binnen. Zegt die korporaal: "Kunnen we hier
 • slapen met z'n elven?" Zegt die boer: "Met z'n tienen wel, maar met z'n elven niet. Of je moet bij m'n dochter slapen
 • Tien soldaten en een korporaal kwartieren in bij een boer. De korporaal slaapt bij de boerendochter. Haar vader heeft
 • boer
 • oorlog
 • Tien soldaten en een korporaal kwartieren in bij een boer. De korporaal slaapt bij de boerendochter. Haar vader heeft haar gewaarschuwd: laat hem niet boven op je, anders krijg je een baby. De…

sage uit 1890
 • verklaarde den oorlog aan zijne naburen, namelijk aan den heer van Gruitrode, die veel machtiger was dan hij. Van Keverenberg
 • en verklaart de oorlog aan een machtiger heer. Zijn strijdkracht van soldaten en boeren wordt echter verslagen en hij
 • boer
 • oorlog
 • Een kasteel in een dorp wordt bewoond door een liefdadige heer. Op latere leeftijd verandert hij plotseling ten kwade en verklaart de oorlog aan een machtiger heer. Zijn strijdkracht van soldaten en…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • boer
 • oorlog
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in ûnderdûker. 't Wie yn 'e tiid fan 'e oarloch. De boer en 'e frou soenen dy jouns op bisite
 • . De ûnderdûker soe op 'e baerch passe, dy't bigje woe. Mar it wie in lulke baerch. Krekt doe't de boer en boerinne wer
 • boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De onderduiker verzekert de boer dat dit geen
 • boer
 • oorlog
 • In oorlogstijd laat een boerenechtpaar een onderduiker op een varken passen dat op het punt staat te biggen. Als de boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De…

mop uit 1979
 • Yn 'e oarloch fan 14-18 wie der in joad dy't handele. Hy kaem ris by in boer, dy wie krekt oan 't slachtsjen mei in kou
 • . Dat wie slûkjen en string forbean. De boer seach de joad en sei: "Kinne jo swije?" De joad koe de kouwehûd wol krije. De
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het
 • slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de jood de koeienhuid vervolgens wil meenemen
 • boer
 • oorlog
 • Een joodse handelaar betrapt ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een boer die een koe aan het slachten is. Omdat het slachten streng verboden is, vraagt de boer de jood of hij kan zwijgen. Als de…

sage uit 1969
 • de brant tige krap. Der wie in boer, dy hie in grouwe beam. Meensma hie forlet fan branhout en hy frege dy boer om hout
 • . "Jo meije dy beam ha," sei de boer, "as jo him nei hûs ta sjouwe." Dat nom Meensma oan, en hy hat it dien.
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei
 • boer
 • oorlog
 • Een sterke smid kon wel vierhonderd pond tillen. Op een keer in de oorlog vroeg hij een boer om brandhout. De boer zei dat hij de boom van het erf wel mee mocht nemen. Dat deed de smid.

mop uit 1651
 • Een overste sach voor een stat de galg leedich staen, vraegde daerop aen een boer hoe die heeren van die stat soo goet
 • Een overste ziet voor een stad een lege galg staan. Hij vraagt aan een boer waarom de heren van de stad zo vredelievend
 • boer
 • oorlog
 • Een overste ziet voor een stad een lege galg staan. Hij vraagt aan een boer waarom de heren van de stad zo vredelievend zijn, waarop deze antwoordt dat ze niet anders kunnen omdat alle bandieten in…

personal narrative uit 1996
 • Warken in Duutsland. Vrogger, nog veur d'n oorlog, gingen d'r van hieruut altied heel wat warken in Duutsland
 • boer
 • oorlog
 • Er gingen indertijd heel veel boeren de grens over om in Duitsland te werken.

personal narrative uit 1996
 • als boer hier niet gekend; da's voor mijn tijd geweest. Want ik ben van 1910." M: "Ja natuurlijk. Dat realiseer ik me wel
 • stad melk venten. En ik had een kameraad, die z'n vader melkslijter was. En die kameraad van me, die werd boer - ook al
 • boer
 • oorlog
 • De oude vertellers van Cornelis Bakker heeft meneer Groot niet meer gekend, maar de namen herkent hij uit verhalen en hij kent de families.

sprookje uit 1971
 • It fleanend skip Sa wie der in boer, dy hie trije soannen. De jongste dat wie Ielke de healewize. De Russyske tsaar
 • boer: 'Dêr wol ik hinne!' Hy krige it lekkerste iten mei dat der op 'e pleats wie en stiek ôf. Mar doe sei de twadde: 'Ik
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer
 • , anders verklaart hij de tsaar de oorlog. De tsaar schenkt hem zijn dochter.
 • boer
 • oorlog
 • De tsaar laat bekend maken dat degene die hem een vliegend schip kan bezorgen met zijn dochter mag trouwen. Een boer verneemt dit en laat zijn drie zonen naar Rusland vertrekken. Ielke de jongste…

sage uit 1962
 • 'n Keer in d'n oorlog haan de Spanjaarden hier n'n boer mi zi perd meegenome. Toen d'n boer kans zag, trok ie d'r
 • Op een keer in de oorlog hadden de Spanjaarden hier een boer met zijn paard meegenomen. Toen de boer kans zag, trok hij
 • boer
 • oorlog
 • Op een keer in de oorlog hadden de Spanjaarden hier een boer met zijn paard meegenomen. Toen de boer kans zag, trok hij er tussenuit. Hij werd achtervolgd door de Spanjaarden op hun volbloedpaarden.…

sage uit 1933
 • ontwrichtte een paard zijn poot, juist het paard van den boer, waarop het lot was gevallen. Wat nu gedaan; een ieder had zijn
 • paard dringend noodig, om ontwortelde boomen op te ruimen na dat zware weer en... de boer moest bij zijn broer, in het
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige
 • boer
 • oorlog
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige voorspellingen rondom zijn dood. Tot grote verbazing van zijn buren komen ze allemaal uit.…

sage uit 1967
 • “Dreumen binnen bedrog”, zeggen de lu. Dat is altied nait woar. Ik ken joe n wor verhoaltje verteln. t Was in de oorlog
 • . Op n mörn was hier bie n boer ain kou vot. Stooln netuurlijk. Dat gebeurde zoveul in dei tied; baistn wurn stiekom slacht
 • Dromen zijn niet altijd bedrog. Een boer merkte dat een koe verdwenen was. De vrouw van de boer zei dat ze gedroomd had
 • dat een bepaalde persoon de koe had meegenomen. De boer ging naar die familie die natuurlijk ontkende. Bij het doorzoeken
 • boer
 • oorlog
 • Dromen zijn niet altijd bedrog. Een boer merkte dat een koe verdwenen was. De vrouw van de boer zei dat ze gedroomd had dat een bepaalde persoon de koe had meegenomen. De boer ging naar die familie…

mop uit 1972
 • Twa militairen hienen togearre ûnder tsjinst en yn 'e oarloch west. De iene wie boer en de oare kuorkerinder. Allebeide
 • ris op stap en hy kom by de boer. Hy belle oan en dêr wie in fanke fan fjirtsjin jier dat him iepen die. De kuorkerinder
 • Twee mannen hebben beiden in de oorlog hun zaakje verloren, maar als de ene na 15 jaar bij de ander komt, blijkt die
 • boer
 • oorlog
 • Twee mannen hebben beiden in de oorlog hun zaakje verloren, maar als de ene na 15 jaar bij de ander komt, blijkt die een dochter van 14 te hebben en hij vertelt in het bos een fee ontmoet te hebben,…

sage uit 1963
 • de Spaanszee. Die naam Spaanszee stamt uit 1600, uit de Spaanse tijd. D'r woonde daar in die ouwe tijd een boer en op
 • zijn hofstee waren Spanjaarden ingekwartierd. Nou had die boer een aardige dochter en die Spanjaarden wilden met haar een
 • boer
 • oorlog
 • Een boerenmeid haalt een grap uit met Spanjaarden. Ze varen in een bootje en ze wijst met haar vinger naar de kant: "Kijk daar eens!" De Spanjaarden kijken, maar er is niks te zien. Ondertussen begint…

sage uit 2007
 • boer
 • oorlog
 • Naast boter, drank, eieren, sieraden, fototoestellen, horloges, kippen en varkens, werden er ook wel mensen gesmokkeld. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden wel mensen uit de kampen gesmokkeld…