Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

13 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Kriich yn 't iten Grutte Oege en Lytse Oege wienen feint by deselde boer. Grutte Oege koe ôfgryslik ite. Lytse Oege
 • mocht syn poarsje ek wol, mar fansels, hy koe folle minder bergje. Op in kear: sei de boer: 'Jim binne beide baas iters, mar
 • boer
 • opscheppen
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

sage uit 1967
 • wienen arbeider by deselde boer en syn dochter wie dêr faem. It arbeidershúske dêr't wy yn wennen stie in twintich menuten
 • geans fan 'e plaets ôf. Skoanheit krige wurden mei de boer (Tilma) en rekke lulk fuort. Doe makke ik my ek lulk, hwant de
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • boer
 • opscheppen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • : "Spotters krije wol us spotterslean." Doe sei de boer: "Och God, mens, geloof niet, dat der wat bestaat." De húshâldster sei
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • boer
 • opscheppen
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sprookje uit 1951
 • twa tofolle. Hwa fan dy jongemannen koe bliuwe? De boer sei: "Dy't it bêst pankoekbakke kin mei joun by myn dochter bliuwe
 • woe wis fan 'e saek wêze, en sokken, sei de boer, koe men allinne mar yn 't boerebidriuw brûke.
 • jongen vraagt een pannenkoekmes en draait de bruine pannenkoek heel voorzichtig om. De boer geeft hem onmiddellijk
 • de boer vertrouwen in het boerenbedrijf.
 • boer
 • opscheppen
 • Drie vrijers dingen naar de hand van een boerendochter. Omdat het meisje maar met een van de jongens kan trouwen, besluit de vader een pannenkoekbakwedstrijd te organiseren. De jongen die de beste…

mop uit 1978
 • Een boer krijgt een neef uit Amerika op bezoek. Hij heeft niet zoveel land en omdat Amerikanen de voorkeur geven aan
 • rijden, hij 's avonds pas weer thuis is. De boer zegt dat hij ook zo'n (beroerde) auto heeft gehad, maar hem heeft weggedaan.
 • boer
 • opscheppen
 • Een boer krijgt een neef uit Amerika op bezoek. Hij heeft niet zoveel land en omdat Amerikanen de voorkeur geven aan veel bezit neemt hij bij het aanwijzen van zijn land vijftien hectare van de…

mop uit 1659
 • boer
 • opscheppen
 • Een boerenzoon is niet geschikt voor het vak en wordt kleermaker. Na een aantal jaar ontmoet hij een meisje en schept erg over zichzelf op. Hij wil met haar trouwen, maar zij niet met hem.

mop uit 1973
 • Der siet in man to fiskjen by 't wetter en doe wie dêr tichteby in boer oan 't ploegjen. De boer sei tsjin dy man: "Wol
 • fjouwer meter lang." "Nou," sei de boer, "dat is hjir in eigenaerdich plakje. Hwant ik wie hjir lêstendeis an 't ploeijen, en
 • Een boer die aan het ploegen is vraagt aan een visser of het al wil bijten. De visser zegt dat hij nog geen vis heeft
 • gezien maar dat bij vorige week een vier meter lange snoek heeft gevangen. Daarop zegt de boer dat hij vorige week met de
 • boer
 • opscheppen
 • Een boer die aan het ploegen is vraagt aan een visser of het al wil bijten. De visser zegt dat hij nog geen vis heeft gezien maar dat bij vorige week een vier meter lange snoek heeft gevangen. Daarop…

sage uit 1969
 • by in boer, in sekere Van Es. Op in joun sit dy feint yn 'e herberch. Hy sûpt in stik of fjouwer buorrels op en dan en
 • sit yn 'e keuken. Hy kriget in great mes en snijt dy faem de kop heal ôf. De boer sjocht it. Dy rint nei de telle en
 • zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door. De boer stak met een hooivork in de man. De
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • boer
 • opscheppen
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

mop uit 1979
 • Der wenne in feint by de boer, dy mocht gjin beantsjes. As dy op tafel kamen, dan hâldde er de leppel omkeard en sa iet
 • in hiel krappe tiid en der kaem in dei, doe hienen se neat to iten. Doe gong er nei syn âld boer ta. Hy sei: "boer, ha jo
 • beroep doet op de boer, wil de boer hem wel een zak boontjes geven. De boer begint daarop met omgekeerde lepel boontjes op te
 • scheppen zodat er niets in de zak komt. Als de boer de tranen in de ogen van de knecht ziet, krijgt hij medelijden en geeft hij
 • boer
 • opscheppen
 • Een boerenknecht die niet van boontjes houdt schept altijd met een omgekeerde lepel zijn boontjes op zodat de boontjes nooit in zijn mond belanden. Als de knecht later - hij heeft inmiddels een gezin…

sage uit 1968
 • . Hij dacht bij zichzelf: Wat zou het er in Duizel donker uitzien als ik er mijn licht niet schijnen liet. Toen de boer zich
 • Een boer komt op zijn weg naar huis een kabouter tegen en deelt zijn tabak met hem. In ruil daarvoor krijgt hij voor 99
 • boer
 • opscheppen
 • Een boer komt op zijn weg naar huis een kabouter tegen en deelt zijn tabak met hem. In ruil daarvoor krijgt hij voor 99 pijpjes tabak. Thuisgekomen vertelt hij het verhaal en zijn vrouw en algauw weet…

sage uit 1966
 • Der wenne oan 'e Skeanpaden by de Ham in boer, dy hie in lytsfeint. Dy sei, dat er foar gjin duvel bang wie. De boer
 • fortelde er de boer hwat der gebeurd wie. "Myn leave jonge," rôp de boer, "dit is net bêst, it wie de greatfeint." De boer gong
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt
 • . Thuisgekomen vertelt hij het voorval aan de boer die naar de brug snelt. De oudste boerenknecht is echter al verdronken.
 • boer
 • opscheppen
 • Om zijn jongste boerenknecht het opscheppen af te leren, stuurt een boer hem s'avonds weg met een boodschap. Dan stuurt hij zijn oudste boerenknecht, met een laken verkleed als spook, naar een brug,…

mop uit 1651
 • boer
 • opscheppen
 • Over iemand die zich uitgaf voor edelman werd gezegd: 'Dat zijn van die edelmannen waar de boeren cousin tegen zeggen.'

sage uit 1954
 • vaak gebruiken, als iets overgedaan moest worden. Ze zou ontleend zijn aan een gevecht dat boer Argelo met de duivel had
 • over te doen nadat die hij verloren had van boer Argelo
 • boer
 • opscheppen
 • De uitdrukking Van nie'j Argelo, iets overnieuw moeten doen, zou komen van de uitspraak van de duivel om het gevecht over te doen nadat die hij verloren had van boer Argelo