Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

mop uit 1903
 • gebeurde bij onze boer zijn vader, mot je weten. Die heeft 't me zelf dikwijls verteld. Die mensen woonden vroeger dicht bij
 • kruidenierswinkeltje hield. Nou, Japik was 'n gezellige prater en hij kwam vaak 's avonds bij Gerrit Abes - zo heette die boer - 'n pijpje
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden
 • van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de boer zit op wacht. Als Japik via een
 • boer
 • ouderdom
 • Toen Japik Ingberts al 70 jaar was, is hij een keer gevangen. Op visite bij een boer, kan hij zijn oog niet afhouden van een mooi zilveren horloge. Die nacht keert hij terug om het te stelen, maar de…

mop uit 1903
 • boer
 • ouderdom
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

mop uit 1995
 • Datum: 15/12/1995 14:40:34 Op een boerderij heeft de haan zijn beste tijd gehad, en de boer vindt dat het tijd geworden
 • een tiental meters koers klinkt ineens een schot, en de jonge haan valt dood neer. "Verdorie," zegt de boer, met een
 • hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten
 • boer
 • ouderdom
 • Op een boerderij moet een oude haan plaats maken voor een jonge. De oude haan verleidt de jonge tot een hardloopwedstrijd, waarbij de oude haan een voorsprong mag hebben. Tijdens de wedstrijd wordt de…

sage uit 1937
 • , smaakte het niet en de boer hoorde na een poosje een hunner zeggen: "Ik ben al zoo oud, dat er twee molenstanders op
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als
 • boer
 • ouderdom
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te…

sprookje uit 1889
 • , maar eerst gereed was... "Zie, mannen," zei de oude boer aan zijne twee oudste zoons, toen de soldaten op zijn dorp het
 • , naar de kleedingstukken van onzen boer. Juist hield nu de baas den kiel van den reiziger in handen, of zie, deze roept uit
 • lacht niet. Een boer met drie zonen raadt zijn twee oudste zoons, die bekendstaan om hun grappen, aan hun geluk te gaan
 • boer
 • ouderdom
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1953
 • Der wie us in ezel. Dy wie al hiel âld. "Wy sille him forkeapje foar de dea", sei de boer. De ezel hearde dat. Hy file
 • oan?" "Moarn krijt de boer praters. Dan sille se sop ite. En dêr wolle se my ta slachtsje." "Wolle se dy ek al deameitsje
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en
 • boer
 • ouderdom
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • vangen, een hond die met de jaren zijn waakzaamheid verloren heeft en een ezel die door zijn ouderdom geen zware lasten meer
 • boer
 • ouderdom
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

mop uit 1968
 • Der wie ris in boer, dy hie in dochter. Jouns kaem der faek in soldaet by harren lâns, as de dochter de molke nei de
 • boer syn dochter hoe't it dy nachts gien wie. "Heit," sei se, "hy hat niks." De boer hie twa hynsten. De soldaet moest mar
 • boer met een paard naar huis. De keuze is uit een jong en een oud paard. De boer geeft het jonge paard mee. Onderweg redt
 • boer
 • ouderdom
 • Een soldaat slaapt met een boerendochter, maar hij is zijn geslachtsdeel kwijt. De volgende dag mag de soldaat van de boer met een paard naar huis. De keuze is uit een jong en een oud paard. De boer…

mop uit 1859
 • De gestolen koe Een boer koopt op den markt eene koe, maar drinkt zich tevens dronken. Twee soldaten zien hem, de een
 • snijdt de koe los en loopt zelf achter den boer aan, de ander voert het beest weg. Thuis gekomen vindt de boer den soldaat
 • Dronken boer wordt van zijn koe beroofd door twee soldaten. De één neemt de koe mee, de ander loopt met de boer naar
 • huis, waar hij beweert door het vloeken van de boer in een koe te zijn veranderd. De boer laat hem gaan. Op de volgende
 • boer
 • ouderdom
 • Dronken boer wordt van zijn koe beroofd door twee soldaten. De één neemt de koe mee, de ander loopt met de boer naar huis, waar hij beweert door het vloeken van de boer in een koe te zijn veranderd.…

sage uit 1962
 • In de Boreftse Meije (1) was een boer, die slechte kaas maakte, hoge kazen, bolle kazen. Dat kwam door een oud ventje
 • Een boer maakte slechte kazen en dat kwam door een oud ventje dat met handelswaar liep, daar ging een kwade geest van
 • boer
 • ouderdom
 • Een boer maakte slechte kazen en dat kwam door een oud ventje dat met handelswaar liep, daar ging een kwade geest van uit. Een geestelijke adviseerde de spullen voor de melk voor zonsondergang binnen…

sage uit 1953
 • . Maar 't moet gebeurd zijn, dat een boer, die geen schrik had, z'n knoestige stok deed neerkomen op de schouder van een
 • lenen. "Ik wil toch eens weten, wat ze nu uitspoken", dacht de boer, en hij keek het van verre af. Hij zag goed, dat het oud
 • kind in haar handen heeft, en laat het op de grond vallen. Een boer die de kunsten van de witte wieven wel eens van
 • boer
 • ouderdom
 • Witte wieven halen allerlei kunsten uit. Zo gaan ze naar een boerenvrouw om het spek, dat ze in de pan aan het bakken is, uit de pan te toveren. Ook verwisselen witte wieven kinderen die nog in de…

sprookje uit 1977
 • boer en de jonge syn heit wie in earme arbeider. Doe't de bern tolve jier wienen, sei it fanke har heit tsjin har: 'Do
 • ferkocht dy boer syn pleats en hy kocht om fierrens in nijenien wer en dêr gongen se hinnen te wenjen. By it ôfskie praten de
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer
 • boer
 • ouderdom
 • Een rijke boer verbiedt zijn dochter om te gaan met de zoon van een arme arbeider. Het meisje lijdt daaronder. De boer besluit ergens anders te gaan wonen, maar zijn dochter en de jongen spreken af…

mop uit 1996
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. Hij zet het beest op het erf neer. Komt die jonge haan de oude tegen. Zegt die
 • haan. Dus ze sprinten en sprinten en bijna heeft de jonge haan de oude ingehaald als hij de boer ziet staan met zijn
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te
 • hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de jonge haan door de boer doodgeschoten. Even later
 • boer
 • ouderdom
 • Een boer heeft een nieuwe haan gekocht. De oude haan eist een kip op, maar de jonge haan weigert. Ze besluiten er om te hardlopen. De oude haan krijgt een voorsprong. Tijdens de wedstrijd wordt de…

sage uit 1957
 • Spookdieren Een boer vertelde mij dat zijn vader (nu 100 jaar geleden) als hij op handel uitging (bijna altijd 's
 • Iedere keer dat een boer vee gaat kopen of verkopen, hoort hij vreemde geluiden van katten of uilen in het bos. Het
 • boer
 • ouderdom
 • Iedere keer dat een boer vee gaat kopen of verkopen, hoort hij vreemde geluiden van katten of uilen in het bos. Het lukt hem nooit om de beesten te verjagen. Als hij verder loopt komt hij weer op…

sprookje uit 1894
 • Van de dieren in het roovershuis. Er was eens een boer en die had een ezel die oude Jaap heette. Op een goeien dag zei
 • de boer tegen zijn zoon: "Ja, ouden Jaap moesten we morgen maar verkoopen of slachten." Toevallig hoorde oude Jaap dat
 • Een oude ezel hoort van zijn boer dat hij geslacht gaat worden. De ezel besluit erop uit te trekken om zijn geluk te
 • boer
 • ouderdom
 • Een oude ezel hoort van zijn boer dat hij geslacht gaat worden. De ezel besluit erop uit te trekken om zijn geluk te gaan zoeken. Hij krijgt gezelschap van een kat, een hond en een haan, die hetzelfde…

sprookje uit 1969
 • Der wie in boer, dy hie in houn. Dy houn woarde al âld. Op in kear hearde dy houn de boer sizzen: "Dy houn mat mar dea
 • Een boer heeft een oude hond. De hond hoort een keer de boer zeggen dat hij hem wil doden. In de buurt is ook een wolf
 • af dat deze het kind van de boer uit de wei steelt en dat de hond het kind 'redt' en veilig thuisbrengt. In ruil hiervoor
 • boer
 • ouderdom
 • Een boer heeft een oude hond. De hond hoort een keer de boer zeggen dat hij hem wil doden. In de buurt is ook een wolf die de kippen pakt als de hond het niet ziet. De hond bedenkt een plan om aan…

sage uit 1966
 • De plaets mei de stiennen ûlebuorden Yn Wergea wenne in boer, dy hie in hiel âlde plaets. Op in joun bigong it hiel bot
 • to waeijen. De boer stie bûten en wie deabinaud dat de plaets omwaeije soe. Doe kom der him in swarte gedaente op side
 • Een boer woont in een hele oude boerderij. Op een dag waait het heel hard en de boer is bang dat zijn boerderij omwaait
 • . Dan verschijnt er een zwarte gedaante naast hem, die zegt dat als de boer zichzelf aan hem verkoopt, er de volgende dag
 • boer
 • ouderdom
 • Een boer woont in een hele oude boerderij. Op een dag waait het heel hard en de boer is bang dat zijn boerderij omwaait. Dan verschijnt er een zwarte gedaante naast hem, die zegt dat als de boer…
Uilenbord.jpg

sage uit 1971
 • De twa stiennen ûlebuorden Sa wenne der in boer tusken Warten en Wergea, dy hie in hiel âld plaats. Mar in sekere joun
 • Een boer heeft een oude schuur die bij storm dreigt in te storten. De duivel belooft hem een nieuwe schuur voordat de
 • haan kraait, als hij zijn ziel aan hem afstaat. De boer gaat akkoord, maar ligt hierdoor 's avonds onrustig te draaien in
 • boer
 • ouderdom
 • Een boer heeft een oude schuur die bij storm dreigt in te storten. De duivel belooft hem een nieuwe schuur voordat de haan kraait, als hij zijn ziel aan hem afstaat. De boer gaat akkoord, maar ligt…
78.jpg

sage uit 1997
 • boer
 • ouderdom
 • Op een dag kwam een boerenzoon niet thuis van de akker. Zijn moerder dacht meteen aan de fairies. Na een week kwam hij als oud mannetje thuis en was binnen drie dagen dood. Of iemand raakt verdwaald…
1213.jpg