Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

sprookje uit 1976
 • kening wêze. No, dat gong oan. En doe't it jier om wie, kaam de kening wer yn it paleis en hy kaam yn 'e keamer dêr't de boer
 • boer, Jan van der Veer, wol by ús, tegearre mei syn broer. Hy wenne boppe yn 'e Kompenije oan 'e Dwarswyk. Dat wie in ein
 • in het paleis, en de schatkist zat zo vol dat de boer erop moest zitten en dan wilde hij nog niet dicht. Toen de koning
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen
 • boer
 • paleis
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…

sprookje uit 1966
 • Gekke Hiske Der wie in boer, dy hie trije soannen. De jongste, dat wie gekke Hiske. Dy hie hwat minder forstân as de
 • dief wie gjin spoar to bikennen. Doe sei de boer tsjin 'e âldste soan: "Fannacht hâldstû de wacht yn 'e skuorre. Dû mast de
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts
 • gestolen. De boer is kwaad. Dan waakt de tweede zoon. Ook hij valt in slaap en weer is er gestolen. Gekke Hiske wil waken. Ze
 • boer
 • paleis
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

sprookje uit 1889
 • niet bij dag en niet bij nacht, niet gekleed en ook niet naakt, niet te voet en niet te paerd! Zekere boer, die zulks in de
 • boer, "want ik vischte naar uwe stem." En hij pakte zich weg. "Verdod! Hij heeft me beet!" grijnsde de koning, en hij gaf
 • , neemt haar en haar familie mee terug naar het paleis.
 • boer
 • paleis
 • Een koning laat weten dat diegene koningin mag worden die bij hem komt niet bij dag of bij nacht, niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard. Een boerendochter gaat naar de koning toe…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • gezelschap verder. Bij de stad aangekomen komt er nog een bakker bij. Als de man met de sleep voorbij het paleis rijdt, schiet de
 • boer
 • paleis
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

mop uit 1945
 • hast." De hiersboer lykwols gyng dêr net mei akkoard. De oare deis reizge er mei it sieraed nei 't paleis ta. De lju fan it
 • paleis wienen mei syn boadskip op 'e hichte en de earste skyldwacht woe him net passearje litte, of hy moast in diel fan syn
 • boerderijen aan de boer af te staan in ruil voor de wens. In het paleis krijgt de landheer, net als de schildwachten, de gewenste
 • boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat hij voor de wens wil hebben. De boer vraagt
 • boer
 • paleis
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

mop uit 1970
 • niet zon goochemerd. Toe zei vader tege dén: "Wat ducht ow as gi'j is nao den boer ginge en leren een bitje; daor leer ie
 • . En toe kòmme ze daor bi'j een grote boerderi'j; en daor gaon ze binne. Toe zeite: "Boer, kö gi'j soms nog een knechje
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • boer
 • paleis
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sprookje uit 1967
 • boerke lit it hout yn 'e steek en dat giet yn tûzen hasten nei it paleis to Starum. Mar hy is der samar net yn. Hwant by de
 • foarpoarte fan 't paleis stiet in skyldwacht. Dy freget: "Hwat woestû?" "Ik woe graech by de koaning talitten wurde." "Hwerfoar
 • gaat op weg naar het paleis om het sieraad terug te bezorgen. Het boertje stuit op een schildwacht voor de paleispoort die
 • paleis staat een bewaker die hetzelfde eist, en weer gaat het boertje akkoord. De derde in de rij is de lakei: hij wil het
 • boer
 • paleis
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sprookje uit 1967
 • fortellen," sei de koaning tsjin 'e skepersjonge, "dan meist it moaiste paleis útsykje dat der yn myn ryk stiet, mei alles hwat
 • it moal leverje moast. De feint fan 'e boer hie krekt de beam fan 'e ezel ôfkapt. Ik gong nei de boer ta en frege om in
 • , de jongen het mooiste paleis mocht uitzoeken wat er in het rijk was. De volgende dag begint de schaapsjongen met het
 • de koning het niet meer uit, en riep dat hij loog. De schaapsjongen zocht een mooi paleis uit, en hoefde nooit meer te
 • boer
 • paleis
 • Er was eens een koning, die hield veel van verhaaltjes. 's Avonds zat het hele hof bij elkaar, en vertelden ze elkaar verhalen. Een schaapsjongen zei altijd: "Dat lieg je." Maar dat was niet netjes…

sprookje uit 1971
 • Gekke Hiske By in bosk stie in pleats en dêr wenne in boer mei trije soannen. Mar it giet om de jongste, Hiske. Hiske
 • noait in kear goed dwaan. Yn 'e winter waard der terske by de boer. Dan makken se gruden strie en fan it moaiste strie
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste Hiske heet die nooit wat uitvoert maar het ook nooit goed doet. Op een
 • winterdag mist de boer een strobaal. Hij laat zijn oudste zoon de volgende nacht op wacht staan, maar deze valt in slaap. Weer
 • boer
 • paleis
 • Een boer heeft drie zonen, waarvan de jongste Hiske heet die nooit wat uitvoert maar het ook nooit goed doet. Op een winterdag mist de boer een strobaal. Hij laat zijn oudste zoon de volgende nacht op…

mop uit 1944
 • Een Duitse soldaat, die invalide was en in een wagentje reed, kwam een keer terecht bij een Friese boer. Hier zag hij
 • een grote ham onder de schoorsteen hangen. "Boer, zo sprak hij, ik heb den Bosjewiek aan het Oostfront bestreden, en ben
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag
 • wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te hebben gevraagd keert hij terug naar de boer
 • boer
 • paleis
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te…

sprookje uit 1890
 • Jan Martin de Wildeman Er was eens een schatrijke boer, die op de schoonste hofstede van geheel het land woonde. Hij
 • nacht gebeurde het nog eens en de boer zond zijnen oudsten zoon om te waken. Doch deze kon aan de vermoeidheid niet
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de
 • paleis terecht, waar drie paarden zijn die slechts gestolen hooi eten. De jongen doodt de dief en is nu heer van het paleis
 • boer
 • paleis
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…

sage uit 2005
 • . Gerold hoort niet bij de dagloners in hun wrakkig stulpje rond de kerk. Gerold is eigen boer op zijn hoeve met vee en
 • zorg gingen de boeren terug naar hun hoeven, waar de nacht zijn barmhartige sluier legde over alle ellende. Ook boer
 • boer
 • paleis
 • In het leen der Koppelen wordt veel vee geroofd. Op een nacht ontdekt kabouterkoning Santos, die met zijn onderdanen in de Koppelberg woont, wie de dief is als hij het werk van zijn onderdanen…
Saskia1.jpg