Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • papier
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1554
 • boer
 • papier
 • Een boerenkinkel was ziek en ging naar de dokter. De dokter zou hem wat voorschrijven, waarvan hij de helft 's ochtends moest eten en de andere helft 's avonds. Hij gaf hem een briefje mee. Thuis…

sprookje uit 2000
 • iedere keer naar de schoolmeester. Alle verhalen kende hij uit zijn hoofd. Op een dag kwam de rijkste boer door het dorp
 • scheen de dochter te zijn van de rijkste boer. "Hé, Obed! Jij hebt toch die kist gevonden? Jij hebt toch leren lezen? Jij
 • lezen, en de schoolmeester leert hem dat in de avonduren. Tijdens een feest van de rijkste boer van het dorp wordt hij
 • boer
 • papier
 • Een arme jongen vindt een schatkist, maar er blijken alleen vergeelde papieren in te zitten met woorden erop. De jongen neemt de kist mee naar de schoolmeester, en die ziet dat er allemaal verhalen in…

mop uit 1967
 • ien klap. De jonge stie der forsteld fan. Hy nom in stik papier en dêr skreau er mei greate letters op: Jochem mei syn
 • lompene lea sloech sawn yn ien klap dea. En dat papier died er om 'e hoed hinne. Dat elkenien dy't dat seach, koe 't lêze. Doe
 • daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij voor een grote beloning de leeuw die de
 • sluit hij het huis af, en gaat naar de boer. Die schiet de leeuw neer, de jongen gaat met veel geld naar huis.
 • boer
 • papier
 • Moeder stuurt haar luie zoon weg. Hij staat versteld als hij in één keer zeven muggen dood slaat. Het versje dat hij daar over maakt vouwt hij om zijn hoed. Een boer die dat leest vraagt hem of hij…
127.jpg