Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • Der wienen in boer en in feint. Dy sieten op in joun by elkoar mei in eintsje kears, dat brânde. De boer seach tige
 • binaud. "Hwat skeelt jo?" frege de feint. Doe fortelde de boer him, dat er syn siele forkocht hie oan 'e duvel. Dêr hied er
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel
 • kan naar de ziel van de boer fluiten.
 • boer
 • platteland
 • Een boer en een knecht zitten bij elkaar. Er brandt een kaars en de boer is bang. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en die komt hem halen als de kaars opgebrand is. De knecht pakt daarop de…

mop uit 1998
 • Op het platteland lopen een hoop toeristen rond. Op een dag belt er één aan bij de boer, met de vraag of hij van het
 • toilet gebruik mag maken. De boer, toeristen moe, vindt het allang best en loopt met de toerist naar een houten huisje op het
 • Toerist gaat naar het toilet bij de boer op zijn erf, maar er is geen toiletappier. Leuk voor de toerist, zegt de boer
 • , want het is authentiek. Maar uiteindelijk moet de toerist zijn kont met zijn handen afvegen, waarna de boer er een flinke
 • boer
 • platteland
 • Toerist gaat naar het toilet bij de boer op zijn erf, maar er is geen toiletappier. Leuk voor de toerist, zegt de boer, want het is authentiek. Maar uiteindelijk moet de toerist zijn kont met zijn…

personal narrative uit 1999
 • Drente. Zij hadden het geluk snel een boer te vinden die vijf hectoliter (wij spraken toen van mud) wilde verkopen. In drie
 • boer
 • platteland
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

mop uit 2000
 • Een boer van het platteland heeft besloten om al zijn schapen een week voor de offerfeest te verkopen. Dus kwam hij op
 • een dag naar Casablanca met die schapen. Maar voordat hij van het platteland ging vertrekken, kreeg hij zoveel adviezen
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop
 • toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en uiteindelijk niets verkoopt.
 • boer
 • platteland
 • Een boer wil schapen verkopen voor het offerfeest, maar wordt gewaarschuwd voor de oplichters in de grote stad. Daarop toont de boer zich zao achterdochtig, dat hij zelfs serieuze klanten verjaagt en…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Het is op het Zeeuwsche platteland gebruik dat de werkman een varken houdt, dat hij van den boer
 • koopt, als het een week of zes, zeven is. Nu was er eens zoo'n man uit Hansweert naar den boer geweest, had de big in een
 • boer
 • platteland
 • Een man loopt met een big in een zak op zijn rug door een wei en kan geen uitgang vinden. Hij komt een paar maal langs hetzelfde huisje en tenslotte komt een vrouw naar buiten, die hem de uitgang…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy wie mei in Amsterdamse frou troud. Dat wie in stedtsjer. Der wie in deunske koe. De boer moest dy
 • Een boer die getrouwd is met een Amsterdamse vrouw die niets van het plattelandsleven weet, legt zijn vrouw uit dat 'de
 • boer
 • platteland
 • Een boer die getrouwd is met een Amsterdamse vrouw die niets van het plattelandsleven weet, legt zijn vrouw uit dat 'de man van de k.i.' komt voor een teeldriftige koe. De vrouw begrijpt niet wat er…

mop uit 1651
 • een boer een gans pluckte. 'Wel hoe', seyde hij, 'dat is wonderlijck! Plucken hier de boeren de gansen, bij ons plucken de
 • Een man uit 's Hertogenbosch (waar de heer Gans penningmeester is) wandelt in Den Haag over de markt en ziet een boer
 • boer
 • platteland
 • Een man uit 's Hertogenbosch (waar de heer Gans penningmeester is) wandelt in Den Haag over de markt en ziet een boer een gans plukken. 'Dat is vreemd' zegt hij, 'hier plukken de boeren de gansen,…

mop uit 2009
 • felbegeerde titel 'Beste grap ter wereld' gewonnen voor zijn mop over een arrogante yup en een kordate boer. De wedstrijd was
 • klassieke vliegtuigmop. Finland werd tweede, Rusland derde. De winnende mop: Tijdens de jacht op het platteland richt een goed
 • Een man uit de stad schiet een eend op het land van een boer. Beide eisen de eend op. De boer stelt voor een wedstrijd
 • te doen: ze moeten elkaar in het kruis schoppen en wie het kortst piept, die wint de eend. De boer trapt hard en de
 • boer
 • platteland
 • Een man uit de stad schiet een eend op het land van een boer. Beide eisen de eend op. De boer stelt voor een wedstrijd te doen: ze moeten elkaar in het kruis schoppen en wie het kortst piept, die wint…

mop uit 1651
 • Doctor Schrevelius, bij de boeren sijnde, vraegde wat doctor dat sij daer gebruyckten. 'Wel', seyde een boer, 'wij
 • Doctor Schrevelius was op het platteland en vroeg wie daar de dokter was. Een boer antwoordde dat de boeren geen dokter
 • boer
 • platteland
 • Doctor Schrevelius was op het platteland en vroeg wie daar de dokter was. Een boer antwoordde dat de boeren geen dokter hadden, omdat ze liever hun eigen dood stierven.

mop uit 1651
 • Een boer, met sijn huysvrouw op de wagen sittende, wiert van een steepol gevraecht of die hen die op sijn waegen sat
 • , te coop was. 'Ja', seyde de boer, 'voor 30 tonnen gouts.' R. 'Schaemt u, huysman, dat gij u goedt soo hoog hout.' R. 'Ick
 • Een boer en zijn vrouw reden op een kar langs een stedeling. De stedeling vroeg de boer of de hen die de boer bij zich
 • had, te koop was. 'Ja', zei de boer, 'voor 30 ton goud'. De stedeling vond dat veel te duur. De boer zegt dat hij zijn
 • boer
 • platteland
 • Een boer en zijn vrouw reden op een kar langs een stedeling. De stedeling vroeg de boer of de hen die de boer bij zich had, te koop was. 'Ja', zei de boer, 'voor 30 ton goud'. De stedeling vond dat…

mop uit 1651
 • Een brillekraemer riep: 'Brillen, brillen om klaer te leesen etc.' Een boer daerontrent staende, haelde sijn almenack
 • Een brillenventer prijst zijn waar aan, onder andere met de woorden: 'Brillen om helder te lezen'. Een boer hoort dat
 • dan het antwoord van de boer.
 • boer
 • platteland
 • Een brillenventer prijst zijn waar aan, onder andere met de woorden: 'Brillen om helder te lezen'. Een boer hoort dat, haalt een almanak uit zijn zak en probeert vervolgens alle brillen die de…

sage uit 2006
 • . Mensen hier op het platteland, die werken natuurlijk meer met 't wind en het weer wat ze zien. En de elementen die je ziet
 • boer
 • platteland
 • Ten Boer
 • Avondrood brengt water in de sloot. Een kring om de maan, dan zal het wel gaan. Een kring om de zon, daar huilen vrouwen en kinderen om.

sage uit 1933
 • ontwrichtte een paard zijn poot, juist het paard van den boer, waarop het lot was gevallen. Wat nu gedaan; een ieder had zijn
 • paard dringend noodig, om ontwortelde boomen op te ruimen na dat zware weer en... de boer moest bij zijn broer, in het
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige
 • boer
 • platteland
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige voorspellingen rondom zijn dood. Tot grote verbazing van zijn buren komen ze allemaal uit.…

sage uit 1933
 • Een zwerver die bij een boer in dienst is getreden wordt vals beschuldigd van het stelen van een broodmes. De
 • boer
 • platteland
 • Een zwerver die bij een boer in dienst is getreden wordt vals beschuldigd van het stelen van een broodmes. De onrechtvaardig ter dood veroordeelde man voorspelt dat een berg door de wind over Deurne…

mop uit 2001
 • Twee boerenjongens uit Twente staan samen op de akker. "Wêje nog," zegt de ene boer, "dâ we vorige week noar Amsterdam
 • boer
 • platteland
 • Twee boerenjongens uit Twente zijn naar de Amsterdamse Wallen geweest. Een van de jongens vindt het nu wel tijd worden om het condoom eraf te halen, want hij moet nodig plassen.

mop uit 1944
 • Een Duitse soldaat, die invalide was en in een wagentje reed, kwam een keer terecht bij een Friese boer. Hier zag hij
 • een grote ham onder de schoorsteen hangen. "Boer, zo sprak hij, ik heb den Bosjewiek aan het Oostfront bestreden, en ben
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag
 • wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te hebben gevraagd keert hij terug naar de boer
 • boer
 • platteland
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te…