Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

56 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • door teenagers uit een stadje in de buurt, met het te verwachten resultaat. Dus besloot de politie om de velden af te
 • Teenagers ontdekken in de buurt van hun woonplaats verwaarloosde hennepplantages uit de Eerste Wereldoorlog. De politie
 • boer
 • politie
 • Teenagers ontdekken in de buurt van hun woonplaats verwaarloosde hennepplantages uit de Eerste Wereldoorlog. De politie besluit de velden af te branden. Door de rook raakt de hele plaatselijke…

mop uit 1903
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over
 • boer
 • politie
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

sprookje uit 1892
 • woonde toevallig een boer, die wel eens kaas en boter aan de familie leverde en zij smeekte hem haar te verbergen en zo
 • spoedig mogelijk naar Amsterdam te brengen. De boer, die juist een zwaar beladen hooiwagen had klaargemaakt om er de volgende
 • ontsnappen. Ze verstopt zich in een hooiwagen van een boer die haar terug naar de stad zal brengen. De boer komt de rovers tegen
 • . Zij willen dat hij de hooiwagen aflaadt. De boer weigert dit maar staat wel toe dat ze drie keer in het hooi prikken. Het
 • boer
 • politie
 • Een rijke familie gaat op een avond uit en laat de zorg van het huis aan twee dienstmeisjes over. Vanuit de keuken horen ze hoe zeven rovers willen inbreken. Via het luik in de keuken komt de eerste…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • Twentsche Courant 7-1-1995 Boer overleeft bizar ongeval OMMEN - Een 21-jarige boer uit Giethmen heeft als door een
 • . Midden op de spoorbaan hield het gevaarte plotseling halt. De boer zag de aanstormende trein op zich afkomen, maar het lukte
 • Boer overleeft bizar ongeval
 • Een boer op een tractor kan niet stoppen voor een spoorwegovergang. Hij komt op de rails tot stilstand terwijl er een
 • boer
 • politie
 • Een boer op een tractor kan niet stoppen voor een spoorwegovergang. Hij komt op de rails tot stilstand terwijl er een trein aankomt. Hij kan niet meer van zijn tractor komen. Bij de botsing wordt hij…

mop uit 1889
 • , wachtte niet lang, het voorval aan Jan en alleman mee te deelen. Ons boertje, bang zijnde, dat de politie er zou tusschen
 • uit zijnen strop had gehaald... De vrouw werd krankzinnig gehouden, en de boer met rust gelaten.
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang
 • dat de politie er zich mee gaat bemoeien en verzint een list. Hij vangt een snoek en een haas, stopt de haas in zijn fuik
 • boer
 • politie
 • Een boer vindt een beurs vol goudstukken. Zijn vrouw, een echte kletskous, vertelt het aan iedereen. De boer is bang dat de politie er zich mee gaat bemoeien en verzint een list. Hij vangt een snoek…

mop uit 1970
 • honger laote li'je; hi'j had ter noait gin botteram van könne kriege. Toe kömpte bi'j d'n eersten boer. Dén zeit: "Waor kòmp
 • niet. Heel völ geld kriej daor veur". "Zo", zeit tén boer. Toe vetelt tén boer dat aan zien buurman. Vroeger ware de minse
 • vel. Een boerin weigert hem onderdak, hij bespioneert haar uit een boom, ziet er een fijne meneer, die als de boer plots
 • thuiskomt, zich in een kist verstopt, terwijl de boerin de wijn en de kaas wegstopt. Jan zegt tegen de boer in zijn vel een
 • boer
 • politie
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1956
 • him ôfmeitsje, hie de féarts sein. De plysje roan der by. Underweis moeten se Hinse Beest (= H. Jehannes de Boer fan it
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • Hinse Jehannes de Boer
 • boer
 • politie
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sage uit 1968
 • de beam fan in boer en dy gong de oare moarns nei de plysje ta. Hy sei: "Sy ha my de iken stambeam ûntstellen." De
 • plysjes komme by Taeke op it hiem en dêr sjogge se de beam lizzen. "Dat is myn iken stambeam", seit de boer. De plysjes krije
 • een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven dat hij de boom alleen gestolen had. Maar
 • boer
 • politie
 • Taeke was een vreselijk sterke man. Op een keer had hij geen brandhout meer, en hij haalde een boomstam van het erf van een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven…

sage uit 1968
 • Hjir tichte by wenne in dikke boer, dy hie lytse Albert Scholte ris in wân op 'e hûd jown. Albert sei: "Dat ûnthâld ik
 • salang ik leef." De boer woarde âld. Nei jierren roannen Albert en de boer togearre ris oer de skeanpaden. Dêr pakte Albert
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • niet uit het water wilde komen. De volgende dag wilde de boer klagen bij de politie, maar deze zeiden hem dat ze zelf
 • boer
 • politie
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1967
 • graech de nacht trochbringe. De boer sei, dat moast dan mar oangean, fanwege it minne waer. Hja sette it pak achter tsjin 't
 • de boer hwat fordacht yn 'e earen. Hy fortroude it net. Hy sei tsjin 'e faem: "Helje dû ris hwat apels op en smyt ús elk
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten
 • . Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg zware stem had. Hij gaf de meid de
 • boer
 • politie
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • Japik Ingberts wie alle nachten op roof út. Deis dan sliepte er. Op in kear kommmen der in boer en in boerinne yn in
 • tilbry oanriden. "Mei 'k mei ride?" frege Japik Ingberts. "Stap mar yn", sei de boer. Underweis hâldt in plysje har oan. "Ha
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze
 • boer
 • politie
 • Japik Ingberts reed eens mee met een boer op de wagen. Onderweg hield de politie de wagen aan en vroeg naar Japik. Deze pakte gauw het oorijzer van de boerin en vluchtte het bos in, roepend: "Moeten…

sprookje uit 1951
 • It folgjende gebeurde tusken Den Boer en Grins. In boer fan Den Boer hie sied forkocht yn Grins, foar 1800 goune. Hy
 • , mar de boer wist krekt op tiid ûnder in omkearde jarrebak wei to krûpen. De arbeiders gaen boven op 'e jarrebak sitten. Sy
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten
 • ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op tijd onder een omgekeerde gierbak. De
 • Den Boer
 • boer
 • politie
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1966
 • stellen. Kees Deukelaar hie 48 boeremetwoarsten stellen út in hutte by in boer út Ezinge. Piter Hoving fan Ezinge sloech in
 • fette guos en in knyn dea by in boer. Berend Bakker, myn maet hie by in boer alle koperen wichten fan 'e baskule meinom en
 • zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de dorsmachine afgehaald, en gearresteerd. Voor het
 • boer
 • politie
 • Een waarzegster voorspelde een man dat hij geen half jaar meer zou leven. Hij kón wel langer leven, maar hij zou zichzelf benauwd voelen. Zes weken later werd de man door de politie van de…

sage uit 1967
 • de boer út 'e bult helle. Hearke wie doe stille plysje. Hy stie achter in dyk en seach it. Doe't dy man it earste sekfol
 • sekfol ek mar op. Bring se mar thús, dan mast mar sjen hwat der fan komt. Ik sil wol mei de boer prate." Hearke gong nei de
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat
 • hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht toen de aardappels houden.
 • boer
 • politie
 • Toen Sterke Hearke bij de stille politie was, zag hij eens een man een zak aardappels stelen bij een boer. Maar omdat hij wist dat de man heel arm was, is hij met de boer gaan praten. De man mocht…

sage uit 1969
 • Ergens stie in pleats. Op in joun wienen de boer en de frou der op út to jounpraten. De faem wie allinne thús mei de
 • . Mar doe kom krekt de boer wer thús. Dy pakte him en doe ha se him oerlevere oan 'e plysje.
 • rover was. Hij was gekomen om haar terug te pakken. Maar gelukkig kwam juist op dat moment de boer eraan, en ze leverden de
 • inbreker over aan de politie.
 • boer
 • politie
 • Een meid was eens alleen thuis toen ze merkte dat inbrekers een gat onder de muur graafden om binnen te komen. De meid wachtte ze op met een sabel. Van zes inbrekers hakte ze het hoofd af, maar de…

mop uit 1970
 • Der wennen in boer en syn frou yn 't noarden fan Fryslân, tichte by de sédyk. Dy lju hienen gjin bern. Op in kear gong
 • dy boer nei syn lân ta to ploeijen. Doe't er 't lân omploege hie seach er 't fjild ris oer en doe seach er 't op ien fan
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het
 • . Uiteindelijk moeten de boer en zijn vrouw voor de rechtbank verschijnen. De bewering van zijn vrouw dat de boer het geld gevonden
 • boer
 • politie
 • Een boer vindt bij het ploegen een zak met zilvergeld. Hij moet het zijn vrouw wel vertellen, maar weet ook dat ze het niet zal kunnen stilhouden. Daarom vertelt hij er bij dat hij het geld vond toen…

broodjeaapverhaal uit 2003
 • in de provincie Sichuan. Nadat het biggetje in de gierput was gevallen, sprong een buurman van de boer in de put om het
 • diertje te pakken. Een poging om het diertje aan de boer aan te reiken mislukte. Vier andere buren probeerden de redder uit
 • boer
 • politie
 • Vijf Chinezen proberen een biggetje uit een gierput te redden en verdrinken.

mop uit 1979
 • boer foarby, dy wie oan 't melken. "Òm, kou", sei er. Doe sei de twade poep: "Dat wil ik onthouden: om, kou." Doe kamen se
 • de woorden van een boer die zijn koe melkt goed in zijn oren 'Om, kou'. De derde poep hoort een timmerman 'Dat is recht
 • ' zeggen en blijft deze woorden herhalen. Kort daarop wordt er een moord gepleegd. De politie verdenkt de drie vreemdelingen en
 • boer
 • politie
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als er een man voorbij komt die 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste poep dat 'drie…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • kortelings oog-in-oog stond met een dier met poema-achtige trekken. Een boer uit Oost-Maarland was vorige week aan het ploegen
 • tegen de boer. Toen die de tractor een stukje vooruit zette, sloeg het dier op de vlucht. Uit de gedetailleerde beschrijving
 • boer
 • politie
 • Twee jaar nadat er een poema is waargenomen en weer verdwenen, wordt hij weer gezien en op film vastgelegd.

broodjeaapverhaal uit 2002
 • Agrarisch Dagblad, 23 juli 2002 Maker graancirkels geeft zichzelf aan bij politie HEINENOORD - Het mysterie van de
 • politie en bekend. De man moet de schade, 475 euro, betalen. De Heinenoorder maakte met een plank en een touw een cirkel en
 • Maker graancirkels geeft zichzelf aan bij politie
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer
 • boer
 • politie
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

broodjeaapverhaal uit 2002
 • maker wilde met zijn actie aandacht van de media krijgen, heeft hij bij de politie verklaard. Hage: "Het schijnt dat hij zo
 • trots was, dat hij zelf 'gelekt' heeft." De akkerbouwer had inmiddels aangifte gedaan en de politie had de 'ufonaut' dan ook
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer
 • boer
 • politie
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • de politie en een bekentenis afgelegd. De man moet de schade, naar schatting € 475, betalen. Dat meldde de politie
 • politie gaat ervan uit dat de man nog niet eerder actief was als graancirkelmaker. "Op andere plaatsen in het land blijft de
 • boer
 • politie
 • Een man heeft zich aangegeven als de maker van de graancirkel bij Heinenoord; hij moet de schade betalen.

sprookje uit 1978
 • Ergens op 'e rûmte, dêr wenne in boer. 't Wie winter, doe kommen der in stik of hwat froulju by him. Dy woenen har
 • graech hwat waermje omdat it bûten sa kâld wie. 't Wienen allegear sigeuners. De boer lit se allegear op 'e bank sitte by 't
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het
 • stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de vrouwen zo grof van leden zijn en
 • boer
 • politie
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

sage uit 1965
 • ze bij een boer aan het inbreken waren. Een van de leden had de boer immers van tevoren verwittigd en zo had die de
 • politie kunnen waarschuwen. Ze hebben toen allemaal veel jaren prison gekregen.
 • boer
 • politie
 • Roversbende wordt ingerekend omdat een der leden ze verraden had

broodjeaapverhaal uit 2003
 • van geen kanten. De boer heeft uitsluitend bij de politie aangifte van vernieling gedaan. That's all... Dat heb je met een
 • ] Aangifte tegen graancirkel bezoekers Reply-To: dcccs@yahoogroups.com Heb de boer inmiddels gesproken en het hele verhaal klopt
 • Ouders met een paranormaal kind bezoeken een graancirkel in Standdaarbuiten. De boer is boos en doet aangifte tegen de
 • bezoekers wegens vernieling - aldus een krant. De onderzoeker die de boer opzocht, hoorde dat het verhaal niet klopte. De boer
 • boer
 • politie
 • Ouders met een paranormaal kind bezoeken een graancirkel in Standdaarbuiten. De boer is boos en doet aangifte tegen de bezoekers wegens vernieling - aldus een krant. De onderzoeker die de boer…