Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • Lânhearre en boer It is in boer, dy buorke net te goed. Hy liet de boel fertutearzgje. De stikels yn 'e greide bleauwen
 • '. Hawar, boer en boerinne seinen him ta, it soe oars, se soenen har bêst dwaan, mar de twadde kear dat de rintmaster kaam koe
 • Lânhearre en boer
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed
 • beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider in zijn plaats. Op een slimme manier weet
 • boer
 • punten
 • Een boer bewerkt zijn land niet goed. Hij moet bij de landheer komen. Als hij drie onbeantwoordbare vragen goed beantwoordt, mag hij blijven. De boer ziet er tegenop om te gaan, dus gaat de arbeider…

mop uit 1974
 • '. De professoren kunnen er maar niet achter komen wat voor een letter het teken met drie punten is. Een boer die toevallig
 • boer
 • punten
 • Twee professoren die de bijbel vertalen vliegen elkaar scheldend in de haren omdat ze het niet eens kunnen worden over een tekentje met drie puntjes erachter. Een teken met één stip erachter is een …

mop uit 1659
 • Van de vierkante Bonet. Een Boer vraeghde eens een Priester, die een Bonet met vier tuyten droegh, waerom hy sulcken
 • wel segghen, die Boer beloofde niet quaedt te worden: Wel dan, soo sal ick het u segghen; Om dat wy zijn Heeren, en ghy
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte
 • boer
 • punten
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.

sage uit 1963
 • Dat verhaal van die boer of daggelder, die met z'n hooivork naar de wind stak heb ik ook wel eens gehoord in de Vlist
 • . Maar voor zover ik het heb begrepen, zou dat in Polsbroek gesitueerd zijn. Die boer of die knecht stak recht omhoog met die
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.
 • boer
 • punten
 • Een boer of knecht stak met zijn hooivork recht omhoog in de lucht. Toen zat er bloed aan de hooivork.

mop uit 1973
 • voorstellen. Boer kijkt naar de post ligt er een telegram. Maakt telegram open staat er met grote letters KUT LUL. Hij denkt wat
 • boer vindt het dan goed dat hij blijft, maar vraagt wel waarom de soldaat geen punten tussen de letters heeft geschreven
 • Een boer ziet een telegram met schuttingtaal voor zijn dochter. 's Zondagsmorgens staat de soldaat die de telegram
 • boer
 • punten
 • Een boer ziet een telegram met schuttingtaal voor zijn dochter. 's Zondagsmorgens staat de soldaat die de telegram heeft geschreven op het erf. De boer wil hem eerst wegsturen, totdat de soldaat zegt…
MOP40659.MP3